เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักวิทยาศาสตร์ การตลาดด้านสิ่งแวดล้อม - สงขลา
1.ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ และอีเมล เพื่อรับเรื่องงานบริการและนำเสนองานขาย 2.ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับบริการตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม 3.จัดทำเอกสารและประสานงานด้านการขาย ใบเสนอร...

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 18,000-23,000 บาทต่อเดือน
21 ก.พ. 61
2 . นักวิทยาศาสตร์การตลาดด้านอาหาร/สิ่งแวดล้อม - ระยอง (เพศหญิง)รับสมัครด่วน !
1.ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ และอีเมล เพื่อรับเรื่องงานบริการและนำเสนองานขาย 2.ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับบริการตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมและอาหาร 3.จัดทำเอกสารและประสานงานด้านการขาย...

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 18,000 - 25,000 บาท
21 ก.พ. 61
3 . พนักงานผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ (วุฒิ ม.3 - ปวส.)
- จัดเตรียมอุปกรณ์และความพร้อมของอุปกรณ์ทดสอบอาหาร - ทำความสะอาดและจัดเก็บอุปกรณ์ - ปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์ - เวลาปฏิบัติงาน 8.00-17.00 น. หรือ 7.00-16.00 น. ตามได้รับมอบหมาย *สมัครด้วยตนเองท...

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 13,000 - 15,000 บาท
21 ก.พ. 61
4 . นักวิทยาศาสตร์เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมภาคสนาม (น้ำ) - กรุงเทพ (เพศชาย)
- เก็บ/ รับตัวอย่างน้ำ อาหารและอื่นๆ - จัดส่งรายงานการวิเคราะห์ให้กับลูกค้า - ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าทางด้านเทคนิคเบื้องต้นได้ - วางบิล และรับเช็ค - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน Total package 19,000-23,000 บาท/เดือน
21 ก.พ. 61
5 . นักวิทยาศาสตร์เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมภาคสนาม (อากาศ) - ระยอง
- ขับรถยนต์ (บริษัทมีรถยนต์ให้) - เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมภาคสนาม (ตัวอย่างอากาศ) - ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคเบื้องต้นแก่ลูกค้า - ส่งรายงานผลการวิเคราะห์ให้กับลูกค้า - ประจำสำนักงานสาขาระยอง

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 18,000 - 30,000 บาท
21 ก.พ. 61
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ