JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยออกแบบ
1. ร่วมเสนอแนวคิดการออกแบบตกแต่งภายในร้าน MK/Yayoi โดยใช้งบปริมาณตามหลักเกณฑ์บริษัทฯ 2. พิจารณาการเลือกใช้วัสดุและความสวยงามสมดุลของวัสดุที่ใช้ตกแต่ง 3. จัดทำ Presentation เพื่อนำเสนอหัวหน้า และผู้บ...

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มี.ค. 62
2 . ผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพ(Auditor)
1. วางแผนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน และตรวจประเมินซัพพลายเออร์ 2. ตรวตติดตามระบบคุณภาพร้านสาขา MK ให้สอดคล้องตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล 3. ตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน 4. ตรวจประเมินซัพพลายเออร์ 5. จัดทำรา...

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มี.ค. 62
3 . พนักงานธุรการ(ดูแลผู้มาติดต่อ,ดูแลอาคารสถานที่,รับโทรศัพท์)
1. ให้การต้อนรับลูกค้าที่มาติดต่อ รับโทรศัพท์โอนสายให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 2. คีย์ข้อมูลหรือรายละเอียดต่างๆ ของการฝึกอบรม 3. ดูแลอาคารสถานที่ 4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายในและภายนอกองค์กร

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มี.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูลทางโทรศัพท์และห้องประชุม (Operator)
1.รับ-ต่อ-โอนสายโทรศัพท์และประสานงานโอนสายให้กับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 2.ดูแลต้อนรับลูกค้าที่มาติดต่อที่สำนักงานใหญ่ 3.ดูแลห้องประชุมและการจองห้องประชุม 4.จัดทำรายงานต่างๆ 5.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามประสบการณ์
26 มี.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (QC) ประจำโรงงานบางนาตราด ก.ม. 21
1. จัดทำตารางการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 2. ตรวจสอบคุณภาพวัตุดิบ กระบวนการผลิต 3. จัดทำและตรวจสอบเอกสารในระบบคุณภาพ 4. ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน QC 5. ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มี.ค. 62
6 . ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (ฝึกหัด) รับสมัครด่วน !
- ร่วมงานกับทีม ผู้บริหารสาขาและพนักงาน บริหารยอดขายของร้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ดูแลความเรียบร้อยในร้าน และพนักงานในร้าน

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จำนวนมาก
เงินเดือน 18,000 บาทขึ้นไป
26 มี.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (โรงงานบางนาตราด กม.18 ใกล้ ม.หัวเฉียวฯ)
- ดูแลเรื่องความปลอดภัย ความเสี่ยงในสถานประกอบการ ให้สอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนด และงานอื่นๆทีเกี่ยวข้อง

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
26 มี.ค. 62
8 . ผู้ช่วยผจก.Finance&admin ประจำโรงงานบางนาตราด
1. จัดทำและวิเคราะห์และดูแลงบการเงิน กระแสเงินสด 2. ดูแลควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาในงานงาน HR , บัญชี ฯลฯ 3. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
26 มี.ค. 62
9 . นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)
เก็บตัวอย่างอาหาร และนำไปวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
26 มี.ค. 62
10 . Oversea Purchasing Officer /เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
Responsibilities: • Efficiently Manage all purchasing activities and coordinate with related departments to ensure that company maximize benefits (best price, terms and condition) •Manage the devel...

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
26 มี.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ Call Center ประจำสำนักงาน ซ. โชคชัยร่วมมิตรรับสมัครด่วน !
1. ประสานงานจัดพิมพ์เอกสารตามแบบฟอร์ม 2. จัดส่งเอกสาร อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงาน 3. รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า 4. รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า หมายเหตุ - ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ หยุดในว...

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
26 มี.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่บัญชี(ทรัพย์สิน) ประจำ บางนา
- ตรวจสอบและลงบันทึกเอกสารทางบัญชี - บันทึกรายละเอียดทรัพย์สิน - เก็บรวบรวมใบสำคัญซื้อ , ใบสำคัญจ่าย และเอกสารต่างๆของฝ่าย - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มี.ค. 62
13 . ผจก.วิศวกรไฟฟ้า (ซ่อมบำรุง) ทำงานประจำโรงงานบางนาตราด ก.ม. 21รับสมัครด่วน !
1.จัดทำแผนงานของฝ่ายซ่อมบำรุง 2.กำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฎิบัติงานของฝ่ายซ่อมบำรุง 3.ควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 4.ปรับปรุงเครื่องจักรและเครื่องมือสำหรับการผลิต 5.ร่วมกับ...

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มี.ค. 62
14 . ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้า(คลังเย็น)รับสมัครด่วน !
หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ 1.ดูแลควบคุมการบริหาร คลังสินค้าห้องเย็น 2.ตรวจสอบรายการสินค้าเข้า-ออก 3.สรุปรายงานประจำเดือนและประจำสัปดาห์ 4.รับงานอื่น ๆ จากผู้บังคับชาตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างหรือประสบการณ์ทำงาน
26 มี.ค. 62
15 . ช่างซ่อมบำรุง จำนวน 10 อัตรารับสมัครด่วน !
- ซ่อมบำรุงดูแลทั่วไปในสาขาของร้านเอ็มเค สุกี้ และยาโยอิและบริษัทในเครือ ตามใบแจ้งซ่อม ประจำ กทม และต่างจังหวัด(เป็นครั้งคราว) โซนที่รับผิดชอบ สวัสดิการรายได้ตำแหน่งงานนี้ - มี OT ทุกเดือน - ...

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน รายได้รวม 17,000-25,000 บาทขึ้นไป
26 มี.ค. 62
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ