JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานสอบเทียบเครื่องมือวัด (ประจำสาขา จ.ชลบุรี)
1.รับผิดชอบการสอบเทียบเครื่องมือต่างๆ ภายในโรงงาน 2.งามซ่อมบำรุงเครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวกับการตรวจวัดคุณภาพ 3.ซ่อมแซมเครื่องจักร , อุปกรณ์ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ชลบุรี
1 อัตรา
22 เม.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่คุณภาพ (ประจำสาขา จ.ชลบุรี)
1.ควบคุม ตรวจสอบกระบวนการผลิตบะหมี่ การตรววจสอบวัตถุดิบ 2.วางแผนการตรวจสอบ การประเมินคุณภาพสินค้า 3.ติดตามปัญหาคุณภาพในกระบวนการผลิต

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ชลบุรี
5 อัตรา
19 เม.ย. 62
3 . หัวหน้าหน่วยธุรการ/เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำโรงงาน อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
หัวหน้าหน่วยธุรการ 1.ดูแลงานธุรการสำนักงาน , งานธุรการโรงงาน อาคารสถานที่ 2.ดูแลงานพ่อบ้านแม่บ้าน 3.ดูแลรถบริษัท, การจัดรถบริการพนักงาน 4.ดูแลงานระบบบริหารคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับหน่วยธุรการ 5.CCT...

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
1/1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 เม.ย. 62

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 เม.ย. 62

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 เม.ย. 62
6 . Production / Engineer Manager Trainee (ประจำโรงงานบ้านโป่ง ราชบุรี)
Challenge Manager ที่มีความสามารถด้านบริหารและจัดการฝ่ายผลิตและฝ่ายวิศวกรรมรวมถึงช่างซ่อมแซมเครื่องจักร

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
19 เม.ย. 62
7 . พนักงานขับรถบรรทุก 6 ล้อ (ประจำสาขาบ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
1.ขับรถส่งของตามที่โรงงานกำหนด 2.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 เม.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่คุณภาพ (ประจำที่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
1.ควบคุมการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิตเส้นหมี่ ก๋วยเตี๋ยว พาสต้า 2.ควบคุมดูแลเครื่องมือวัดที่ใช้ในการตรวจสอบ 3.ประสานงานกับฝ่ายผลิตในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 เม.ย. 62
9 . หัวหน้าหน่วยผลิต (ประจำสาขาบ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
1.ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนผลิตประจำวัน 2.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 3.บังคับบัญชา/จัดการ กำลังคน ให้สอดคล้องกับแผนการผลิต 4.จัดทำระบบบริหารคุณภาพต่าง ๆ

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 เม.ย. 62
10 . จป.วิชาชีพ (ประจำโรงงาน อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
1.กำหนดแผน ดำเนินการตรวจ และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัย 2.ประสานงานหน่วยงานภายนอกที่ขึ้นทะเบียนเข้ามาตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน 3.ดำเนินการงานสอบสวนอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย 4.ดำเนินการงานป...

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 เม.ย. 62
11 . นักวิจัย (ด้านกฎหมายอาหาร) ประจำสาขา จ.ชลบุรี)
1. ติดตาม / UPDATE กฎหมายอาหารของไทยและต่างประเทศ 2. จัดทำ Product specification และเอกสารด้านเทคนิคตามความต้องการของลูกค้า 3. ตรวจสอบ / เฝ้าระวัง ผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนด...

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ชลบุรี
1 อัตรา
17 เม.ย. 62
12 . หัวหน้าหน่วยสนับสนุนการผลิตเครื่องปรุง(ประจำจ.ชลบุรี)
1.จัดทำแผนการผลิต และทบทวนปรับปรุงแผนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.ควบคุมดูแล ตรวจสอบข้อมูล และติดตามผลการผลิตให้เป็นไปตามแผน 3.จัดทำและทบทวน Routing เมื่อมีสินค้าใหม...

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ชลบุรี
1 อัตรา
17 เม.ย. 62
13 . หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ (ประจำสาขา จ.ชลบุรี)
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ด้านประกันคุณภาพ ไลน์การผลิตบะหมี่ ,เครื่องปรุง - ควบคุมดูแลการตรวจรับวัตถุดิบ

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ชลบุรี
1 อัตรา
17 เม.ย. 62
14 . หัวหน้าไลน์การผลิต(ประจำสาขาศรีราชา จ.ชลบุรี)
1.ควบคุมดูแลเครื่องจักร 2.ควบคุมดูแลพนักงาน 3.วางแผนการผลิต ให้ทันตามความต้องการของแผนผลิต

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ชลบุรี
4 อัตรา
17 เม.ย. 62
15 . พนักงานช่าง (สังกัดบ.ไทยอันเป่า)สาขาศรีราชา จ.ชลบุรี)
1.ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ในโรงงานที่เกี่ยวข้องในการผลิต 2.บำรุงรักษาเครื่องจักรให้สามารถผลิตได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ชลบุรี
2 อัตรา
17 เม.ย. 62
16 . พนักงานช่างประจำไลน์การผลิต(ประจำโรงงานระยอง)
**พนักงานช่าง** - ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและปรับเปลี่ยนเครื่องจักร - ควบคุมดูแลพนักงานให้ผลิตงานได้ตามเป้าหมาย และมีคุณภาพ **ช่างสอบเทียบเครื่องมือวัด** ควบคุมเครื่องมือวัด และจัดทำแผนสอบเทีย...

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
17 เม.ย. 62

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
17 เม.ย. 62
18 . พนักงานขับรถผู้บริหาร(ประจำสำนักงานใหญ่กรุงเทพ)
1.ขับรถให้รองประธานกรรมการ 2.ดูแลรักษารถให้พร้อมใช้งาน ทำความสะอาดรถ

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
17 เม.ย. 62
19 . นักวิจัย (ประจำโรงงานระยอง)
1.ศึกษาวิจัยและพัฒนาสูตรขนมปัง 2.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต คำนวณต้นทุนสินค้า 3.ศึกษาข้อกำหนดและคุณสมบัติของวัตถุดิบและวัสดุเพื่อกำหนดคุณภาพและมาตรฐาน 4. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบห...

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
17 เม.ย. 62
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ