JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Business Development
- นำเสนอขายสินค้าผลิตภัณฑ์ IT solution,Innovation ใหม่ๆให้กลับลูกค้าองค์กร หรือบริษัท รวมถึงหน่วยงานของรัฐ ตามแผนงานงานและเป้าหมายที่ทางบริษัทฯกำหนด - ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะผลิตภัณฑ์และสินค้าของบริ...

บริษัท ดับบลิว ที ซี คอมพิวเตอร์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
22 เม.ย. 62
2 . Digital Marketing
-จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการตลาดในช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อให้เกิดยอดขายให้กับบริษัทฯ -เขียน Content เกี่ยวกับสินค้าและการบริการ รวมถึงกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ ผ่านช่องทาง Social Media ต่างๆของบร...

บริษัท ดับบลิว ที ซี คอมพิวเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 เม.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ