เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Digital Marketing
-จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการตลาดในช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อให้เกิดยอดขายให้กับบริษัทฯ -เขียน Content เกี่ยวกับสินค้าและการบริการ รวมถึงกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ ผ่านช่องทาง Social Media ต่างๆของบร...

บริษัท ดับบลิว ที ซี คอมพิวเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 ม.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ