JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 99 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . สถาปนิก
ออกแบบอาคาร ภายใน และ ภายนอก เขียนแบบก่อสร้าง presentation ตรวจแบบหน้างาน สำรวจหน้างาน ตั้งแต่ขั้นตอนแรก จนจบงาน

บริษัท เอกสิทธิ์ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน 23,000
26 พ.ค. 62
2 . สถาปนิก หน้างานสาขาเชียงใหม่
-ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ -ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า -ออกปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน -เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน -ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า -ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุณภาพเห...

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 21,000 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
26 พ.ค. 62
3 . ผู้ช่วยสถาปนิก ประจำสำนักงาน สาขาสกลนคร
-ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ -ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า -ออกปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน -เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน -ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า -ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุณภาพเห...

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 21,500 ขึ้นไปตามประสบการณ์
26 พ.ค. 62
4 . สถาปนิกสำนักงาน สาขานครปฐม
- ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ - ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า - ออกปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน - เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน - ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า - ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุ...

Modern Tage Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 22,000 บาทขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
26 พ.ค. 62
5 . สถาปนิกสำนักงาน สาขาจันทบุรี
- ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ - ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า - ออกปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน - เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน - ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า - ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุ...

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 22,000 บาทขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
26 พ.ค. 62
6 . สถาปนิกสำนักงาน สาขาระยอง
-ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ -ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า -ออกปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน -เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน -ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า -ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุณภาพเห...

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 22,000 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
26 พ.ค. 62
7 . สถาปนิกประจำสำนักงาน สาขาชลบุรี
-ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ -ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า -ออกปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน -เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน -ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า -ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุณภาพเห...

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 22,000 ขึ้นไปตามประสบการณ์
26 พ.ค. 62
8 . สถาปนิกสำนักงาน สาขาฉะเชิงเทรา
-ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ -ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า -ออกปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน -เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน -ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า -ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุณภาพเห...

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 22,000 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
26 พ.ค. 62
9 . สถาปนิกสำนักงาน สาขาปราจีนบุรี
-ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ -ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า -ออกปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน -เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน -ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า -ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุณภาพเห...

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 22,000 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
26 พ.ค. 62
10 . สถาปนิกสำนักงาน สาขากาญจนบุรี
-ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ -ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า -ออกปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน -เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน -ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า -ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุณภาพเห...

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 22,000บาทขึ้นไป หรือตามประสบการณ์
26 พ.ค. 62
11 . สถาปนิกสำนักงาน สาขาลพบุรี
-ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ -ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า -ออกปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน -เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน -ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า -ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุณภาพเห...

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 22,000 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
26 พ.ค. 62
12 . สถาปนิก ประจำสำนักงาน สาขาบีงกาฬ
-ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ -ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า -ออกปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน -เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน -ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า -ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุณภาพเห...

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 22,000 ขึ้นไปตามประสบการณ์
26 พ.ค. 62
13 . ผู้ช่วยสถาปนิกสำนักงาน สาขาครสวรรค์
-ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ -ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า -ออกปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน -เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน -ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า -ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุณภาพเห...

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 23,000บาทขึ้นไป หรือตามประสบการณ์
26 พ.ค. 62
14 . สถาปนิก ประจำสำนักงาน สาขานครราชสีมารับสมัครด่วน !
- ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ - ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า - ออกปฎิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน - เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน - ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า - ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุ...

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 23,000 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
26 พ.ค. 62
15 . สถาปนิก หน้างาน สาขาบุรีรัมย์
-แจงมาตรฐานการทำงาน&ตรวจสอบ,ควบคุมงานsub-contract -สามารถเคลียร์แบบ วางแผนการทำงาน -ออกแบบ คำนวณแบบ คำนวณราคาเพื่อเสนอลูกค้า -ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า -ปฎิบัติงานร่วมกับวิศวกรและช่างที่หน้างาน...

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 21,000 บาท ขึ้นไป หรือตามประสบการณ์
26 พ.ค. 62
16 . สถาปนิกรับสมัครด่วน !
1.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบบ้านได้ 2.สามารถตรวจสอบหน้างานให้ถูกต้องตามแบบ

บริษัท แซมพ์บิวเดอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ์
25 พ.ค. 62
17 . สถาปนิก (โครงการสวนอุตสาหกรรม)รับสมัครด่วน !
- ออกแบบ วางแผน งานสถาปัตย์กรรม - วิเคราะห์ เปรียบเทียบการเลือกใช้วัสดุให้คุ้มค่าต่อการลงทุนของโครงการ - บริหารจัดการเรื่องต้นทุน คัดเลือก ว่าจ้าง ประสานและตรวจสอบงานภูมิทัศน์ งานสถาปัตยกรรมภายนอกแล...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 พ.ค. 62
18 . สถาปนิกโครงการรับสมัครด่วน !
ควบคุมงานตกแต่งภายใน, งานสี, งานไฟเบอร์กลาส ทำงานจันทร์-เสาร์

บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
25 พ.ค. 62
19 . สถาปนิกโครงการ/สถาปนิกเขียนแบบรับสมัครด่วน !
1. ประสานงานโครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัย 2. ตรวจงานก่อสร้าง 3. เคลียร์แบบระหว่างงานก่อสร้าง 4. ออกแบบส่วนเพิ่มเติมระหว่างงานก่อสร้าง 5. แนะนำและเลือกวัสดุตกแต่ง 6. ประมาณราคางานก่อสร้างเบื้องต้น ...

บริษัท อยุธยา สร้างบ้าน จำกัด
เงินเดือน แล้วแต่ประสบการณ์
25 พ.ค. 62
20 . Architect (สถาปนิกโครงการ)รับสมัครด่วน !
- วางแผนการปฏิบัติงาน จัดทำ Shop Drawing และข้อมูลที่ใช้ในการก่อสร้างให้ถูกต้องให้แล้วเสร็จทันเวลา - เปรียบเทียบคุณสมบัติ และราคาของวัสดุที่ใช้ในโครงการ และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และแรงงานด้านสถาปัตยกรรมเ...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
25 พ.ค. 62
 พบ 99 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ