JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 64 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
20 พ.ค. 62
2 . Site Manager (ประจำไซต์งาน กทม.)
-Managing site construction work. -Controlling the quality, timeline and budget of the projects. -Monitoring project progress and ensuring on time completion according to the agreed schedule -Plan...

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
20 พ.ค. 62
3 . ผู้จัดการโครงการ(สามารถไปประจำโครงการที่สงขลา *หาดใหญ่ได้)
-Managing site construction work. -Controlling the quality, timeline and budget of the projects. -Monitoring project progress and ensuring on time completion according to the agreed schedule -Plan...

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์+สวัสดิการ
20 พ.ค. 62
4 . ผู้จัดการโครงการ ประจำ จ.ภูเกตรับสมัครด่วน !
- Managing site construction work. - Controlling the quality, timeline and budget of the projects. - Monitoring project progress and ensuring on time completion according to the agreed schedule - ...

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
20 พ.ค. 62
5 . ผู้จัดการภาค (ก่อสร้าง)รับสมัครด่วน !
- วางแผนการทำงานส่วนก่อสร้าง - ควบคุมการทำงานของพนักงานในส่วนให้ทำงานตามเป้าหมาย - อนุมัติงาน และการเบิกจ่ายในส่วน - ฝึกอบรมพนักงานในส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน - ตรวจสอบคุณภาพงาน และวัดผล...

บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
20 พ.ค. 62
6 . หัวหน้าช่าง/โฟร์แมน (งานรับเหมาต่อเติม/รีโนเวท)
- คุมควบทีมงานช่างซ่อมบ้าน ให้ทำงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ - ตรวจสอบรายการวัสดุที่จะต้องใช้ในงานซ่อมบ้าน ต่อเติมบ้าน รีโนเวทบ้าน - ประสานงานเพิ่ม/ลด ในงาน ** พิเศษ โบนัสทุก 3 เดือน (ตามความส...

บริษัท บอริส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-30,000 บาท
20 พ.ค. 62
7 . หัวหน้าวิศวกรประเมินราคา/หัวหน้าวิศวกรโครงสร้าง/เจ้าหน้าที่วิศวกรสำนักงานรับสมัครด่วน !
-จัดทำ BOQ ถอดเเบบ ประมาณราคาเเละคำนวณต้นทุนที่ใช้จ่าย -ตรวจสอบการต้นทุนก่อสร้างเเละปริมาณงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเเบบที่รับการอนุมัติ -วิเคราะห์เเละนำเสนอตัวเลขประมาณการลงทุนของโครงการ -อื่นๆที่ได้...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 พ.ค. 62
8 . ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมอาคาร
1.กำกับดูแล และตรวจสอบงานด้านวิศวกรรมโยธา เกี่ยวกับการซ่อมและบำรุงรักษาโครงสร้าง สถาปัตย์และส่วนประกอบตกแต่งอาคาร ร้านค้า ในศูนย์การค้า ให้อยู่สภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 2.กำกับดูแล ตรวจสอบและการปรับปร...

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
20 พ.ค. 62
9 . ผู้จัดการแผนกบริหารงานอาคาร
- จัดทำแผนงานแผนกฯ บริหารงานอาคารให้เป็นไปตามนโยบาย - ประสานงานกับฝ่ายผู้เช่าสัมพันธ์ เพื่อบริการลูกค้าเช่าพื้นที่ เกี่ยวกับงานตรวจแบบ การตกแต่ง และงานปรับปรุงพท.ภายในศูนย์ - ประสานงานร่วมฝ่ายบริหา...

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
เงินเดือน N/A
20 พ.ค. 62
10 . หัวหน้างานฝ่ายผลิต ( Foreman )
1.วางแผนการผลิต,ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต 2.วิเคราะห์และวางแผนแก้ไขความผิดปกติในกระบวนการผลิต 3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก 4.บริหารจัดการและดูแลพนักงานใต้บังคับบัญชา 5.รักษาและพัฒนาปรั...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 พ.ค. 62
11 . รองผู้จัดการโครงการ งานสถาปัตย์
- ควบคุม กำกับ ดูแลความเรียบร้อยและสามารถดำเนินการก่อสร้างของโครงการที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด - ติดตามและรายงานความคืบหน้าโครงการ - รายงานสรุปการก่อสร้างและประเ...

บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
เงินเดือน 60,000-120,000 (ตามความสามารถ)
20 พ.ค. 62
12 . รองผู้จัดการโครงการ งานโครงสร้าง
- ควบคุม กำกับ ดูแลความเรียบร้อยและสามารถดำเนินการก่อสร้างของโครงการที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด - ติดตามและรายงานความคืบหน้าโครงการ - รายงานสรุปการก่อสร้างและป...

บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
เงินเดือน 80,000-150,000 (ตามความสามารถ)
20 พ.ค. 62
13 . ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง
• Co-Ordinator ประสานงานกับโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนงาน, งบประมาณก่อสร้างและแผนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุ,จัดหาผู้รับเหมา,เครื่องจักร โครงการก่อสร้างอาคารสูง • บริหารงานก่อสร้าง,ควบคุม...

บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
เงินเดือน 90,000-150,000 (ตามประสบการณ์)
20 พ.ค. 62
14 . หัวหน้าช่าง - งานติดตั้งงานไม้ (ทุกภาค/ ด่วน!!)รับสมัครด่วน !
- วางแผน และควบคุมงานติดตั้งงานไม้ตามแบบแปลน - วางแผนจัดหา และเตรียมกำลังคน ทั้งกรรมกร และผู้รับเหมางาน - ตรวจสอบมาตราฐานการทำงานของช่าง และผู้รับเหมา - เป็นที่ปรึกษางาน และการสอนงานติดตั้ง และเ...

SBP Timber Group Co., Ltd.และบริษัทฯ ในเครือ
10 อัตรา
เงินเดือน 30,000 บาท ++ (ตามประสบการณ์) และผลตอบแทนอื่น
20 พ.ค. 62
15 . ผู้จัดการโครงการ - สามัญวิศวกร (Project Manager)
- บริหารจัดการโครงการ ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของบริษัทฯ โดยการควบคุมต้นทุน, คุณภาพงาน และกำหนดเสร็จทันตามแผนงานหลักโครงการ

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC Co., Ltd.
เงินเดือน ไม่ระบุ
20 พ.ค. 62
16 . Project Manager (โรงงานบางปะอิน)
- บริหารงานโครงการ และควบคุมการประกอบ ติดตั้งสินค้า ประเภท เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน - เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกับลูกค้า เพื่อรับฟังปัญหา ฯลฯ

บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
20 พ.ค. 62
17 . ผู้จัดการฝ่ายกิจการพิเศษ (Post-Tension)
- ควบคุม/วิเคราะห์โครงสร้าง และออกแบบงาน Post-Tension - ควบคุมการทำแบบ Shop Drawing สำหรับงาน Post-Tension - ติดต่อประสานงานและเคลียร์แบบ - แก้ปัญหาหน้างาน Post-Tension

บริษัท ซี-โพส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 60,000 บาท
20 พ.ค. 62
18 . ผู้จัดการแผนก,พนักงานออกแบบภายใน สาขารามอินทรา,ราชพฤกษ์,รังสิต,สุขาภิบาล3รับสมัครด่วน !
1. ออกแบบห้องน้ำ ห้องครัว สระว่ายน้ำ รวมทั้งงานตกแต่งภายใน โดยใช้โปรแกรม Auto Cad การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ตำแหน่งสวิทช์ไฟฟ้า รวมทั้งระบุรายการวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ และราคา เสนอผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและให้คว...

Home Product Center (Public) Co., Ltd.
เงินเดือน พิจารณาตามตำแหน่งและประสบการณ์
20 พ.ค. 62
19 . ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบเครื่องจักรในส่วนเครื่องจักรหนักและเบา ทั้งหมดในโครงการทั้งในปัจจุบัน และที่จะมีในอนาคต - รับผิดชอบการซ่อมเครื่องจักรในส่วนงานทั้งโครงการ - ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ - บริหาร,ควบคุมการใช้เ...

บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
20 พ.ค. 62
20 . PROJECT ENGINEER /PROJECT MANAGER
บริหารงานโครงการก่อสร้างอาคารสูงให้เป็นไปตามแผนงาน

บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
 พบ 64 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ