JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.จัดทำเอกสารและบันทึกเอกสารจ่ายเจ้าหนี้ในระบบ 2.ดูแลเอกสารด้านธนาคาร/ statement 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายด้านบัญชี

MN Autoteam (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ