JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 916 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประมาณราคา
ประมาณราคา งานตกแต่งภายใน บ้าน โรงแรม คอนโด เป็นต้น

บริษัท มูเทียร่า จำกัด
เงินเดือน ตามข้อตกลง
23 พ.ค. 62
2 . Senior Construction Inspector-(โฟร์แมน)
1.ดูแลและควบคุมงานก่อสร้างร้านทั้งงานตกแต่งและออกแบบ 2.ดูแลตรวจสอบเอกสารเบิกงวดและใบเสนอราคา 3.ติดต่อประสานงานระหว่างบุคคลภายในและภายนอก 4.ตรวจสอบแบบงานตกแต่งและงานระบบของร้าน 5.สามารถประชุมและสรุ...

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
23 พ.ค. 62
3 . วิศวกรโยธา,วิศวกรการขนส่ง,วิศวกรสำรวจ ออกแบบ
- สำรวจโครงสร้างภาคสนาม เช่น โครงสร้างสะพาน สภาพงานทาง ถนน - สามารถใช้งานโปรแกรม AutoCAD เบื้องต้นหรือโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ - วิศวกรสำนักงาน บันทึกข้อมูลทางวิศวกรรมจากการสำรวจ - วิศวกรภาคสนา...

บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จำกัด/ IMMS Co., Ltd.
เงินเดือน 19,000 บาท ขึ้นไป หรือตามประสบการณ์
22 พ.ค. 62
4 . Project Coordinator. รายได้ 20,000 - 30,000 บาทรับสมัครด่วน !
- ควบคุมติดตามการบริหารโครงการก่อสร้างร้านทั้งมาสเตอร์-แฟรนไชส์ให้ได้คุณภาพ เป็นไปตามแผนงาน มีมาตรฐาน และอยู่ภายใต้งบประมาณที่ตั้งไว้ - วางแผนภาพรวมโครงการก่อสร้างร้านค้า รวมถึงแผนการดำเนินงาน,แผนการ...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท
22 พ.ค. 62
5 . Interior Designerรับสมัครด่วน !
- ดูแลงานด้านออกแบบตกแต่งภายใน ที่ได้มอบหมาย - ติดต่อพูดคุยกับลูกค้า - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ

บริษัท อาร์คิแกรม จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ และประสบการณ์
22 พ.ค. 62
6 . ผู้ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างปั้มน้ำมัน (QC Man)รับสมัครด่วน !
• ควบคุมงานก่อสร้างให้ได้ตรงตามแบบที่กำหนด(สถานีบริการน้ำมัน) • ติดตามตรวจสอบงานโยธาเบื้องต้นได้ เช่น การทำเสาเข็มเจาะ, การทำฐานเสา, การตั้งเสา, การยึดต่อโครงสร้าง เป็นต้น • มีประสบการณ์ด้านงานออกแบ...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
22 พ.ค. 62
7 . ประมาณการราคาฝ่ายก่อสร้างรับสมัครด่วน !
1.ถอดแบบก่อสร้าง พร้อมประเมินราคาก่อสร้างได้ 2.สามารถควบคุมต้นทุนของบริษัทตามที่กำหนดได้

บริษัท แซมพ์บิวเดอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ์
22 พ.ค. 62
8 . วิศวกรโยธา/ก่อสร้างรับสมัครด่วน !
1.แก้ไขปัญหาเฉพาะได้ดี 2.จัดหาแรงงานเพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมายได้ 3.วางแผนงานได้เป็นอย่างดี 4.มีความรู้งานด้านก่อสร้าง

บริษัท แซมพ์บิวเดอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ์
22 พ.ค. 62
9 . สถาปนิกรับสมัครด่วน !
1.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบบ้านได้ 2.สามารถตรวจสอบหน้างานให้ถูกต้องตามแบบ

บริษัท แซมพ์บิวเดอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ์
22 พ.ค. 62
10 . โฟร์แมนรับสมัครด่วน !
1.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี 2.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการก่อสร้าง 3.จัดหาแรงงานเพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมายได้ 4.วางแผนงานก่อสร้างได้เป็นอย่างดี 5.สามารถออกต่างจังหวัดได้

บริษัท แซมพ์บิวเดอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ์
22 พ.ค. 62
11 . สถาปนิก (โครงการสวนอุตสาหกรรม)รับสมัครด่วน !
- ออกแบบ วางแผน งานสถาปัตย์กรรม - วิเคราะห์ เปรียบเทียบการเลือกใช้วัสดุให้คุ้มค่าต่อการลงทุนของโครงการ - บริหารจัดการเรื่องต้นทุน คัดเลือก ว่าจ้าง ประสานและตรวจสอบงานภูมิทัศน์ งานสถาปัตยกรรมภายนอกแล...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 พ.ค. 62
12 . วิศวกรออกแบบและประเมินราคา
ออกแบบและประเมินราคางานโครงสร้างในการก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์ให้ได้มาตรฐานเป็นไปตามหลักวิศวกรรมศาสตร์และตรงความต้องการของลูกค้า

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 พ.ค. 62
13 . สถาปนิกอาวุโส / สถาปนิก (PROJECT DEVELOPMENT)
1. จัดหา, วิเคราะห์ และนำเสนอที่ดินที่มีศักยภาพเหมาะสมกับการลงทุนพัฒนา โครงการ 2. ศึกษา-สำรวจ และวิเคราะห์ คู่แข่งโดยรอบที่ดินที่จะดำเนินการพัฒนาโครงการ และบริเวณโดยรอบที่ดิน 3. จัดทำฐานข้อมูล...

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 พ.ค. 62
14 . วิศวกรโครงการ (ประจำรามอินทรา/ปู่เจ้าสมิงพราย)
- บริหารจัดการควบคุมดูแลการทำงานต่าง ๆ ภายในโครงการ - แนะนำงานด้านเทคนิค ในการแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรมให้กับทีมงานได้ - จัดทำแผนงานก่อสร้าง ท้้งทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ คนงาน และเครื่องจักรได้ - สามารถตรวจ...

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 พ.ค. 62
15 . โฟร์แมนโครงสร้าง/สถาปัตย์ (บางพูน-รังสิต/คลอง 6)
1. ควบคุมงานโครงสร้างและงานสถาปัตย์ในก่อสร้างคอนโด และบ้าน 2. ดูแลและควบคุมคนงานก่อสร้างและประสานงานกับผู้รับเหมา 3. ควบคุมงานด้านสาธารณูปโภค 4. จัดทำเอกสารรายงานการก่อสร้าง 5. งานอื่น ๆ ตามที่ได...

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 พ.ค. 62
16 . ผู้จัดการโครงการก่อสร้างบ้านและคอนโด
1. บริหารงานก่อสร้างโครงการบ้านและอาคารสูง 2. วางแผนงบประมาณการก่อสร้าง 3. รายงานการสรุปการก่อสร้างประจำเดือน 4. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 พ.ค. 62
17 . โฟร์แมน / Foreman (โครงสร้าง, สถาปัตย์)รับสมัครด่วน !
1. ดูแล ควบคุมการทำงานของโครงการ 2. ควบคุม ดูแลประสานงานผู้รับเหมา

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
18 . วิศวกรสำนักงาน (เหล็กเส้น) ประจำพุทธมณฑลสาย 7 (ทำงานจันทร์-เสาร์)
-ตรวจสอบความถูกต้องตาราง Bar Cut List -ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณการต๊าปเกลียว -คำนวณปริมาณการใช้และสั่งเหล็กเส้นเข้าหน่วยงาน -การประสานงานกับหน่วยงาน -การตรวจเยี่ยมและประเมินผลการทำงานของงานเหล็กเส้น...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
19 . Estimate Engineer (Architect)/ วิศวกรประมาณราคางานสถาปัตย์รับสมัครด่วน !
1. วิเคราะห์คำถามจาก Sub/Supplier (ประมูล) 2. การสรุปสาระสำคัญแบบรูป-รายการ 3. การดูสถานที่จริง และฟังคำชี้แจ้ง 4. การศึกษา วิเคราะห์ เอกสารเพิ่มเติม (ระหว่างการประมูล) 5. การถอดประมาณการ และจัดทำ...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
22 พ.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่ควบคุมมาตรฐาน (ประจำสำนักงานใหญ่) TBL
- จัดทำและจัดเก็บข้อมูลและรายการมาตรฐานของวัสดุอุปกรณ์ งานก่อสร้างอาคารสถานที่ งานปรับปรุง - ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก เช่น สำนักวิศวกรรม จัดซื้อกลาง - จัดทำรูปแบบงานปรับปรุงพัฒนาอาคาร สถาน...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 พ.ค. 62
 พบ 916 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ