JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานควบคุมคุณภาพ (Quality Control : QC) ประจำ อ.สีดา จ.นครราชสีมา
- ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ - ตรวจสอบคุณภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์เหล็กรูปพรรณ ให้ได้ตรงตามมาตรฐาน - ทดสอบคุณภาพเหล็กให้ได้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด - ตรวจเช็ค ตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์เหล็กรูปภัณฑ์ให้ตรงตามมาตรฐานก่อนส่...

บริษัท เกรท สตีลเวอร์คส์ จำกัด
10 ตำแหน่ง
เงินเดือน ค่าแรงรายวัน - ตามโครงสร้างอค์กร
19 ส.ค. 62
2 . Personal Assistant
1.จัดการการนัดหมายทางธุรกิจและการจัดการประชุมทั้งหมดสำหรับผู้บริหาร 2.จัดทำบันทึกรายงานการประชุมและวาระการประชุมอย่างครบถ้วน และจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการประชุมทางธุรกิจ 3.สามารถเดินทางไปกับผ...

บริษัท เกรท สตีลเวอร์คส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 40,000 บาทขึ้นไป
17 ส.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ประจำ อ.สีดา จังหวัดนครราชสีมา)
- จัดซื้อ จัดหา เปรียบเทียบราคาวัตถุดิบ วัสดุ/อุปกรณ์ ตามความต้องการของหน่วยงาน - เจรจาต่อรองราคา ประสานงานการจัดส่ง การเคลมกับผู้ขายหรือผู้ให้บริการ - จัดทำประวัติผู้ขายรายใหม่ ประเมินผู้ขาย - จัด...

บริษัท เกรท สตีลเวอร์คส์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร +ความสามารถและประสบการณ์
17 ส.ค. 62
4 . ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
1.วางแผนกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย 2.จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย 3.วางแผนการออกตลาดให้แก่ทีมขายเพื่อขยายฐานลูกค้า 4.รายงานและวิเคราะห์การตลาดให้ผู้บริหาร 5.รับผิดชอบดูแลยอดขายของบริษั...

บริษัท เกรท สตีลเวอร์คส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000 บาท (หรือตามตกลง / ตามประสบการณ์)
17 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
- ประสานงานกับฝ่ายขาย - รับorderเพื่อเปิดใบสั่งซื้อสินค้า - ประสานงานกับลูกค้า - อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท เกรท สตีลเวอร์คส์ จำกัด
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน 9,000 - 12,000 บาทหรือตามโครงสร้างบริษัท
17 ส.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ