JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.พ. 62
2 . หัวหน้าหน่วยธุรการ/เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำโรงงาน อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
หัวหน้าหน่วยธุรการ 1.ดูแลงานธุรการสำนักงาน , งานธุรการโรงงาน อาคารสถานที่ 2.ดูแลงานพ่อบ้านแม่บ้าน 3.ดูแลรถบริษัท, การจัดรถบริการพนักงาน 4.ดูแลงานระบบบริหารคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับหน่วยธุรการ 5.CCT...

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
1/1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.พ. 62
3 . เจ้าหน้าที่คุณภาพ (ประจำสาขา จ.ชลบุรี)
1.ควบคุม ตรวจสอบกระบวนการผลิตบะหมี่ การตรววจสอบวัตถุดิบ 2.วางแผนการตรวจสอบ การประเมินคุณภาพสินค้า 3.ติดตามปัญหาคุณภาพในกระบวนการผลิต

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ชลบุรี
4 อัตรา
12 ก.พ. 62
4 . พนักงานขับรถผู้บริหาร(ประจำสำนักงานใหญ่กรุงเทพ)
1.ขับรถให้รองประธานกรรมการ 2.ดูแลรักษารถให้พร้อมใช้งาน ทำความสะอาดรถ

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
12 ก.พ. 62
5 . หัวหน้าหน่วยผลิต (ประจำสาขาบ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
1.ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนผลิตประจำวัน 2.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 3.บังคับบัญชา/จัดการ กำลังคน ให้สอดคล้องกับแผนการผลิต 4.จัดทำระบบบริหารคุณภาพต่าง ๆ

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 ก.พ. 62
6 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
-สำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม -จัดทำโครงสร้างหลักสูตรอบรม -ดำเนินการจัดฝึกอบรม -ประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม -บันทึกข้อมูลผลการฝึกอบรม -การประเมินสมรรถนะของบุคลากร -วิ...

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ชลบุรี
2 อัตรา
11 ก.พ. 62
7 . เจ้าหน้าที่คุณภาพ (ประจำที่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
1.ควบคุมการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิตเส้นหมี่ ก๋วยเตี๋ยว พาสต้า 2.ควบคุมดูแลเครื่องมือวัดที่ใช้ในการตรวจสอบ 3.ประสานงานกับฝ่ายผลิตในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
11 ก.พ. 62
8 . หัวหน้าไลน์การผลิต(ประจำสาขาศรีราชา จ.ชลบุรี)
1.ควบคุมดูแลเครื่องจักร 2.ควบคุมดูแลพนักงาน 3.วางแผนการผลิต ให้ทันตามความต้องการของแผนผลิต

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ชลบุรี
1 อัตรา
11 ก.พ. 62
9 . พนักงานช่าง (ประจำสาขาศรีราชา จ.ชลบุรี)
1.ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ในโรงงานที่เกี่ยวข้องในการผลิต 2.บำรุงรักษาเครื่องจักรให้สามารถผลิตได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ชลบุรี
2 อัตรา (สังกัดบ.ไทยอันเป่า 1 อัตรา+ไทยเพรซิเดนท์ 1 อัตรา)
11 ก.พ. 62
10 . พนักงานช่างประจำไลน์การผลิต(ประจำโรงงานระยอง)
**พนักงานช่าง** - ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและปรับเปลี่ยนเครื่องจักร - ควบคุมดูแลพนักงานให้ผลิตงานได้ตามเป้าหมาย และมีคุณภาพ **ช่างสอบเทียบเครื่องมือวัด** ควบคุมเครื่องมือวัด และจัดทำแผนสอบเทีย...

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
11 ก.พ. 62

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
11 ก.พ. 62

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
11 ก.พ. 62
13 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (ประจำโรงงานระยอง)
1.ประสานงานส่งเอกสารงานฝึกอบรม 2.วิทยากร อบรมภายในด้านระบบ 3.คีย์ข้อมูลบันทึกค่าจ้างค่าแรง 4.อื่นๆ

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
11 ก.พ. 62
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ