JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรควบคุมโครงการรับสมัครด่วน !
1.ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 2.ทำเอกสารต่างๆเพื่อทำรายงานความคืบหน้าส่งลูกค้า 3.ปฎิบัติงานตามไซท์งาน 4.วางแผนและควบคุมติดตามงานตามที่ได้รับมอบหมาย 5.ติดต่อประสานงาน Supplier เพื่อสั่ง...

TR MODERN INDUSTRY CO., LTD.
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์หรือตามตกลง
24 มี.ค. 62
2 . ช่างไฟฟ้า PROGRAMER PLCรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบทางด้านระบบควบคุมไฟฟ้าร่วมกับเครื่องจักร, Wiring ตู้ control, Program PLC-HMI

TR MODERN INDUSTRY CO., LTD.
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
24 มี.ค. 62
3 . วิศวกรออกแบบ และ ช่างเขียนแบบเครื่องกลรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบทางด้านงานออกแบบ-เขียนแบบเครื่องจักร . ระบบลำเลียง

TR MODERN INDUSTRY CO., LTD.
วิศวกรออกแบบ 3 ตน. และ ช่างเขียนแบบเครื่องกล 3 ตน.
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ มีโบนัสขั้นต่ำ 1-2 เดือน เบี้ยขยัน
24 มี.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ