เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพ(Auditor)
1. วางแผนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน และตรวจประเมินซัพพลายเออร์ 2. ตรวตติดตามระบบคุณภาพร้านสาขา MK ให้สอดคล้องตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล 3. ตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน 4. ตรวจประเมินซัพพลายเออร์ 5. จัดทำรา...

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
2 . ช่างซ่อมบำรุง ประจำครัวกลางบางนาตราดกม.18และกม.21
ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า/ระบบปะปา/แอร์ และอื่นๆ ตามใบขอแจ้งซ่อม **รายได้อื่นและสวัสดิการ ค่าซ่อมงานตาม JOB /ค่าตำแหน่ง/OT/ค่ากะ/เงินช่วยเหลือพิเศษ(ทุกเดือน)/เบี้ยขยัน/โบนัสปีละ 2 ครั้ง/อาหารทานฟรี 2 มื...

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน รายได้ 16,000- 20,000 บาทขึ้นไป
19 ม.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาและวิศวกรรม
1.จัดทำรายงานสรุปข้อมูล และสถิติภายในฝ่าย 2.ควบคุมและจัดเก็บเอกสารตามระบบ ISO 3.รับเรื่องติดต่อประสานงานกับทางสาขา และผู้รับเหมา 4. ติดต่อประสานงาน,ตรวจสอบราคา,Spec ของอุปกรณ์ จาก Suppliers 5.จัด...

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (QC) ประจำโรงงานบางนาตราด กม.18และก.ม. 21
1. จัดทำตารางการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 2. ตรวจสอบคุณภาพวัตุดิบ กระบวนการผลิต 3. จัดทำและตรวจสอบเอกสารในระบบคุณภาพ 4. ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน QC 5. ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
5 . Marketing Section Manager(Promotion)
-Responsible to drive value & snack category. -Work together with RD for new product development. -Responsible for planning and execution of marketing communication & online content plan. -Provid...

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขายงานจัดเลี้ยง(ลงพื้นที่)รับสมัครด่วน !
1.ขายงานจัดเลื้ยงนอกสถานที่ 2.หลังพ้นทดลองงานมีค่าคอมมิชชั่นให้ตามยอดขาย

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
7 . ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (ฝึกหัด) รับสมัครด่วน !
- ร่วมงานกับทีม ผู้บริหารสาขาและพนักงาน บริหารยอดขายของร้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ดูแลความเรียบร้อยในร้าน และพนักงานในร้าน

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จำนวนมาก
เงินเดือน 18,000 บาทขึ้นไป
19 ม.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์(สรรหาว่าจ้าง)รับสมัครด่วน !
- วางแผน การสรรหาและคัดเลือกนักศึกษา เข้าปฏิบัติงานร้านสาขา ร้าน MK และในเครือ - ติดต่อประสานงานกับทางวิทยาลัย รวมถึงลงพื้นที่เพื่อประชาัสมพันธ์รับสมัคร - ดูแลสวัสดิการให้กับนักศึกษาฝึกงาน ทำงาน จ...

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ม.ค. 62
9 . ผู้ช่วยผจก.Finance&admin ประจำโรงงานบางนาตราด
1. จัดทำและวิเคราะห์และดูแลงบการเงิน กระแสเงินสด 2. ดูแลควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาในงานงาน HR , บัญชี ฯลฯ 3. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
19 ม.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ ประจำโรงงานบางนาตราดกม.18
- ดูแลงานด้านจัดซื้อ - ปฎิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำ บางนา
- ตรวจสอบและลงบันทึกเอกสารทางบัญชี - บันทึกรายละเอียดทรัพย์สิน - เก็บรวบรวมใบสำคัญซื้อ , ใบสำคัญจ่าย และเอกสารต่างๆของฝ่าย - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
12 . ผจก.วิศวกรไฟฟ้า (ซ่อมบำรุง) ทำงานประจำโรงงานบางนาตราด ก.ม. 21รับสมัครด่วน !
1.จัดทำแผนงานของฝ่ายซ่อมบำรุง 2.กำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฎิบัติงานของฝ่ายซ่อมบำรุง 3.ควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 4.ปรับปรุงเครื่องจักรและเครื่องมือสำหรับการผลิต 5.ร่วมกับ...

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
13 . พนักงานขับรถ (ประจำครัวกลางบางนาตราดกม.18และกม.21)รับสมัครด่วน !
สวัสดิการ -ค่าเที่ยว -ค่าบำรุงรักษารถ -เงินค่ายกกะบะ -เงินพิเศษประจำเดือน -เบี้ยเลี้ยง -OT -โบนัส 2 ครั้งต่อปี -เบี้ยขยัน -ประกันอุบัติเหตุ -ค่ารักษาพยาบาล -ข้าวทานฟรี -ปรับประจำปี ...

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000 - 25,000 บาทขึ้นไป
19 ม.ค. 62

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
19 ม.ค. 62
15 . ช่างซ่อมบำรุง ประจำโซนสาขา จำนวน 10 อัตรารับสมัครด่วน !
- ซ่อมบำรุงดูแลทั่วไปในสาขาของร้านเอ็มเค สุกี้ และยาโยอิและบริษัทในเครือ ตามใบแจ้งซ่อม ประจำ กทม และต่างจังหวัด โซนที่รับผิดชอบ สวัสดิการรายได้ตำแหน่งงานนี้ - มี OT ทุกเดือน - ค่าตำแหน่ง 2,00...

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน รายได้รวม 17,000-25,000 บาทขึ้นไป
19 ม.ค. 62
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ