เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานตรวจนับ คัดแยก
1. คัดแยก และตรวจนับจำนวน จาก ณ สถานที่ลูกค้า ให้ตรงตามจำนวนจริงอย่างถูกต้องครบถ้วน 2. บันทึกข้อมูลจำนวน ลงในเอกสารรับ-ส่งผ้า 3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท แอสเสท เวิรด์ เวกซ์ จำกัด
เงินเดือน 11,000
18 พ.ย. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ