เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 862 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการโครงการอาวุโส/ ผู้จัดการโครงการ (โซนชลบุรี)สายงานก่อสร้าง(บริหาร)
วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างให้เสร็จเรียบร้อยตรงตามแผนงานในสัญญา ควบคุมและจัดงานก่อสร้างให้คุณภาพเป็นไปตามข้อตกลง จัดสรรแผนงานก่อสร้างในอนาคต ให้เกิดความสมดุล ประมาณการต้นทุนงานก่อสร้าง ดูแลงานก่อสร...

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 พ.ย. 61
2 . ผจก./ผช.ผจก.โครงการก่อสร้าง โครงการโซนปลวกแดง ระยอง , ชลบุรี (สายงานก่อสร้าง)
- วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างให้เสร็จเรียบร้อยตรงตามแผนงานในสัญญา - ควบคุมและจัดงานก่อสร้างให้คุณภาพเป็นไปตามข้อตกลง - จัดสรรแผนงานก่อสร้างในอนาคตให้เกิดความสมดุลย์ - วิเคราะห์ประมาณการต้นทุนงานก...

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน รายได้สูง
19 พ.ย. 61
3 . วิศวกรโครงการ/วิศวกรสนาม (วัชรพล,บ้านกล้วย,เพชรเกษม81,คลอง6)(สายงานก่อสร้าง)
1.ควบคุมดูแลงานด้านก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 2.ควบคุมระหว่างการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท 3.ประสานงานกับผู้รับเหมาและตรวจงานเบื้องต้นในการส่งงาน

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้สูง
19 พ.ย. 61
4 . วิศวกรรมสำรวจ/ช่างสำรวจ
1.จัดทำแนวรังวัดที่ดิน 2.สำรวจแนวเขตที่ดิน 3.วางหลักปักหมุดที่ดิน 4.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน รายได้สูง
19 พ.ย. 61
5 . เจ้าหน้าที่โฟร์แมน
1.ทำการควบคุมงานก่อสร้างในโครงการให้เป็นไปตามขั้นตอนและแผนงานหลักที่กำหนด 2.จัดงาน ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการทำงานของแรงงานและผู้รับเหมาช่วงให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และได้คุณภาพงานตามสัญญา 3.ทำ...

Credence Construction Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 พ.ย. 61
6 . ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง ประจำโครงการเพลินจิต
1.จัดทำแผนงานหลักของโครงการ โดยมองภาพรวมทั้งหมดของโครงการอย่างเป็นระบบ เข้าใจองค์ประกอบหลักสำคัญที่ต้องส่งมอบงานได้ 2.จัดทำแผนย่อยจากแผนโครงการหลัก เช่น วางแผนกำลังคน แผนการใช้เครื่องจักร-อุปกรณ์ก...

Credence Construction Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
19 พ.ย. 61
7 . วิศวกรโครงการ/ผู้จัดการโครงการรับสมัครด่วน !
1. วางแผน และบริหารงานก่อสร้าง ทีมงาน และทรัพยากรต่างๆ ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด 2. บริหารและควบคุมวัสดุก่อสร้าง และเครื่องมือ 3. จัดหาผู้รับเหมาเพื่อเข้าปฏิบัติงานในโครงการ / จัดสรรงานให้กับทีมงานและ...

บริษัท นันทวิชญ์ โยธาการ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 40,000
19 พ.ย. 61
8 . วิศวกรโครงการ
- วางแผนงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ทั้งในส่วนการสั่งซื้อวัสดุ การลำดับการทำงาน การประสานงานทีม - วางแผน ดำเนินการ ควบคุม ประสานงาน ส่งมอบงาน ได้ตามกำหนดที่ได้วางไว้ - มีความรู้เบื้องต้นใน...

บริษัท อินฟินิตี้ ที จำกัด
เงินเดือน 20,000-35,000
18 พ.ย. 61
9 . โฟร์แมนงานระบบ (ไฟฟ้า, ประปา, ปรับอากาศ)
1. ดูแลงานระบบหน้างานให้เป็นไปตามแบบ 2. ประสานงานกับผู้รับเหมางานระบบให้เป็นไปตามแบบ

บริษัท ทวีพรเทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 พ.ย. 61
10 . Supervisor (โฟร์แมนควบคุมงานตกแต่งภายใน)
- รับผิดชอบในการรับของ ตรวจเช็คของที่ผลิตจากทางโรงงาน - ควบคุมพนักงานขนของเพื่อจัดส่งเข้าพื้นที่ ตามแผนงานที่วางไว้ - ดูแลจัดเก็บของที่ผลิตจากทางโรงงานเข้าไซด์งาน ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

Kanok Furniture and Decoration Co., Ltd
เงินเดือน N/A
18 พ.ย. 61
11 . Senior Supervisor (ควบคุมงานตกแต่งภายใน,ก่อสร้าง )
- รับผิดชอบในการรับของ ตรวจเช็คของที่ผลิตจากทางโรงงาน - ควบคุมพนักงานขนของ เพื่อจัดส่งของเข้าพื้นที่ ตามแผนงานที่วางไว้ - ดูแลจัดเก็บของที่ผลิตจากทางโรงงานที่ส่งเข้าไซท์งาน ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

Kanok Furniture and Decoration Co., Ltd
18 พ.ย. 61
12 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายประเมินราคา (Estimator/Quantity Surveyor)
- ถอดแบบแยกเนื้องาน ประเมินราคางานตกแต่งภายใน - ถอดแบบแยกสอบราคางานจัดจ้าง และจัดซื้องานตกแต่งภายใน - ประเมินราคา อ่านแบบและ BOQ - สรุปต้นทุนของโครงการ งานตกแต่งภายใน

Kanok Furniture and Decoration Co., Ltd
18 พ.ย. 61
13 . เจ้าหน้าที่แยกเนื้องาน / คิดราคางานตกแต่งภายใน
- สอบราคางานสั่งทำตามแบบ และเช็คราคาวัสดุที่ต้องจัดซื้อ - กรอกปริมาณลงตาราง BOQ (ฟอร์มกรอกราคา) - กรอกราคาลงตาราง BOQ โดยมีการจัดทำ Back up ราคาไว้ (หลักฐานการคำนวณ) - ตรวจทานความถูกต้อง นำเสนอผู้อ...

Kanok Furniture and Decoration Co., Ltd
18 พ.ย. 61

Kanok Furniture and Decoration Co., Ltd
ต่างประเทศ - Myanmar
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
18 พ.ย. 61
15 . โฟร์แมน (Foreman)/วิศวกรโยธา(ปทุมธานี/ระยอง/ชลบุรี)
- วางแผนกำหนดระยะเวลาการก่อสร้างบ้าน - วางแผนกำหนดระยะเวลาของการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ล่วงหน้า - ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพของงานก่อสร้างทั้งหมด - ตรวจเช็คมาตรฐานของงานก่อสร้างทั้งหมด - กำหนด และวางแผนงาน...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 พ.ย. 61
16 . ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)/ ปทุมธานี/ชลบุรี
- วางแผนภาพรวมการบริหารงานโครงการ กำหนดงานก่อสร้าง แผนการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง และจัดสรรบุคลากรอย่างเหมาะสม ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ภายใต้แผนงบประมาณที่บริษัทกำหนด - กำหนดจัดการประชุมประสานงานระหว่างฝ่...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 พ.ย. 61
17 . landscapeรับสมัครด่วน !
-งานออกแบบภูมิทัศน์โครงการและบ้านลูกค้า -งานดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์โครงการ -วางแผนงานคนสวน ลงหน้าที่ความรับผิดชอบตามลำดับ -ควบคุมการทำงานของคนสวนตามแผนที่วางไว้ -วางแผนจัดซื้อต้นไม้ พร้อมต่อรองราค...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 พ.ย. 61
18 . สถาปนิก(ควบคุมหน้างาน)
1.ประสานงานหน้างานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 2.เข้าใจในเนื้องานอินทีเรีย 3.สามารแก้ปัญหาหน้างานได้ แก้แบบ แก้ปัญหา ได้ 4.เข้าออฟฟิสอาทิตย์ละ1-2 ครั้ง (นอกนั้นประจำหน้างาน มีหลายที่) 5.สามารถจัดระเบีย...

Happening design company
2 อัตรา
เงินเดือน 25,000-35,000
18 พ.ย. 61
19 . เจ้าหน้าที่ประเมินราคาสินไหมรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบการเกิดเหตุและความคุ้มครอง - ประเมินความเสียหายอย่างเหมาะสม - เจรจาค่าซ่อมและค่าสินไหมอื่น ๆ กับลูกค้าและอู่ซ่อม - ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ** สำหรับคนที่สนใจสามารถ walk...

Sunday Ins Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000-25,000
18 พ.ย. 61
20 . บริการงานสถานที่
1.ควบคุมดูแลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาคารสถานที่ทำการทั้งสำนักงานใหญ่ สาขาในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ด้านความปลอดภัย ด้านสภาพแวดล้อม ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง ตกแต่ง และงานระบบอาคารสำนักงาน ให้รวมถึงก...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
18 พ.ย. 61
 พบ 862 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ