JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นิติกรโครงการ
1.จัดทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ อาทิ สัญญารับเหมาก่อสร้าง สัญญาจ้างแรงงาน ตรวจร่างสัญญาต่างๆ 2. ออกหนังสือโต้ตอบระหว่างหน่วยงานราชการ ลูกค้า ผู้รับเหมา ฯลฯ 3. ติดต่อหน่วยงานราชการแทนบริษัท ในการขออนุญาตต่...

บริษัท พฤกษา แลนด์ เอสเตท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
2 . วิศวกรสนาม(Site Engineer)
1. ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน 2. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 3. สามารถควบคุมคนงาน ควบคุมผู้รับเหมาให้ทำงานตามแบบแผนงานได้ดี สามารถติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เ...

บริษัท พฤกษา แลนด์ เอสเตท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
3 . พนักงานขาย
1 รับผิดชอบงานขายบ้านให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2 ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับโครงการ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆแก่ลูกค้า 3 รวบรวมและจัดเตรียมรายละเอียดของโครงการเพื่อประกอบการนำเสนอขายลูกค้าเช่น รูปถ่าย แผน...

บริษัท พฤกษา แลนด์ เอสเตท จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน Negotiable
26 มิ.ย. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ