เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการงานขาย
- ธุรการทั่วไปสนับสนุนงานขายให้กับทีมขายของบริษัทฯ - จัดทำและจัดเตรียมเอกสารทั้งหมดเกี่ยวกับงานขาย - ช่วยฝ่ายขายในการออกใบเสนอให้ลูกค้า - ช่วยฝ่ายขายในการจัดหาสินค้าและราคาเพื่อเสนอลูกค้า - ประสาน...

บริษัท ดับบลิว ที ซี คอมพิวเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ +ประสบการณ์
18 พ.ย. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ