JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำกรุงเทพ)รับสมัครด่วน !
- บันทึก จัดเก็บ และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี - บันทึกรายรับ รายจ่าย รายการปรับปรุง - ควบคุมค่าใช่จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณ - จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินรายเดือนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ - งา...

Chartered Square Holding Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
14 มิ.ย. 62
2 . IT Developer,Oracle Developer (ประจำสำกรุงเทพ)รับสมัครด่วน !
-เป็น Developer ในการพัฒนาและแก้ไขระบบOracle Application โดยใช้ทักษะความรู้ด้าน SQL ,PL/SQL ,Oracle Forms ,Oracle -Report ,Oracle JDeveloper (ปฏิบัติงานวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.15 - 18.00 น.)

Chartered Square Holding Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
14 มิ.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ