เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 33,019 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

San Miguel Beer (Thailand) Co., Ltd..
เงินเดือน Negotiable, depending on expertise of applicant.
16 ม.ค. 62
2 . พนักงานขาย
- แสวงหาลูกค้าใหม่ - ติดต่อลูกค้าและเข้าพบเพื่อแนะนำบริการของบริษัทฯ - ขายสินค้าและบริการของบริษัท - ดูแลและให้คำปรึกษาลูกค้า

บริษัท เมจิก อายส์ เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน 20,000-25,000 (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)
16 ม.ค. 62
3 . Sales Account Executiveรับสมัครด่วน !
- Generates sales and contributes to the volume and profit performance of the company by performing area and account management functions to direct served retailers and distributors assigned area.

San Miguel Beer (Thailand) Co., Ltd..
กรุงเทพฯ, 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน Negotiable
16 ม.ค. 62
4 . ช่างซ่อมบำรุงประจำอาคารรับสมัครด่วน !
1.รับใบแจ้งซ่อมที่ได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าแผนก 2.ปฏิบัติงานด้านการซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ 3.ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบริเวณโรงงาน 4.จัดเก็บเครื่องมือที่ใช้ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ 5.บันทึกและ...

บริษัท ทีทีซี น้ำดื่มสยาม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์
16 ม.ค. 62
5 . วิศวกรไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
-วางแผนงานด้านติดตั้ง การตรวจสอบและซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าในส่วนเครื่องจักรในการผลิต -จัดทำแผนซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรที่มีอยู่ภายในโรงงาน -รับใบแจ้งซ่อมจากหน่วยงานต่างๆ -มอบหมายงานและควบคุมการปฏิบัติงาน...

บริษัท ทีทีซี น้ำดื่มสยาม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ม.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ระบบน้ำรับสมัครด่วน !
-ทำการปรับสภาพน้ำดิบดื่มและน้ำดิบแร่ให้ได้คุณภาพน้ำตามมาตรฐานที่กำหนด -ควบคุมกระบวนการกรองของระบบกรองน้ำ -ควบคุมกระบวนการฆ่าเชื้อด้วย UVและOzone -ทำความสะอาดชุดกรองแสตนเนอร์ ตามแผนที่กำหนด -ปฎิบัต...

บริษัท ทีทีซี น้ำดื่มสยาม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ม.ค. 62
7 . พนักงานขายประจำออฟฟิศ + ธุรการ
- ติดต่อขายสินค้าตามโรงงานอุตสาหกรรมหรือไม่ใช่สินค้าโรงงานอุตสาหกรรมได้ - เป็นเซลล์ประจำออฟฟิศ+ธุรการ ติดต่อขายสินค้าให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์ และต้องรับผิดชอบงานเรื่องอกสาร เช่น ใบเสนอราคา ออกใบกำกับภ...

บริษัท สตาร์ พรีเมี่ยม จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 12,500 บาท
16 ม.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ
1. วางแผนการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนกดำเนินงานของบริษัทฯ 2. กำหนดวิธีและกระบวนการในการจัดซื่้อจัดจ้าง และควบคุมดูแลการจัดซื้อในแผนก 3. ร่วมกับผู้ใช้งานกำหนดลั...

บริษัท เอส.บี เพอร์เฟคพาร์ท จำกัด
1 อัตรา ( ด่วน )
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 62
9 . หัวหน้าฝ่ายผลิต (PD.Supervisor) รับสมัครด่วน !
บริหารงานผลิตฝ่ายผลิต SMD 1 และ SMD 2 : 1. บริหารผู้ใต้บังคับบัญชาระดับ Ass't Leader และ Leader 2. วางแผนการผลิต กำลังคน เพื่อให้สามารถผลิตงานได้ตามเป้าหมาย 3. ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ในการแก้ป...

บริษัท ฮามอนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 62
10 . ช่างกลึง/มิลลิ่ง manual
1.สามารถใช้งานเครื่อง กลึง Milling แบบ manual ได้เป็นเป็นอย่างดี 2.ตรวจสอบงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ 3.ปรับตั้งค่าเครื่องจักร ดูแลทำความสะอาด และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับงานได้ 4.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอ...

บริษัท เอส.บี เพอร์เฟคพาร์ท จำกัด
2 อัตรา (ด่วน)
เงินเดือน ตามความสามารถ
16 ม.ค. 62
11 . Sales งานพื้นอุตสาหกรรม Epoxy, กันซึม
-เสนอขาย -ติดต่อลูกค้า -ติตดามลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ -หาลูกค้าใหม่ๆ -ให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า ทางบริษัททำเกี่ยวกับงานพื้นอุตสาหกรรม Epoxy , กันซึม

บริษัท ริคโค้ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ม.ค. 62
12 . ช่างเทคนิคงานพื้นEpoxy กันซึม
- ดูหน้างาน วัดพื้นที่ ลงสเปค - วิเคราะห์ปัญหา - นำเสนอวิธีการแก้ไข , นำเสนอวิธีการติดตั้ง - เสนอราคา , ดิลเข้างาน - ตรวจสอบคุณภาพขณะทำงาน และหลังติดตั้ง

บริษัท ริคโค้ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ม.ค. 62
13 . FACILITY ENGINEER (MAINTENANCE)
- Delivers facility infrastructure improvements to meet project requirements through planning and resourcing - Ensures current infrastructure can support operational requirements by managing a team o...

บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
16 ม.ค. 62
14 . SENIOR ELECTRICAL ENGINEER
- Prepares and presents electrical engineering materials for Requirements and Design Reviews. - Maintain the 115/22/0.38 KV and the other facilities and distribution system. - Studies basic design c...

บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
16 ม.ค. 62
15 . Draftsman-พนักงานเขียนแบบรับสมัครด่วน !
- เขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องจักร - รับผิดชอบด้านการออกแบบร่วมกับวิศวกรและหน่วยงานอื่น - ปรับปรุงแก้ไขแบบ Drawing ให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ชลบุรี) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
16 ม.ค. 62
16 . พนักงานจัดเรียงสินค้า (Merchandiser)
- ดูแลจัดเรียงสินค้า - ขายสินค้า รวมถึงงาน Event ตามตารางงานที่ฝ่ายขายกำหนดให้ล่วงหน้า - ประสานงานกับฝ่ายขาย คลังสินค้า บันทึกยอดขาย และรายงานอื่นๆ

บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด
เงินเดือน N/A
16 ม.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่วางแผน/สโตร์รับสมัครด่วน !
-ปฎิบัติงานด้านการวางแผนการผลิตและดุแล Stock -ติดตามการผลิต ให้เป็นไปตามแผน -จัดเก็บข้อมูลและจัดทำรายงาน

บริษัท อาโอยาม่าไทย จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ม.ค. 62

Daima Corporation Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
16 ม.ค. 62

Daima Corporation Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
16 ม.ค. 62
20 . พนักงานบัญชี
บันทึกรายการทางด้านงานบัญชี และหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Daima Corporation Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
16 ม.ค. 62
 พบ 33,019 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ