JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พ่อบ้าน(พนักงานประจำ)
-ทำความสะอาดภายในโรงงาน -เก็บขยะรอบโรงงาน -ขายเศษวัสดุ -ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน -ดูเเลสภาพแวดล้อมภายในโรงงาน

Thai Steel Cable Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน NA
22 เม.ย. 62

Thai Steel Cable Public Company Limited
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 เม.ย. 62

Thai Steel Cable Public Company Limited
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 เม.ย. 62

Thai Steel Cable Public Company Limited
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62

Thai Steel Cable Public Company Limited
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 เม.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ