JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 908 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Estimate Engineer
1.จัดทำการประเมินราคาโครงการ - การคิดต้นทุน 2.ทำ PR สั่งซื้อวัตถุดิบ ติดตามความคืบหน้าของงาน ตรวจสอบปริมาณวัตถุดิบกับงานให้เหมาะสมกัน และสรุปต้นทุนผลการดำเนินงานของ New Fabrication Shop 3.แจกจ่ายแบบ...

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 มิ.ย. 62
2 . วิศวกรออกแบบและประเมินราคา
ออกแบบและประเมินราคางานโครงสร้างในการก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์ให้ได้มาตรฐานเป็นไปตามหลักวิศวกรรมศาสตร์และตรงความต้องการของลูกค้า

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 มิ.ย. 62
3 . ช่างติดตั้งรื้อถอน Booth/Exhibition
- ติดตั้งรื้อถอน Booth/Exhibition - มีประการณ์ 1 ปี ขึ้นไป - ขยัน อดทน ซื้อสัตย์

Adlite
เงินเดือน 15,000++
16 มิ.ย. 62
4 . โฟร์แมน Booth/Exhibition
- ดูและแนะนำ ทางด้านสินค้า การออกแบบ รวมถึงการติดตั้ง เกี่ยวกับงาน Booth Exhibition - ประสานงานทั้งทีมภายนอก และภายใน เพื่อให้งานดำเนินไปตามเป้าหมาย - แก้ไขปัญหาหน้างานเบื้องต้น ให้คำปรึกษาแก้ไขปัญห...

Adlite
เงินเดือน 18,000+++
16 มิ.ย. 62
5 . Furniture Supervisor / หัวหน้าแผนกเฟอร์นิเจอร์ ประจำโรงงานพุทธมณฑลสาย 7
- ตรวจสอบ ควบคุม แบบขยายรายละเอียด - ควบคุมการจัดส่งชิ้นงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ให้เป็นไปตามแผน - ควบคุมการติดตั้งชิ้นงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ให้เป็นไปตามแผน - จัดทำงบประมาณเพื่อการผลิตเฟอร์นิเจอร์ - วิเครา...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 มิ.ย. 62
6 . Foreman / โฟร์แมน (โครงสร้าง, สถาปัตย์)รับสมัครด่วน !
1. ดูแล ควบคุมการทำงานของโครงการ 2. ควบคุม ดูแลประสานงานผู้รับเหมา

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 มิ.ย. 62
7 . Estimate Engineer (Architect)/ วิศวกรประมาณราคางานสถาปัตย์รับสมัครด่วน !
1. วิเคราะห์คำถามจาก Sub/Supplier (ประมูล) 2. การสรุปสาระสำคัญแบบรูป-รายการ 3. การดูสถานที่จริง และฟังคำชี้แจ้ง 4. การศึกษา วิเคราะห์ เอกสารเพิ่มเติม (ระหว่างการประมูล) 5. การถอดประมาณการ และจัดทำ...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
16 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ควบคุมมาตรฐาน (ประจำสำนักงานใหญ่) TBL
- จัดทำและจัดเก็บข้อมูลและรายการมาตรฐานของวัสดุอุปกรณ์ งานก่อสร้างอาคารสถานที่ งานปรับปรุง - ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก เช่น สำนักวิศวกรรม จัดซื้อกลาง - จัดทำรูปแบบงานปรับปรุงพัฒนาอาคาร สถาน...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 มิ.ย. 62
9 . วิศวกรโยธา
บริหาร ควบคุม ดูแล งานก่อสร้างโรงงานผลิตเครื่องสำอาง

บริษัท โมเดิร์น คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 มิ.ย. 62
10 . จนท.ช่างโยธารับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลงานซ่อมสร้างภายในโรงงาน

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 มิ.ย. 62
11 . ผู้ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างปั้มน้ำมัน (QC Man) (SGS-TSS)รับสมัครด่วน !
• ควบคุมงานก่อสร้างให้ได้ตรงตามแบบที่กำหนด(สถานีบริการน้ำมัน) • ติดตามตรวจสอบงานโยธาเบื้องต้นได้ เช่น การทำเสาเข็มเจาะ, การทำฐานเสา, การตั้งเสา, การยึดต่อโครงสร้าง เป็นต้น • มีประสบการณ์ด้านงานออกแบ...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
16 มิ.ย. 62
12 . สถาปนิกโครงการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร ได้แก่ ทีมการตลาดทีมขาย-โอน ทีมก่อสร้าง และภายนอกองค์กร อาทิเช่น ผู้ออกแบบ เจ้าหน้าที่รัฐ ในข้อมูลโครงการเกี่ยวกับ Objective Cost Basic Requirement Spec ของการออกแบ...

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 มิ.ย. 62
13 . BIM Supervisor
• Apply Ananda BIM standard to be used in the projects • Lead BIM Coordination Meetings. • BIM design co-ordination from external designers and main contractor. • BIM Model Management and quality c...

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 มิ.ย. 62
14 . Site Engineer - Housing
1.วางแผนงานก่อสร้างบ้านให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว เพื่อให้แล้วเสร็จตามแผนงาน 2.ควบคุมและตรวจสอบการก่อสร้างบ้านให้เป็นไปตามแผนงาน และมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม 3.รายงานความคืบหน้าของงานประจำวัน เพื่อใ...

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
16 มิ.ย. 62
15 . สถาปนิก ภายใน ภายนอกรับสมัครด่วน !
-วางผังโครงการ, ตลาดนัด, งานrenovate -ออกแบบ เขียนแบบงานสถาปัตย์และอื่นๆ -จัดทำ presentation สำหรับการนำเสนอ

บริษัท หน้าไม้พัฒนา จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 มิ.ย. 62
16 . โฟร์แมนเครื่องปรับอากาศ
- ควบคุมงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ให้เป็นไปตามแบบและระยะเวลา - ตรวจสอบคุณภาพของงาน - ประสานงานเบื้องต้นกับผู้ว่าจ้าง - ดูแลความปลอดภัยในการทำงาน - ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สารสมบัติ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 มิ.ย. 62
17 . หัวหน้าโฟร์แมน/โฟร์แมนอาวุโส
- คุมคนงาน งานโครงสร้าง สถาปัตย์ ทำงานให้ออกมาดี แก้ไขปัญหาหน้างาน ให้งานเสร็จตามแผนงานที่กำหนด ใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและแรงงานให้มีประสิทธิภาพได้งานคุ้มค่า - ควบคุม ตรวจงาน ประจำอยู่ไซต์งาน ...

บริษัท วิถีไทย เรียลเอสเตท จำกัด
3-4 อัตรา
เงินเดือน 18,000-30,000 บาท (พิจารณาเงินเดือนจากประสบการณ์และความสามารถ)
16 มิ.ย. 62
18 . วิศวกรโยธา สำรวจ
- ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนเทค เอสโซซิเอท
16 มิ.ย. 62
19 . วิศวกรฝ่ายก่อสร้าง
1. วางแผนงานก่อสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ 2. ติดตามและประเมินผลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับ 3. ประสานงานกับผู้ว่าจ้างและหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง

บริษัท รังษีพรหม คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 50,000 บาท
16 มิ.ย. 62
20 . โฟร์แมน
1. วางแผนงานที่ได้รับจากผู้บังคับชามานำใช้และปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2. ควบคุมบุคลากรและแผนงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 3. ควบคุมการทำงานของคนงานรายวันและผู้รับเหมารายย่อยอย่างเป็นอย่างดี...

บริษัท รังษีพรหม คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป
16 มิ.ย. 62
 พบ 908 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ