JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 32,663 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sourcing Packaging , Senior Purchasing ใกล้ ม นิด้า
- การจัดหาซัพพลายเออร์รายใหม่ๆ ในกลุ่มสินค้าบรรจุภัณฑ์เพื่อบรรจุสินค้ากลุ่มเครื่องสำอางค์ - ติดต่อประสานงานกับซัพพลายเออร์ในการจัดทำ จัดพิมพ์ฉลากกลุ่มเครื่องสำอาง - ประสานงานกับโรงงาน OEM เครื่องสำอ...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน 30,000 - 35,000 บาท
20 พ.ค. 62
2 . Digital marketing (Mobile application) (BTS ช่องนนทรี)
Responsibilities: -Design and development of User Interface and User Experience systems for Mobile App -Work with the back-end team to connect the front-end part in the application that the custom...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน 35,000 - 60,000 (ตามประสบการณ์)
20 พ.ค. 62
3 . Graphic designer ประจำพระราม 4 ใกล้อาคารมาลีนนท์
- วางแผนและจัดการแคมเปญสื่อสารองค์กร ร่วมกับ Online marketing เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้าและองค์กร - รับผิดชอบสื่อ Social Networking โดยรับผิดชอบ Digital Content และโพสต์เนื้อหาลงบนสื่อ ...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์
20 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า (Inspector)
- ทำหน้าที่ในการตรวจสอบสินค้าตามเงื่อนไขให้ถูกต้อง - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้า - เก็บข้อมูลและจัดทำรายงานด้านที่รับผิดชอบเสนอกับหัวหน้างาน - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน 13,000 + เบี้ยขยัน
20 พ.ค. 62
5 . ธุรการ (ผู้ชาย) ปฏิบัติงาน อาคารสาทรธานี 1 BTS ช่องนนทรี รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานเอกสารเกี่ยวกับสัญญาเช่า สัญญาบริการ และดำเนินการต่อภาษีป้าย ต่อภาษีโรงเรือน - รับเรื่องแจ้งซ่อมบำรุงต่างๆ จากพนักงานและประสานงานกับช่างซ่อมบำรุงให้ดำเนินการซ่อมบำรุง - จัดซื้ออุปกรณ์...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท (สามารถต่อรองได้)
20 พ.ค. 62
6 . พนักงานบัญชี
- จัดทำรายงานภาษีซื้อ - ขาย - บันทึกบัญชีซื้อ, เปิดใบกำกับภาษีขาย - จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน - ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 - บันทึก AR, AP - คิดค่าคอมมิชชั่นพนักงานขาย **ทำงาน จันทร์ - เสาร์ (08.30 น. - 1...

บริษัท วี.เจ.เอ็กซ์. จำกัด
เงินเดือน 15,000-18,000 บาท
20 พ.ค. 62
7 . พนักงานฝ่ายผลิต
1. ปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาอย่างเต็มประสิทธิภาพและเป็นไปตามวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนดด้วยความปลอดภัย 2. ควบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องมือและพื้นที่ปฏิบัติงานที่รั...

บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
20 พ.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ IT
1. ร่วมกับทีม IT และผู้บริหารในการกำหนดนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลสารสนเทศให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับนโยบายการดำเนินงานของบริษัท 2. ร่วมกับทีม IT กำหนดและให้คำแนะนำมาตรฐานงานของระบบข้อมูลสาร...

บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
20 พ.ค. 62
9 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์
เคลื่อนย้ายวัสดุคงคลัง เข้า-ออก เคลื่อนย้ายสินค้าขึ้นรถบรรทุก เคลื่อนย้ายสินค้าและวัตถุดิบตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 พ.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
- จัดอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ - จัดทำ จัดเก็บ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานด้านฝึกอบรม - วิเคราะห์ข้อมูลและออกแบบการสื่อสารภายในองค์กรให้มีความเหมาะสม - จัดทำแผนการฝึกอบรมร่วมกับผู้บังคับบัญชา - สน...

บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 พ.ค. 62
11 . ช่างซ่อมบำรุง(ช่างไฟฟ้า)
- ดูแลบำรุงรักษาตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศภายในโรงงาน - ดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงาน งาน PM งานอนุรักษ์พลังงาน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 พ.ค. 62
12 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมซ่อมบำรุง
- บริหารทีมงานซ่อมบำรุง เครื่องจักร ด้านสาธารณูปโภค ต่างๆในโรงงาน - ควบคุมกำกับดูแลงานซ่อมบำรุงทั้งระบบ - กำกับดูแลงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) - กำกับดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรให้ทำงานอย่าง...

บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
20 พ.ค. 62
13 . ผู้ช่วย ผจก ฝ่ายบัญชีและการเงินรับสมัครด่วน !
- ควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบและแก้ปัญหางานด้านบัญชีและการเงิน - วางแผนจัดทำงบประมาณและตรวจสอบดูแลการใช้ให้เป็นไปตามแผน - การวิเคราะห์งบประมาณและต้นทุนการผลิต - การปิดงบบัญชีประจำเดือนให้ได้ตามเป้าหมายท...

บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 พ.ค. 62
14 . ช่างอาคาร (ปฏิบัติงานที่รามคำแหง 60/4)
- ควบคุมระบบและอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ติดตั้งสำหรับในอาคาร - ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในอาคารตามแผนการทำงาน - จัดทำรายงานและบันทึกการตรวจสอบหรือบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหม...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน 17,000 - 20,000
20 พ.ค. 62
15 . Personal fitness ประจำสาขาพระราม 4
- แนะนำวิธีการออกกำลังกายให้กับลูกค้า - แนะนำคลาสที่เหมาะสมให้กับลูกค้าแต่ละคน - แนะนำคลาสสอนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 - 15 คน - ออกแบบโปรแกรมออกกำลังกายและตารางอาคารให้ลูกค้า VIP - เก็บข้อมูลการฝึกลูกค...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน รายได้: 16,000-30,000 ขึ้นกับประสบการณ์และการตอบรับของลูกค้า
20 พ.ค. 62
16 . Digital Marketing officerรับสมัครด่วน !
- ร่วมกำหนดแนวทางวางกลยุทธ์และแผนดำเนินงานการตลาดออนไลน์ของบริษัท (Online media plan) - วิเคราะห์ Target group เพื่อหาความต้องการของลูกค้า - สร้าง Traffic ให้คนรู้จักบริษัทบนโลกออนไลน์ - พัฒนา User...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000 - 35,000 บาท ขึ้นกับประสบการณ์
20 พ.ค. 62
17 . VDO Editor (ถ่ายและตัดต่อ) ประจำ MTM พระราม 4รับสมัครด่วน !
- จัดทำ VDO Motion และทำ VDO ที่เกี่ยวข้องกับการโปรโมทและให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยิมมวยไทย/ฟิตเนส - ถ่ายงานที่นำไปใช้ในการจัดทำ Banner และ Advertorial ต่างๆ - จัดทำ Banner, Posterและ Artwork (...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท ขึ้นกับประสบการณ์
20 พ.ค. 62
18 . Digital marketing (ขยายทีมใหม่) (ใกล้ NIDA )
- สังกัดอยู่ในทีม In-house marketing agency ภายใน - บริหารแบรนด์สินค้าอย่างน้อย 1 แบรนด์ เพื่อวางกลยุทธ์และจัดทำ Online content ในรูปแบบต่างๆ (มี Junior online ช่วยลงมือปฏิบัติ) โดยเน้นเป็นเชิง Onl...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน 25,000 - 50,000 (ตามประสบการณ์)
20 พ.ค. 62
19 . ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาร ปฏิบัติงานใกล้ BTS ชิดลม
- ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากเลขาผู้บริหาร - ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ - รับเรื่องและติดต่อประสานงานรับโทรศัพท์ รับอีเมล์ - ทำ Report เก็บข้อมูลต่างๆเพื่อนำเสนอผู้บริหา...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 พ.ค. 62
20 . International Business Coordinator (ปฏิบัติงานรามคำแหง 60/4) รับสมัครด่วน !
- จัดเตรียมเอกสารภายในแผนก เกี่ยวกับงานด้านจัดซื้อ - สรุปข้อมูลรวมทั้งจัดทำเอกสาร อาทิเช่น ข้อมูลรายละเอียดสินค้า , Shipping - Stock สินค้า เป็นต้น - ประสานงานระหว่างแผนก - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบห...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน 17,000 - 20,000 ตามประสบการณ์
20 พ.ค. 62
 พบ 32,663 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ