JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 921 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Project Manager - Civil
•รับนโยบายจากเจ้าของโครงการ เพื่อนำมาปฏิบัติ •กำหนดนโยบายการบริหารงานก่อสร้างร่วมกับเจ้าของโครงการ •วินิจฉัยข้อขัดข้อง หรือปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการ •ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการ •ตร...

Trusty Project Management Co., Ltd.
27 มิ.ย. 62
2 . โฟร์แมน / Supervisorรับสมัครด่วน !
ตำแน่ง โฟร์แมน 1. ควบคุมงานติดตั้ง 2. งานเอกสาร 3. การประสานงาน 4. ประชุมร่วมกับฝ่ายต่างๆ ตำแหน่ง Supervisor 1. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบงานติดตั้ง 2. การประสานงาน 3. ประชุมร่วมกับฝ่ายต่างๆ...

บริษัท คาม่าร่วมทุน จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
3 . ช่างสำรวจ / ผู้ช่วยช่างสำรวจ
- สำรวจพื้นที่ ตรวจสอบตำแหน่งและระดับของงานติดตั้งกระจกและอลูมิเนียมฯ ในโครงการต่างๆ

บริษัท คาม่าร่วมทุน จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
4 . Site Engineer / Office Engineer
Site Engineer / Office Engineer 1. จัดทำรายงานต่างๆในไซต์งานที่รับผิดชอบ 2. คิดปริมาณงาน 3. ประสานงานหน้างาน ตรวจสอบหน้างาน เพื่อให้ทราบถึงปัญหาในการทำงาน 4. เข้าร่วมประชุมกับทางโครงการและ S...

บริษัท คาม่าร่วมทุน จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
5 . หัวหน้าคนงาน (Foreman)
- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด - รับทราบปัญหาต่างๆ และประสานงานแต่ละฝ่าย พร้อมทั้งสรุปรายงานปัญหาให้หัวหน้างานรับทราบเพื่อทำการแก้ไขให้ทันกำหนดตามแผนงาน

บริษัท บี ที วาย ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
27 มิ.ย. 62
6 . วิศวกรโครงการ (Project Engineer)
- วางแผนจัดการควบคุมดูแลการทำงานต่างๆ ภายในโครงการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด - แนะนำงานด้านเทคนิค ในการแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรมให้กับทีมงานได้ - ควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ - สามา...

บริษัท บี ที วาย ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ์N/A
27 มิ.ย. 62
7 . ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)
-วางแผนบริหารโครงการและประมาณการ การใช้ทรัพยากร รวมทั้งควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบก่อสร้าง ตลอดจนติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง เพื่อให้การดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ และอยู่ในงบประม...

บริษัท บี ที วาย ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
27 มิ.ย. 62
8 . โฟร์แมนก่อสร้าง
1. ควบคุมงาน, ตามงาน ให้เป็นไปตามแผน และแบบก่อสร้าง 2. ทำรายงานต่าง ๆ ของบริษัท เช่น ทำค่าแรงรายวันส่งออฟฟิต ตัดผลงานผรม.ย่อย รายงานประจำวัน 3. อ่านแบบและคำนวนวัสดุเพื่อสั่งเข้าหน้างานล่วงหน้า 4. ...

บริษัท ศ.ศิวะ การช่าง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่วางสเปคโครงการ (Architect)
ดำเนินการวางสเปคแนะนำสินค้า นำเสนอต่อบริษัทสถาปนิก บริษัทที่ปรึกษา ให้เป็นไปตามกลยุทธ์และยอดขายผลิตภัณฑ์ 5 กลุ่มหลัก รวบรวมข้อมูลโครงการ ข้อมูสำนักงานที่ได้จากการติดต่อลูกค้าและจัดเก็บเข้าระบบ นำข้อม...

TOA PAINT (THAILAND) Public Company Limited. บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
27 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Project Coordinator) (บางเสร่ ชลบุรี)
1.บริหารจัดการประสานงานโครงการ 2.ดูแลงานทางด้านเอกสารของโครงการ 3.ดูแลการเคลียร์ค่าใช้จ่ายของโครงการ 4.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โฮมเพลส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 มิ.ย. 62
11 . Surveyรับสมัครด่วน !
-ทำงานสำรวจวงรอบ , Topographic โดยใช้กล้อง Total Station -ทำ Cross Section คำนวนปริมาณ ดิน

บริษัท พรอสเพอร์ ไทธรรม์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-30,000
27 มิ.ย. 62
12 . โฟร์แมน (Polis Condo สุขสวัสดิ์64)
- ควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบและมาตรฐานที่กำหนด - ประสานงานกับผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามแบบแผนที่กำหนด - ควบคุมงานก่อสร้าง สภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย - จัดทำเอกสารต่า...

บริษัท ดับบลิวแอนด์ดับบลิว พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 22,000 - 25,000 บาท
27 มิ.ย. 62
13 . Production Development (Real Estate)
- ศึกษา วิเคราะห์ ประเมิน และวางแผนการ ให้สอดคล้องกับ Business Plan หรือ Operation ของโครงการ - รับผิดชอบการจัดจ้าง ผู้ออกแบบผู้ควบคุมงานให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด - ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ Sho...

บริษัท ดับบลิวแอนด์ดับบลิว พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 25,000
27 มิ.ย. 62
14 . วิศวกรขายโครงการ (ภาคใต้ตอนบน, ภาคเหนือตอนบน, ภาคกลาง)รับสมัครด่วน !
1. เยี่ยมงานโครงการต่างๆในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย 1.1 สำรวจอาคารที่จะทาสี 1.2 ติดต่อผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจในการเลือกใช้สี เจ้าของโครงการ , ที่ปรึกษา , สถาปนิก , ผู้รับเหมาก่อสร้าง , ช่างสี 1.3 ...

บริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 มิ.ย. 62
15 . โฟร์แมน , เจ้าหน้าที่โฟร์แมนรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบแบบและถอดแบบวัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผู้สั่งงานตรวจสอบก่อนสั่งซื้อ 2. ส่งเอกสารถอดวัสดุให้แผนกจัดซื้อ 3. จัดเตรียมช่างในส่วนต่างๆ ระบุระยะเวลาและจำนวนช่างในการผลิต 4. ติดตามความคืบหน้าการผลิต พร...

บริษัท นิว ลุค ดีไซน์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
16 . Office Engineer
1.จัดทำเอกสารต่างๆของโครงการที่รับผิดชอบ ให้ถูกต้องและเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด 2.ขณะดำเนินการโครงการ แผนงาน ( แผนงานหลัก ) / ประจำเดือน / สัปดาห์ / ประจำวัน ) 3.การเตรียม ก่อนเริ่มงาน ( วัสดุ / อุ...

บริษัท อิทธิพันธ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
4 อัตรา ด่วน ๆๆๆ
เงินเดือน 25,000 - 30,000 บาท (ไม่รวมสวัสดิการ)
27 มิ.ย. 62
17 . Site Engineer ไซต์งานกรุงเทพรับสมัครด่วน !
1. เปิด PR สั่งจ้างผู้รับเหมา และตรวจสอบผลงานก่อสร้าง 2. ตรวจสอบความถูกต้องของงานให้สอดคล้องกับแบบ 3. เร่งรัดงานให้เป็นไปตามแผน 4. ตรวจสอบความเรียบร้อย ของงานผู้รับเหมาหลักให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม ...

บริษัท อิทธิพันธ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน 18,000-25,000 บาท
27 มิ.ย. 62
18 . โฟร์แมน interior รับสมัครด่วน !
-วางแผนงาน และควบคุมการงานตกแต่งในโครงการให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา -วางแผนการสั่งของ วัสดุ อุปกรณ์ แพลนกำลังพลให้เหมาะสมกับตารางงาน -ปรับแผนงาน และควบคุมแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับแผนงาน -ควบคุมดู...

Holbrook Group Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
19 . วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง
1.ตรวจสอบงานก่อสร้างของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแบบ 2.ทำรายงานการทำงานของผู้รับเหมา 3.ตรวจสอบการเบิกงวดงาน 4.จัดทำ Shop Drawing

บริษัท เน็กซ์ สเต็ปส์ ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแท้นส์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
20 . วิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
- ออกแบบวิเคราะห์งานโครงสร้างให้เป็นไปตามหลักของวิศวกรรม - ควบคุมการปฏิบัติงานของโฟร์แมนและผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามแบบ, Specification ตามหลักวิศวกรรมศาสตร์ - ควบคุมการใช้วัสดุ...

บริษัท โอเอ็มซีเทค จำกัด
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์+ความสามารถ
27 มิ.ย. 62
 พบ 921 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ