JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 286 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . โฟร์แมน / Foreman (โครงสร้าง, สถาปัตย์)รับสมัครด่วน !
1. ดูแล ควบคุมการทำงานของโครงการ 2. ควบคุม ดูแลประสานงานผู้รับเหมา

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
2 . ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจแบบหน้างาน ให้ตรงไปตามแบบแผน บริหารโครงการ บันทึกกิจกรรมงานก่อสร้าง เปลี่ยนแปลง ลด-เพิ่ม ตรวจงานเบิก-จ่าย จากช่าง

บริษัท เอกสิทธิ์ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน 13,000
26 พ.ค. 62
3 . ผู้ช่วยวิศวกร (ประจำเชียงใหม่)รับสมัครด่วน !
- ช่วยงานวิศวกรประจำไซด์งาน - เรียนรู้การประกอบ ติดตั้งโรงเรือนน็อคดาวน์ - ลงงานหน้างาน พร้อมควบคุมการทำงานของพนักงาน - มีความรู้ งานช่างประเภทต่างๆ - ทำงาน 6 วันได้ หรือ สลับวันหยุดการทำงานได้

บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส จำกัด
เงินเดือน 10,000-15,000
26 พ.ค. 62
4 . โฟร์แมน งานก่อสร้างอาคาร !!รับสมัครด่วน!!
ควบคุมงานก่อสร้างตามแผนงาน เช่น งานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ ตามที่ได้รับมอบหมาย ควบคุมและวางแผนการใช้วัสดุก่อสร้างภายในหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขื่องในวัสดุ
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 62
5 . หัวหน้าฝ่ายผลิต/Line Leader/Process Leader (ประจำบุรีรัมย์และฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
- รับแผนผลิต ควบคุมและตรวจเช็คเครื่องจักร อัตรากำลังคน และกระบวนการผลิต - ควบคุมและตรวจสอบแบบก่อสร้าง ให้เป็นไปตาม Spec และมาตรฐาน - ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของพนักงานผลิตให้ทำงานได้ตรงตามแผน - พั...

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
10 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และข้อตกลง
26 พ.ค. 62
6 . โฟร์แมนก่อสร้าง งานถนน งานคอนกรีต รับสมัครด่วน !
1.ดูแลงานถนน งานคอนกรีต 2.สถานที่ไปปฎิบัติงานได้ในแต่ละโครงการ เช่น - อ.แก่งคอย จ.สระบุรี - อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี - อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

บริษัท นภาก่อสร้าง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 62
7 . โฟร์แมน (โรงงาน)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการผลิตงานให้ถูกต้องตามแบบ - ตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - ควบคุมเรื่องกฎระเบียบของลูกน้อง - ประชุมงาน จ่ายงานให้ลูกน้องทุกเช้า

บริษัท ซี แพนเนล จำกัด ( CPanel Co., Ltd.)
5 อัตรา
26 พ.ค. 62
8 . Project Foreman
- ดูแล บริหาร ควบคุมงานติดตั้ง โดยประสานงานกับหน้างานและทีมช่างติดตั้ง เพื่อให้งานติดตั้งเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพที่สุด - วางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้สอดคล้องกับความต้องการของโครงการ - สาม...

บริษัท โอทูอี ซัพพลาย จำกัด
26 พ.ค. 62
9 . โฟร์แมน (ติดตั้ง Post-Tension)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานกับผู้รับเหมา - ตรวจสอบคุณภาพงาน - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและทีมงาน

บริษัท ซี-โพส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 62
10 . โฟร์แมนรับสมัครด่วน !
1.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี 2.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการก่อสร้าง 3.จัดหาแรงงานเพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมายได้ 4.วางแผนงานก่อสร้างได้เป็นอย่างดี 5.สามารถออกต่างจังหวัดได้

บริษัท แซมพ์บิวเดอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ์
25 พ.ค. 62
11 . Foreman
- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา - ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไ...

Vivo Service (Thailand) Co., Ltd
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
12 . โฟร์แมน
-วัดหน้างาน Survey หน้างาน -ควบคุมงานติดตั้งพื้นให้เป็นไปตามแผนงาน ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ งานเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด -ตรวจสอบรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานติดตั้ว -ตรวจสอบและต...

บริษัท สินเจริญรับเบอร์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 18,000
25 พ.ค. 62
13 . ผู้ช่วยโฟร์แมน
รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากโฟร์แมน ประสานงานทั่วไป ดูแลควบคุมงาน

บริษัท โมนีพลัส ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
14 . โฟร์แมน(ก่อสร้าง)
สำรวจหน้างาน หาสาเหตุ , แนวทางแก้ไขปัญหางานซ่อมสร้าง เขียนแบบ จัดทำเอกสารรายการซ่อม สรุปรายการวัสดุ ควบคุมงานซ่อมสร้าง ให้เป็นไปตามข้อกำหนด จัดทำเอกสารตรวจสอบงาน และเบิกค่างวดให้ผู้รับเหมา

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-22,000 บาท
25 พ.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่ควบคุมงานรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบหน้างานและวัดพื้นที่หน้างาน - จัดทำรายการวัสดุอุปกรณ์ของงานติดตั้ง - ควบุคม ดูแล และตรวจสอบงานติดตั้งให้ตรงตามมาตรฐานงานติดตั้ง

บริษัท เกรทวอลล (1988) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 พ.ค. 62
16 . โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้างรับสมัครด่วน !
- ควบคุมประสานงาน และดูแลงานตาม Site งานต่างๆ - ควบคุมงานให้ได้ตามแผนงานก่อสร้าง - ควบคุมขั้นตอนการทำงานและตรวจสอบผลงานให้ได้คุณภาพ

M.T.CON GROUP
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
17 . โฟร์แมนรับสมัครด่วน !
สำรวจ ควบคุมหน้างาน และ คนงาน

บริษัท แมทท์ เคมมี่ จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
25 พ.ค. 62
18 . Foreman-โฟร์แมน โยธา ไฟฟ้า
- ควบคุมวางแผนและบริหารการก่อสร้างให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ดูแลการให้บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อมในโครงการ - รับเรื่องร้องเรียนและติดตามผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอสูงสุด - แก้ไขข้อร้องเรียนจากลูกค้าและ...

บริษัท นารา พลัส คอนซัลท์ จำกัด
เงินเดือน 12,000 - 18,000
25 พ.ค. 62
19 . หัวหน้าคนงาน (Foreman)
- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด - รับทราบปัญหาต่างๆ และประสานงานแต่ละฝ่าย พร้อมทั้งสรุปรายงานปัญหาให้หัวหน้างานรับทราบเพื่อทำการแก้ไขให้ทันกำหนดตามแผนงาน

บริษัท บี ที วาย ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 พ.ค. 62
20 . โฟร์แมนก่อสร้าง
- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน ตามลำดับของงานโครงสร้าง - ควบคุมการใช้วัสดุให้เป้นไปตามปริมาณที่กำหนด -ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย - ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่...

บริษัท พี คอนส์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
25 พ.ค. 62
 พบ 286 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ