เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . บัญชี
จัดทำภาษีซื้อขาย ภงด.ต่างๆๆ ทำวางบิลเก็บเช็ค หัก ณ.ที่จ่าย บัญชี ลูกหนี้ เจ้าหนี้รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชี ยื่นภพ.30 ภงด.ต่างๆๆ ทำสต๊อกได้

บริษัท เซินเจริญ จำกัด
1 ตำแหน่ง
21 พ.ย. 61
2 . พนักงานประสานงานขาย
รับโทรศัพท์ประสานเกี่ยวกับการขายกับลูกค้ารับorderจากลูกค้าติดต่อประสานงานกับแผนกpackingและเปิดบิลขาย และจัดทำใบวางบิล เก็บเช็ค จัดคิวให้คนขับส่งของรับแรงกดดันจากลูกค้าได้รู้จักแก้ไขสถานะการณ์เฉพาะหน้า...

บริษัท เซินเจริญ จำกัด
21 พ.ย. 61
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ