JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขับรถรับสมัครด่วน !
1.ขับรถพาช่างไปติดตั้งงานตาม SITE งาน 2.ขับรถไปวางบิล รับเช็ค ส่งของ ตามโรงงานอุตสาหกรรม 3.ดูแล ทำความสะอาด และตรวจเช็คสภาพรถยนต์ได้เบื้องต้น ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

TR MODERN INDUSTRY CO., LTD.
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
2 . วิศวกรควบคุมโครงการรับสมัครด่วน !
1.ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 2.ทำเอกสารต่างๆเพื่อทำรายงานความคืบหน้าส่งลูกค้า 3.ปฎิบัติงานตามไซท์งาน 4.วางแผนและควบคุมติดตามงานตามที่ได้รับมอบหมาย 5.ติดต่อประสานงาน Supplier เพื่อสั่ง...

TR MODERN INDUSTRY CO., LTD.
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์หรือตามตกลง
22 พ.ค. 62
3 . ช่างไฟฟ้า PROGRAMER PLCรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบทางด้านระบบควบคุมไฟฟ้าร่วมกับเครื่องจักร, Wiring ตู้ control, Program PLC-HMI

TR MODERN INDUSTRY CO., LTD.
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
22 พ.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ