JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Chemical Lab Engineer
1) ควบคุมการใช้สารเคมี ค่าสารเคมี 2) วางแผนและจัดทำเอกสารการทดสอบชิ้นงาน 3) ตรวจสอบ วิเคราะห์ค่าสารเคมีที่ควบคุมโดยห้อง Lab

บริษัท เบสเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
26 มิ.ย. 62
2 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต (Production Control Asst.Dept.Manager)
1. บริหารจัดการระบบของแผนกจัดซื้อวัตถุดิบ ควบคุมชิ้นส่วนและแผนกวางแผนการผลิตให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ 2. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร 3. ปรับปรุงและพัฒนางา...

บริษัท เบสเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
26 มิ.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ