JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 32,462 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการบริการของ Call Center (Q.A Call Center )รับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการการทำงานของทีม Q.A.ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - ฟัง ตรวจสอบ วิเคราะห์ และบันทึกการทำงานของพนักงาน Call Center - ให้ Feed Back ที่ถูกต้องแก่ Call Center เพื่อวัดคุณภาพการให้บริการของพ...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
2 . Admin Officer พนักงานธุรการ (ประจำพัฒนาการ 40)รับสมัครด่วน !
• จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทางบัญชี เช่น ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า/ใบเสร็จรับเงิน/ตรวจสินค้า • ติดต่อประสานงานคู่ค้า จัดส่ง ลูกค้า และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง • ดูแลบัญชีลูกค้า สินค้า อุปกรณ์สำนักงา...

บริษัท เอส ไรคส์ จำกัด / S REICH
เงินเดือน 14,000-18,000
25 มิ.ย. 62
3 . Customer Service ประจำ Legacy Shop สาขาเชียงใหม่
- บริการลูกค้าหน้า Shop - แนะนำตัวผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า คิดเงิน ** ไม่ใช่งานขาย

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
1 อัตราด่วน
เงินเดือน 14,000
25 มิ.ย. 62
4 . ผู้จัดการร้านอาหารชาบู ประจำพระราม 3 (ห้าง Int Intersect)รับสมัครด่วน !
- ดำเนินการตามนโยบายที่ได้รับให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท - ควบคุมคุณภาพอาหาร และบริหารคุณภาพด้านการให้บริการให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ - บริหารบรรยากาศของร้านและทีมให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น - พัฒนายอดข...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท (ทั้งนี้ขึ้นกับประสบการณ์) + ค่า Service charge + ค่าอาหาร
25 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.ทำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 2.ทำสต็อกสินค้า 3.ทำบัญชีบริษัท ฯลฯ 4.ดูแลเอกสารพนักงานขาย 5.จัดการเอกสารให้เป็นระบบ

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
25 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ประจำอาคาร ยูเอส สัมมิท รามคำแหง 60/4)
- ดูแลการทำงานของ รปภ. - ดูแลพื้นที่โดยรวม ตรวจพื้นที่การทำงาน - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน 12,000 - 13,000 บาท ตามประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
7 . HR Officer (ประจำ Blu Port หัวหิน)
- ดูแลรับผิดชอบงานสวัสดิการของพนักงานในสาขา - สรรหาและว่าจ้าง รวมถึงฝึกอบรมพนักงานประจำสาขา และ PC - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
25 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ปฏิบัติงานที่คลังสินค้าบางนา-ตราด กม.19 ซอยคลองส่งน้ำ)
- แพ็คสินค้าตามออเดอร์ - เช็คสต็อคสินค้า - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน 11,000 - 15,000 บาท (ตามประสบการณ์)
25 มิ.ย. 62
9 . Senior Accounting & Finance Officer (ปฏิบัติงานอาคารสาทรธานี ติดBTSช่องนนทรี)
- รวบรวม Report จากทางบัญชีและการเงิน - นำข้อมูลจากฝ่ายบัญชี - การเงินมาจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด รวมทั้งงบการเงินแยกแผนก - แยกบริษัท - จัดทำรายงานสรุปลูกหนี้ - เจ้าหนี้ประจำงว...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน 27,000 - 30,000 (ตามประสบการณ์)
25 มิ.ย. 62
10 . HR Operation [ปฏิบัติงานที่อาคารไทยซัมมิท ถนนเพชรบุรี 33)
- ประสานงานภายในองค์กร - จัดทำค่า Incentive/Commission ของพนักงาน - จัด Shift และ Time Attendance - งาน Admin & Ad-hoc - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำงาน (ER)

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 18,000-23,000 บาท
25 มิ.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- จัดทำใบสำคัญรับ-จ่าย - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับภาษีต่างๆ - บันทึกข้อมูลเข้าระบบบัญชี - จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน

บริษัท โพวา 2552 จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
12 . พนักงานขายสินค้าทางสื่อออนไลน์ (Customer service digital)
- ให้บริการข้อมูลและปิดการขายในเพจ Facebook และตอบ Inbox - ให้บริการข้อมูลและปิดการขายในช่องทาง Line@ - ให้บริการข้อมูลและปิดการขายในช่องทางการโทร (กรณีที่ลูกค้าร้องขอให้โทรฯติดต่อ) - มีฐานเงินเดือ...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ฐานเงินเดือน + เบี้ยขยัน + ค่าคอมมิชชั่นตามจริง (รายได้รวม 25,000-30,000 บาทขึ้นไป)
25 มิ.ย. 62
13 . Payroll Officer/ Sr. Payroll (ปฏิบัติงานที่รามคำแหง 60/4)
- จัดทำเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆของพนักงาน - ทำรายงานส่งผู้บังคับบัญชา - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
14 . Accounting Officer AP (ปฏิบัติงานรามคำแหง 60/4 ใกล้เดอะมอลล์บางกะปิ) รับสมัครด่วน !
Accounting AP - บันทึกบัญชีด้านจ่าย ทำบัญชีด้านจ่าย - ทำเช็ค-จ่ายเช็ค - ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ยื่น ภ.ง.ด. 3, 53 / ยื่น ภ.พ. 30 - จัดทำ Report ในส่วนงานที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับบัญชีด้านจ่าย - ...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน 20,000 บาท (ตามประสบการณ์)
25 มิ.ย. 62
15 . พนักงานแพ็คสินค้า ( Fulfillment ) ปฏิบัติงานที่อาคารเอสกรุ๊ป
1.แพ็คสินค้า, นับสต็อค, จัดเรียงและจัดเก็บสินค้าให้เป็นระเบียบ และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 2.จัดส่งสินค้าตามจุดที่หัวหน้างานมอบหมาย 3.จัดทำข้อมูลผ่านทางคอมพิวเตอร์ 4.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน 13,000 + เบี้ยขยัน
25 มิ.ย. 62
16 . Data Analysis (ปฏิบัติงานที่อาคารไทยศรี ติด BTS กรุงธน)
1.วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) รวบรวม บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ รวมถึงทำการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลก่อนทำการสรุปผล 2.จัดทำรายงานสรุปผล ...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
17 . ธุรการประสานงานขาย (Sales Support)ปฏิบัติงานที่อาคารไทยศรี ติด BTS กรุงธนบุรี
- ประสานงานกับแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร - ทำรายงานสรุปยอดขาย - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติงาน จ-ส เวลา 9.00 น.- 18.00 น.

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน 16,500
25 มิ.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) รับสมัครด่วน !
1.สามารถใช้ Social Media ได้เป็นอย่างดีมากได้แก่ Facebook,Line,Instagram,Youtube,twitter,Internet และ สื่อ online อื่นๆ 2.สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ IT ได้อย่างเป็นอย่างดี รวมทั้งโปรแกรม Micr...

บริษัท อิเรเดี๊ยน โซล่า จำกัด
เงินเดือน 16,000 - 18,000 บาท
25 มิ.ย. 62
19 . Senior Purchasing / Sourcing Packaging ปฏิบัติงานที่รามคำแหง 60/4
- การจัดหาซัพพลายเออร์รายใหม่ๆ ในกลุ่มสินค้าบรรจุภัณฑ์เพื่อบรรจุสินค้ากลุ่มเครื่องสำอางค์ - ติดต่อประสานงานกับซัพพลายเออร์ในการจัดทำ จัดพิมพ์ฉลากกลุ่มเครื่องสำอาง - ประสานงานกับโรงงาน OEM เครื่องสำอ...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน 30,000 - 35,000 บาท
25 มิ.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า (Inspector)
- ทำหน้าที่ในการตรวจสอบสินค้าตามเงื่อนไขให้ถูกต้อง - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้า - เก็บข้อมูลและจัดทำรายงานด้านที่รับผิดชอบเสนอกับหัวหน้างาน - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน 13,000 + เบี้ยขยัน
25 มิ.ย. 62
 พบ 32,462 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ