JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หน.หรือ ผู้ช่วย หรือ ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง (ประจำ หนองแขม กทม.)... ด่วนที่สุด
1. บริหารและจัดการทีมงานซ่อมบำรุง 2. การวางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบซ่อมบำรุงประจำปี 3. วางแผนการซ่อมบำรุง ระบบสาธารณูปโภค อาคาร สถานที่ 4. ควบคุมให้มีการตรวจสอบการซ่อมบำรุงประจำเดือน 5. ควบ...

บริษัท พีอาร์ซี พลาสต์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 45,000 บาท
25 มิ.ย. 62
2 . ช่าง หรือผู้ช่วยช่างพิมพ์ (ประจำที่ กทม.) รับสมัครด่วน !
- ควบคุม ดูแล เครื่องพิมพ์ ให้อยู่สภาพที่พร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ - จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการพิมพ์งาน - หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พีอาร์ซี พลาสต์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
3 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง (ประจำ หนองแขม) รับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการระบบงานตามนโยบายของบริษัทฯ - ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ซ่อม ติดตามผลในส่วนงานเอกสาร และเครื่องจักร/ระบบไฟฟ้าที่รับผิดชอบ รวมถึงงานซ่อมทั่วไป - สั่งงานให้พนักงานในแผนก ติดตามการปฎิบัติงานของผู...

บริษัท พีอาร์ซี พลาสต์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
4 . หัวหน้าแผนกผลิต (ประจำ อ.ไทรน้อย)
1.ควบคุม ดูแล บริหารจัดการงานภายในแผนกให้มีประสิทธิภาพ 2.จัดทำผลการผลิตที่ได้รับจากเครื่องจักรแต่ละเครื่อง โดยเก็บข้อมูลเปรียบเทียบ 3.ควบคุมไม่ให้กิด 3 ส.(สูญเสีย สูญเปล่า สูญหาย) เกินเป้าหมาย 4.จั...

บริษัท พีอาร์ซี พลาสต์ (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
5 . พนง.QC (ประจำหนองแขม กทม.)รับสมัครด่วน !
ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานของบริษัทฯ และลูกค้า

บริษัท พีอาร์ซี พลาสต์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 325 หรือ 10,000 - 11,000
25 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ