JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขายรับสมัครด่วน !
- ประจำวัน 1. พิมพ์บิลเพื่อใช้ในการส่งสินค้า 2. คิดบัญชีหน่วยรถเงินสด 3. สรุปรายงานการขายสินค้า 4. สรุปรายงานการเข้าเยี่ยมลูกค้าของพนักงานขาย - ประจำเดือน 1. สรุปสำเนาบิลส่งบัญชี ทำงาน จัน...

บริษัท โคฟี่ จำกัด
20 ก.ค. 62
2 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- ควบคุมและดำเนินการงานของส่วนงานซ่อมบำรุง - ดำเนินงานซ่อมบำรุงให้สำเร็จตามเป้าหมายของแผนกวิศวกรรม - ดำเนินงานตรวจเช็คเครื่องจักรตามแผนงานซ่อมบำรุง - ดูแล,จัดเก็บ,รักษาและซ่อมแซมเคร...

บริษัท โคฟี่ จำกัด
20 ก.ค. 62
3 . พนักงานขายเครดิตต่างจังหวัด (ภาคใต้)รับสมัครด่วน !
-เสนอขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมาย -หาลูกค้ารายใหม่ -รักษาฐานลูกค้ารายเดิม เข้าเยี่ยมร้านค้าตามแผนขายประจำเดือน -เพิ่มยอดขายจากลูกค้ารายเดิม -เช็คสต็อกและจัดเรียงสินค้าของร้าน -ติดตามบริการหลังการ...

บริษัท โคฟี่ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ก.ค. 62
4 . พนักงานฝ่ายผลิต
- ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต - ปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณภาพ ระเบียบของโรงงาน ตามระบบคุณภาพ GMP , HACCP - งานที่รับมอบหมายจากหัวหน้างานและเข้ากิจกรรมที่บริษัทจัดให้

บริษัท โคฟี่ จำกัด
20 ก.ค. 62
5 . พนักงานขายหน่วยรถเงินสด รับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบเป้าหมายเขตที่รับมอบหมายประจำเดือน - วางแผนการขายประจำวัน/เดือน - บริหารการขายและเก็บเงินจากการขาย - ดูแลบริการลูกค้าเก่าและเปิดร้านค้าใหม่ - ดูแลการเบิก-คืนสินค้าให้เหมาะสมกับการขา...

บริษัท โคฟี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
6 . พนักงานขับรถหน่วยรถเงินสด/ส่งของ 4 ล้อ, 6 ล้อรับสมัครด่วน !
- ขับรถส่งสินค้า - ตรวจสอบเส้นทางและแผนที่จัดส่ง - จัดส่งสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วนตามจำนวนที่ระบุไว้ - บันทึกการจัดส่งสินค้า - ตรวจสอบ ดูแลรักษารถเป็นประจำตามรายการที่กำหนดไว้

บริษัท โคฟี่ จำกัด
20 ก.ค. 62
7 . หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) รับสมัครด่วน !
1.ค้นคว้า วิจัยสูตร พัฒนา ปรับปรุง ผลิตภัณฑ์ 2.หา Flavor & Ingredients ที่มีคุณภาพดีแต่ราคาถูก 3.จัดทำแผนการทดลองผลิตภัณฑ์ และดำเนินการตามแผนการทดลอง จนออกมาเป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์...

บริษัท โคฟี่ จำกัด
20 ก.ค. 62
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ