JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรสนาม(Site Engineer)
1. ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน 2. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 3. สามารถควบคุมคนงาน ควบคุมผู้รับเหมาให้ทำงานตามแบบแผนงานได้ดี สามารถติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เ...

บริษัท พฤกษา แลนด์ เอสเตท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 62
2 . พนักงานขาย
1 รับผิดชอบงานขายบ้านให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2 ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับโครงการ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆแก่ลูกค้า 3 รวบรวมและจัดเตรียมรายละเอียดของโครงการเพื่อประกอบการนำเสนอขายลูกค้าเช่น รูปถ่าย แผน...

บริษัท พฤกษา แลนด์ เอสเตท จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน Negotiable
23 เม.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ
-ตรวจเช็คเวลาการทำงานของพนักงาน ใบลา ค่าล่วงเวลา -จัดทำตารางการทำงานพนักงานแต่ละเดือน -สรุปการปฏิบัติงานพนักงานประจำสัปดาห์ -ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รปภ.แม่บ้านและคนสวน -คำนวณค่าจ้า...

บริษัท พฤกษา แลนด์ เอสเตท จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ