JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 911 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . โฟร์แมนรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมก่อสร้างต่างๆ ให้เสร็จตามกำหนด 2.ควบคุมและตรวจสอบเรื่องสเปคงานต่าง ๆ จากผู้ออกแบบ 3.ควบคุม ดูแลงานก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามแบบ 4.ควบคุม ผู้ใต้บังคับ บัญชา ให้ทำงานถูกต้องตามแบบ 5.รายงานความคื...

บริษัท เพาวเวอร์ดาต้า จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและข้อตกลง
24 มิ.ย. 62
2 . วิศวกรโยธา (ออกแบบ / ที่ปรึกษาคุมงาน)
• วางแผนควบคุมงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด • ประสานงานกับเจ้าของโครงการและฝ่ายออกแบบและควบคุมการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ • เข้าร่วมประชุมและจัดทำรายงานความคืบหน้าโครงการ และเอกสารต่างๆของโครง...

P MACH (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน 25,000 ++ (ตามประสบการณ์)
24 มิ.ย. 62
3 . ช่าง
1.ทำงานไฟฟ้า,ทำงานรับเหมาหรือที่เกี่ยวข้อง 2.ประเมินราคางาน , คิดคำนวณ BOQ ของงานได้, 3.งานเพิ่ม-ลด แก้ shop drawing 4.ควบคุมงานให้เสร็จตามเป้าหมาย

บริษัท ไอคอน ยูไนเต็ด ไพร์ซ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง (รับประจำ และ Project )
24 มิ.ย. 62
4 . Foreman M&E (ผู้ควบคุมงานระบบประกอบอาคาร)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมงาน ติดตั้งระบบเครื่องกล ไฟฟ้า ของผู้รับเหมางานระบบให้เป็นไปตามแบบและข้อกำหนด - จัดสรรแรงงานในทีมของตนให้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ - จัดการการใช้และดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์อย่างถูกต้อง - ต...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
24 มิ.ย. 62
5 . Foreman (ผู้ควบคุมงาน)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง - ควบคุมขั้นตอนการทำงาน และตรวจสอบคุณภาพของงานที่ทำเสร็จแล้วให้ได้คุณภาพ - ดูแบบ และเข้าใจในแบบที่จะปฏิบัติงาน - ใช้ และดูแลรักษาวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานอย่างถูกต้อง ...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
24 มิ.ย. 62
6 . Architect (สถาปนิกโครงการ)รับสมัครด่วน !
- วางแผนการปฏิบัติงาน จัดทำ Shop Drawing และข้อมูลที่ใช้ในการก่อสร้างให้ถูกต้องให้แล้วเสร็จทันเวลา - เปรียบเทียบคุณสมบัติ และราคาของวัสดุที่ใช้ในโครงการ และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และแรงงานด้านสถาปัตยกรรมเ...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
24 มิ.ย. 62
7 . Surveyor (ช่างสำรวจ)รับสมัครด่วน !
- สำรวจเส้นทาง/ระดับงานในหน่วยงานและลักษณะพื้นที่โดยรอบก่อนทำสัญญา - คัดลอกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดจากแบบเพื่อเตรียมงาน - กำหนดรังวัดที่แน่นหนา และใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง - จัดหาเส้นทางระหว่างชั้น และห...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
24 มิ.ย. 62
8 . สถาปนิกอาวุโส / สถาปนิก (PROJECT DEVELOPMENT)
1. จัดหา, วิเคราะห์ และนำเสนอที่ดินที่มีศักยภาพเหมาะสมกับการลงทุนพัฒนา โครงการ 2. ศึกษา-สำรวจ และวิเคราะห์ คู่แข่งโดยรอบที่ดินที่จะดำเนินการพัฒนาโครงการ และบริเวณโดยรอบที่ดิน 3. จัดทำฐานข้อมูล...

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 มิ.ย. 62
9 . วิศวกรโครงการ (ประจำพระราม 9/รามอินทรา)
- บริหารจัดการควบคุมดูแลการทำงานต่าง ๆ ภายในโครงการ - แนะนำงานด้านเทคนิค ในการแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรมให้กับทีมงานได้ - จัดทำแผนงานก่อสร้าง ท้้งทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ คนงาน และเครื่องจักรได้ - สามารถตรวจ...

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 มิ.ย. 62
10 . ผู้จัดการโครงการก่อสร้างบ้านและคอนโด
1. บริหารงานก่อสร้างโครงการบ้านและอาคารสูง 2. วางแผนงบประมาณการก่อสร้าง 3. รายงานการสรุปการก่อสร้างประจำเดือน 4. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 มิ.ย. 62
11 . ผู้จัดการโครงการ (ตกแต่งภายใน)
1. ควบคุมงานติดตั้งและบริหารจัดการโครงการ ตกแต่งภายใน 2. ควบคุมคุณภาพงานติดตั้งตามมาตรฐาน

บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด/ Teo Hong Silom Co., Ltd.
เงินเดือน 40,000-45,000
24 มิ.ย. 62
12 . ผู้จัดการโครงการ (อาคารสูง)
1. ควบคุมงานติดตั้งและบริหารจัดการโครงการ อาคารสูง 2. ควบคุมคุณภาพงานติดตั้งตามมาตรฐาน

บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด/ Teo Hong Silom Co., Ltd.
เงินเดือน 40,000-45,000
24 มิ.ย. 62
13 . Project Manager
1. บริหารจัดการโครงการเกี่ยวกับตกแต่งภายใน หรือ อาคารสูง 2. ควบคุมงานติดตั้ง คุณภาพงานของแต่ละโครงการ 3. บริหารทรัพยากรของโครงการให้สอดคล้องกัน 4. ประชุมติดตามผลการทำงาน

บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด/ Teo Hong Silom Co., Ltd.
เงินเดือน 40,000-45,000
24 มิ.ย. 62
14 . Civil Engineer: Interlink Telecom Public Co., Ltd.รับสมัครด่วน !
1. กำกับดูแลติดตั้งสร้างโครงการให้ได้มาตรฐานด้าน Civil และพร้อมใช้งานสมบูรณ์ 2. กำกับ ดูแล ควบคุมผู้รับเหมาสร้างโครงการให้ได้มาตรฐาน 3. ติดตาม กำกับ ควบคุมงานโครงการให้ทันตามกำหนด 4. ประสานงานหน่วย...

Interlink Communication Public Co., Ltd.
24 มิ.ย. 62
15 . วิศวกรออกแบบและประเมินราคา
ออกแบบและประเมินราคางานโครงสร้างในการก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์ให้ได้มาตรฐานเป็นไปตามหลักวิศวกรรมศาสตร์และตรงความต้องการของลูกค้า

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่พัฒนาโชว์รูมรับสมัครด่วน !
- ประชุมแผนงานการจัดการโชว์รูมของแบรนด์ต่างๆ จากผู้บังคับบัญชา - วางแผน และควบคุมตารางเวลาการเข้าทำโชว์รูม - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้านการจัดทำโชว์รูม - ติดตามสอบถามความคืบหน้าจากทางด...

บริษัท เวสปิอาริโอ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 18,000 - 22,000
24 มิ.ย. 62
17 . ช่างเทคนิคโยธา/ระบบ
ควบคุมงานก่อสร้างงานโครงการของบริษัทฯ

บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
18 . Interior Design
ออกแบบตกแต่งภายใน ร้านอาหาร / บ้านตัวอย่าง / ร้านรีเทล - มีความรับผิดชอบ และความคิดสร้างสรรค์ - สามารถทำงานเป็นทีม ในการออกแบบและถ่ายทอดงาน เพื่อให้สามารถทำแบบ Presentation และภาพ Perspective ได้ -...

Studio Wall To Wall Co., Ltd.
เงินเดือน ตามความสามารถ
24 มิ.ย. 62
19 . Furniture Supervisor / หัวหน้าแผนกเฟอร์นิเจอร์ ประจำโรงงานพุทธมณฑลสาย 7
- ตรวจสอบ ควบคุม แบบขยายรายละเอียด - ควบคุมการจัดส่งชิ้นงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ให้เป็นไปตามแผน - ควบคุมการติดตั้งชิ้นงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ให้เป็นไปตามแผน - จัดทำงบประมาณเพื่อการผลิตเฟอร์นิเจอร์ - วิเครา...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
20 . โฟร์แมน โครงการควบคุมการก่อสร้างถนน จ.นครพนม และ จ.กาฬสินธุ์
วุฒิ ปวส. ก่อสร้าง โยธา สํารวจ มีประสบการณ์ในการคุมงาน 5-10 ปี สามารถเรียนรู้ระบบงาน มีวินัย เชื่อฟังผู้บังคับบัญชา และ ทํางานเป็นทีมได้ ส่งใบสมัครทาง jobthai โดย email หรือส่ง mail ที่ tumwasin@ya...

บริษัท เอ็ม.วี.เอส.คอนซัลแท้นส์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 20,000-25,000
24 มิ.ย. 62
 พบ 911 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ