JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักวิทยาศาสตร์เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมภาคสนาม (อากาศ) - โคราช
1. ขับรถยนต์ออกเก็บตัวอย่างในพื้นที่ต่างๆ (ใช้รถยนต์ของบริษัท) 2. เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม (ตัวอย่างอากาศ, น้ำ และกากอุตสาหกรรม) 3. ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคเบื้องต้นแก่ลูกค้า 4. ส่งรายงานผลการวิเคราะห์...

ALS Laboratory Group (Thailand) Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 18,000 - 25,000 บาท
19 มิ.ย. 62
2 . นักวิทยาศาสตร์ ห้องปฎิบัติการสิ่งแวดล้อม (พัฒนาการ)
- วิเคราะห์เคมีในตัวอย่าง น้ำ อากาศ กากของเสีย ออกรายงานผล - ให้คำปรึกษาทางวิชาการแก่ลูกค้า - มีความรู้ในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (GC หรือ GCMS) - ปฏิบัติงาน 5 วัน (อังคาร-เสาร์ : 12.00 - 21.00...

ALS Laboratory Group (Thailand) Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 18,000 บาท ขึ้นไป
19 มิ.ย. 62
3 . นักวิทยาศาสตร์การตลาดด้านอาหาร (พัฒนาการ)
- ประสานงานระหว่างลูกค้าและห้องปฏิบัติการ - ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ลูกค้าด้านเทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ - ทำใบเสนอขาย - บริการและช่วยเหลือลูกค้าเกี่ยวกับการใช้บริการ - ออกพบปะลูกค้า

ALS Laboratory Group (Thailand) Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 20,000-25,000 บาทต่อเดือน
19 มิ.ย. 62
4 . นักวิทยาศาสตร์เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมภาคสนาม (อากาศ) - กรุงเทพฯรับสมัครด่วน !
- เก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์คุณภาพอากาศ Stack Ambient Working Area - พัฒนาวิธีการเก็บตัวอย่าง - ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าทางด้านเทคนิค *ปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์

ALS Laboratory Group (Thailand) Co.,Ltd.
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน Total package 19,000-23,000 บาท/ เดือน
19 มิ.ย. 62
5 . นักวิทยาศาสตร์เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมภาคสนาม (อากาศ) - ระยอง(สัญญาจ้าง 4 เดือน)
- เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมภาคสนาม (รับผิดชอบอากาศ) - ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคเบื้องต้นแก่ลูกค้า - ส่งรายงานผลการวิเคราะห์ให้กับลูกค้า - ประจำสำนักงานสาขาระยอง

ALS Laboratory Group (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 18,000 - 25,000
19 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ