JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2,443 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ธุรการ ประสานงานขาย ผู้ช่วยฝ่ายขาย
-ประจำหน้าร้าน ย่าน พระราม 4 สีลม - ทำใบเสนอราคาโดยใช้ excel - รับโทรศัพประสานงานขาย - คีข้อมูลบัญชี - จดบันทึก หรือ เป็นผู้ช่วยฝ่ายขาย - ช่วยฝ่ายขายตอบ ลูกค้าทาง line - เดินเอกสารส่งของ

The Print and Promotion
เงินเดือน 12,000-19,000
21 พ.ค. 62
2 . ช่างเทคนิค, วิศวกรบริการ
- ดูแลงานติดตั้ง. บริการงานซ่อมทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ - ให้คำปรีกษา และแก้ปัญหาเบื้องต้นให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เวลาทำการ : 5 วัน ต่อสัปดาห์

บริษัท ไวส์บิส (ประเทศไทย) จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 พ.ค. 62
3 . HR Manager
Seabra Trans International Co., Ltd Recruitment • Handle all process of recruitment (recruiting, screening, interviewing, selection process and sourcing plan) Training and Development • Manage emp...

บริษัท เอส.แอล.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(Sealitegroup)
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ค. 62
4 . Warehouse & Admin
- จัดทำเอกสารรับ-ปล่อยสินค้า - จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ด้าน Operation - ทำรายงานตารางการทำงานการรับปล่อยสินค้า - ประสานงานการรับข้อมูลบริการลูกค้า - จัดทำรายละเอียดการเบิก-รับสินค้าเพื่อตั้สต๊อก

บริษัท เอส.แอล.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(Sealitegroup)
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
21 พ.ค. 62
5 . Customer Service
• Help support and coordinate between sales team, shipping and clients to provide professional services for client's requirements. • Responsible for handling shipment, delivery, import-export proces...

บริษัท เอส.แอล.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(Sealitegroup)
เงินเดือน NA
21 พ.ค. 62
6 . Sales Representative/ LCL-FCL Products (Freight Forwarding Businessรับสมัครด่วน !
Seabra Trans International Co., Ltd • Responsible for business development with existing and new client. • Clients visitation and meeting. • Problem solving for clients. • Achieve the target / bud...

บริษัท เอส.แอล.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(Sealitegroup)
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ค. 62
7 . Assistant Sales Directorรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการบริหารทีมงานแทนผู้บังคับบัญชา (ในบางครั้ง) - ออกสำรวจพื้นที่ขาย - ออกตรวจความเรียบร้อยการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา (Area Sale / PC) - ติดตาม ตรวจสอบผลการขายจากผู้ใต้บังคับบัญชา...

บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง + KPI
21 พ.ค. 62
8 . ช่างทั่วไป
ดูแลซ่อมแซมงานทั่วไป

บริษัท เซน(ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
21 พ.ค. 62
9 . Project Manager
วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน (JOB PURPOSE): ตรวจสอบ ควบคุมดูแล แก้ไขปัญหา และบริหารจัดการทีมงานที่รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานที่กำหนด เพื่อส่งมอบบริการที่ถูกต้องตามความต้องการของลูกค้าในเวลาท...

บริษัท เรด บาสเกต มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 พ.ค. 62
10 . พนักงานจัดเรียงสินค้าประจำห้างสรรพสินค้า
- จัดเรียงสินค้าเป็นหมวดหมู่ดูสวยงามเป็นระเบียบ - รายงานสินค้าขาดในสาขาและสินค้าโปรโมชั่น - รายงานสินค้าคู่แข่ง

บริษัท เรด บาสเกต มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้รวม 14,000 +++
21 พ.ค. 62
11 . Product Designer
1. ออกแบบและสร้างสรรค์งาน 3D ประเภท Booth Activity, Exhibition Booth, Shop Design, POSM (สื่อ ณ จุดขาย) 2. ออกแบบรูปแบบกิจกรรมการตลาด เช่นการสาธิตสินค้า, เกมส์, กิจกรรมโปรโมชั่น ฯลฯ เพื่อตอบสนองวัตถ...

บริษัท เรด บาสเกต มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 พ.ค. 62
12 . Accounting Manager
วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน (JOB PURPOSE) บริหารและจัดการระบบงานบัญชีแยกประเภท ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของพนักงานเกี่ยวกับบัญชีแยกประเภทและการทำรายงานการเงิน พัฒนาทีม...

บริษัท เรด บาสเกต มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
21 พ.ค. 62
13 . Recruiter Consultant (เจ้าหน้าที่สรรหา) Urgently Required !
ประสานงานระหว่างลูกค้าและผู้สมัคร ติดต่อลูกค้าใหม่เพื่อเสนอการบริการของบริษัท สรรหาพนักงานตามคุณสมบัติที่ลูกค้าต้องการ สัมภาษณ์และคัดกรองผู้สมัครที่มีศักยภาพ

Genius Soft.Co., Ltd.
21 พ.ค. 62
14 . Digital Marketing Executiveรับสมัครด่วน !
Responsibilities - พัฒนาและควบคุมเนื้อหาสาระของสื่อเว็บไซต์ขององค์กรให้น่าสนใจและเป็นที่ดึงดูดของบุคคลทั่วไปและลูกค้า วางแผนการเผยแพร่ข่าวสารของบริษัท และดูแลช่องทางสื่อสารทางโซเชียลมีเดีย ระบบดิจิต...

บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
21 พ.ค. 62
15 . Manager Motor-Underwritingรับสมัครด่วน !
Responsibilities -Oversee the day-to-day operations of the underwriting function to ensure on efficient new business, endorsement and renewal processes. -Manage and maintain Underwriting guidelines...

บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
21 พ.ค. 62
16 . นักศึกษาฝึกงานรับสมัครด่วน !
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล 1. งานด้านการสรรหาบุคลากร 2. งานด้านการฝึกอบรม 3. งานด้านสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานในบริษัทฯ

บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
21 พ.ค. 62
17 . พนักงานชั่วคราว_บันทึกข้อมูล/สแกนเอกสารรับสมัครด่วน !
- บันทึกข้อมูล / สแกนเอกสาร - ดำเนินงานด้านเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย โปรดแต่งกายสุภาพ และเตรียมเอกสารในการสมัครงานให้พร้อม 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาหลักฐานการศึกษา 4. รู...

บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 9,750
21 พ.ค. 62
18 . ผู้ช่วยผู้จัดการรับประกันภัยรถยนต์ (UW-Motor)รับสมัครด่วน !
- รับประกันภัยรถยนต์ (Motor) - พิจารณาสลักหลังที่ไม่เกี่ยวกับเบี้ย ตามที่ได้รับแจ้ง - จัดชุดงานแยกส่งการเงิน - จัดเรียงใบเเจ้งงานที่มีการอนุมัติงานทั้งหมดในแต่ละวัน ตามรายงานทะเบียนกรมธรรม์ประจำวัน...

บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
21 พ.ค. 62
19 . Sales Coordinator (ประสานงานฝ่ายขาย)
- To coordinate and receive the order from customers. - To coordinate with production department. - To control and follow the jobs processing. - To quote the price, make quotation and invoice. - T...

FLE (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ์Negotiable
21 พ.ค. 62
20 . Online Marketing รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการวางแผน และดูแล Social Media ของบริษัทฯ ( จัดวางเนื้อหา/ เขียนข้อความ/ แก้ไข อัพเดทข้อมูลให้ถูกต้อง ) - ดูแล Content Marketing เพื่อสนับสนุนสื่อออนไลน์ และข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผ่าน...

บริษัท ซีเลคท์ เซลส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 23,000 - 25,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
21 พ.ค. 62
 พบ 2,443 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ