JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 924 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . อินทีเรียดีไซน์เนอร์
ออกแบบร้านค้าที่ได้รับมอบหมาย เขียนแบบรายละเอียดและวัสดุ ออกหน้างานเพื่อเช็คพื้นที่ ประชุมกับลูกค้า

บริษัท ต่อเฮง จำกัด
เงินเดือน 20,000.- ขึ้นไป
17 มิ.ย. 62
2 . ถอดแบบเฟอร์นิเจอร์
ถอดแบบเฟอร์นิเจอร์ด้วยโปรแกรม 3D เพื่อใช้ในการผลิต จัดทำรายงานการผลิต ประสานงานกับฝ่ายผลิต หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ต่อเฮง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง และประสบการณ์
17 มิ.ย. 62
3 . โฟร์แมน
ตรวจสอบ หน้างาน ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงาน ทำรายงานความคืบหน้า หาแนวทางการพัฒนางาน และแก้ไขจุดบกพร่อง (ไซท์งาน ส่วนใหญ่ จะเป็นกรุงเทพฯ 80% ต่างจังหวัด 20%) *มีค่าปิดงาน ค่าโทรศัทพ์ ค่าน้ำมัน

บริษัท ต่อเฮง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง และประสบการณ์
17 มิ.ย. 62
4 . Project Coordinator (Interior)
-ประสานงานในการออกแบบงานตกแต่งภายในบ้านพักอาศัย -ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ งานตกแต่งภายในให้เป็นไปตามรูปแบบ รายการ สัญญา และข้อกำหนด - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงลูกค้า ผู้รับเหมางานตก...

บริษัท ริชชี่ เฮ้าส์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
17 มิ.ย. 62
5 . วิศวกร โยธา-ไฟฟ้า (มีประสบการณ์)
- ดูแลหน้างานประจำโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย - อ่านแบบและควบคุมงานก่อสร้างได้ - ศึกษาแบบก่อสร้าง เพื่อวางแผนและเตรียมการสำหรับงานก่อสร้าง - ควบคุมแผนงานและระยะเวลาการก่อสร้าง - ควบคุมคุณภาพงาน และ...

บริษัท สเตเบิล อินเตอร์ จำกัด (Stable Inter Co.,Ltd)
17 มิ.ย. 62
6 . โฟร์แมน
- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - แก้ไขปัญหาหน้างานและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เสร็จสิ้นตามเวลาที่กำหนด - จัดทำแผนงานประจำวัน-สัปดาห์ อ่านแบบ จัดทำรายการขอซื้อวัสดุและตรวจสอ...

บริษัท เจซี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
7 . Project Engineer
- บริหารงานโครงการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนด - ควบคุมงานโครงการให้ได้คุณภาพและควบคุมงบประมาณในโครงการ - บริหาร ควบคุม ดูแล จัดการ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาต่างๆภายในโครงการให้สำเร็จตามเป้าหมาย - แนะน...

บริษัท เจซี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
8 . Project Manager
- บริหารงานโครงการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนด - ควบคุมงานโครงการให้ได้คุณภาพและควบคุมงบประมาณในโครงการ - มีความรู้ ความสามารถจัดทำแผนโครงการและสามารถประเมินราคา BOQ ได้ - บริหาร ควบคุม ดูแล จัดก...

บริษัท เจซี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
9 . ผู้จัดการโครงการรับสมัครด่วน !
1. บริหารงานโครงการ / การก่อสร้างโครงการ 2. ควบคุมงานตกแต่งภายใน 3. จัดทำ BOM

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
10 . Interior Designerรับสมัครด่วน !
- ติดต่อลูกค้า - รับงานเพื่อมาออกแบบ - ประเมิณราคาเบื้องต้น

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
17 มิ.ย. 62
11 . โฟร์แมนควบคุมงานตกแต่งภายในรับสมัครด่วน !
1. ประเมินราคางาน และถอดแบบวัสดุอุปกรณ์ 2. ดูแลประสานงานกับลูกค้าและช่าง ผู้รับเหมา เช็ควัสดุ สั่งของ 3. ควบคุมความเรียบร้อยหน้างาน แก้ไขปัญหาหน้างาน 4. รายงานความคืบหน้าของงานและปัญหาต่าง ๆ แก่บริ...

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
17 มิ.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่ประเมินราคางานตกแต่งภายในรับสมัครด่วน !
1. ประเมินราคางานตกแต่งภายใน (ถอดปริมาณ, วัสดุ, ค่าแรง) 2. จัดทำสรุป MATERIAL 3. ตีราคางานจากแบบเพื่อส่งประมูล 4. ประชุมชี้แจงแบบเกี่ยวกับงานตกแต่งภายใน 5. เขียนแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
17 มิ.ย. 62
13 . Foreman M&E (ผู้ควบคุมงานระบบประกอบอาคาร)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมงาน ติดตั้งระบบเครื่องกล ไฟฟ้า ของผู้รับเหมางานระบบให้เป็นไปตามแบบและข้อกำหนด - จัดสรรแรงงานในทีมของตนให้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ - จัดการการใช้และดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์อย่างถูกต้อง - ต...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
17 มิ.ย. 62
14 . Foreman (ผู้ควบคุมงาน)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง - ควบคุมขั้นตอนการทำงาน และตรวจสอบคุณภาพของงานที่ทำเสร็จแล้วให้ได้คุณภาพ - ดูแบบ และเข้าใจในแบบที่จะปฏิบัติงาน - ใช้ และดูแลรักษาวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานอย่างถูกต้อง ...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
17 มิ.ย. 62
15 . Architect (สถาปนิกโครงการ)รับสมัครด่วน !
- วางแผนการปฏิบัติงาน จัดทำ Shop Drawing และข้อมูลที่ใช้ในการก่อสร้างให้ถูกต้องให้แล้วเสร็จทันเวลา - เปรียบเทียบคุณสมบัติ และราคาของวัสดุที่ใช้ในโครงการ และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และแรงงานด้านสถาปัตยกรรมเ...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
17 มิ.ย. 62
16 . Surveyor (ช่างสำรวจ)รับสมัครด่วน !
- สำรวจเส้นทาง/ระดับงานในหน่วยงานและลักษณะพื้นที่โดยรอบก่อนทำสัญญา - คัดลอกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดจากแบบเพื่อเตรียมงาน - กำหนดรังวัดที่แน่นหนา และใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง - จัดหาเส้นทางระหว่างชั้น และห...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
17 มิ.ย. 62
17 . วิศวกรออกแบบและประเมินราคา
ออกแบบและประเมินราคางานโครงสร้างในการก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์ให้ได้มาตรฐานเป็นไปตามหลักวิศวกรรมศาสตร์และตรงความต้องการของลูกค้า

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 มิ.ย. 62
18 . ผู้ช่วยโฟร์แมน
รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากโฟร์แมน ประสานงานทั่วไป ดูแลควบคุมงาน

บริษัท โมนีพลัส ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
19 . ช่างติดตั้งรื้อถอน Booth/Exhibition
- ติดตั้งรื้อถอน Booth/Exhibition - มีประการณ์ 1 ปี ขึ้นไป - ขยัน อดทน ซื้อสัตย์

Adlite
เงินเดือน 15,000++
17 มิ.ย. 62
20 . โฟร์แมน Booth/Exhibition
- ดูและแนะนำ ทางด้านสินค้า การออกแบบ รวมถึงการติดตั้ง เกี่ยวกับงาน Booth Exhibition - ประสานงานทั้งทีมภายนอก และภายใน เพื่อให้งานดำเนินไปตามเป้าหมาย - แก้ไขปัญหาหน้างานเบื้องต้น ให้คำปรึกษาแก้ไขปัญห...

Adlite
เงินเดือน 18,000+++
17 มิ.ย. 62
 พบ 924 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ