เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรซ่อมบำรุง (MRT/BTS)
หน้าที่และความรับผิดชอบ • ควบคุม ดูแลและวางแผนงานซ่อมบำรุงฯ รวมทั้ง ซ่อมบำรุง ตรวจสอบ วิเคราะห์ แก้ไขปรับปรุงและพัฒนา ในส่วนของระบบรถไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง • ควบคุม ดูแลทีมช่างเทคนิค ให้ปฏิบัต...

Siemens Company Limited
12 ธ.ค. 61
2 . ช่างเทคนิค (หน่วยซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า)
•ดูแลงานบริการติดตั้ง บำรุงรักษา และซ่อมแซม ตามข้อมูลทางด้านเทคนิค •ดูแลตารางการซ่อมบำรุง

Siemens Company Limited
12 ธ.ค. 61
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ