JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขายเครื่องมือแพทย์ ประจำเขตกรุงเทพรับสมัครด่วน !
1) รับผิดชอบการขายให้สำเร็จตามเป้าหมายการขายที่ได้รับ 2) ปฏิบัติตามนโยบายบริษัทและแผนการขาย 3) ดูแลลูกค้าพร้อมทั้งให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าในฐานะตัวแทนบริษัท 4) รวบรวมข้อมูลด้านการตลาดส่งให้ผู้บังคั...

บริษัท เอส.เอ็ม.เจ. อินเตอร์ โพรดักส์ จำกัด
เงินเดือน 20,000
26 เม.ย. 62
2 . CAD OPERATOR
1) ดำเนินการเขียนแบบงานระบบ Shop Drawing, As-Built Drawing 2) สำรวจหน้างาน, จัดทำแบบ, ถอดแบบ ประกอบการเสนอราคา และ Presentation 3) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอก ที่เกี่ยวข้อง 4) งานอ...

บริษัท เอส.เอ็ม.เจ. อินเตอร์ โพรดักส์ จำกัด
เงินเดือน 18,000 - 20,000
26 เม.ย. 62
3 . Administrator
1) ดำเนินการจัดทำ และติดตามเอกสารเช่น ใบเสนอราคา, ใบสั่งซื้อ, สัญญาจ้าง และจัดทำ Report ต่างๆ ฯลฯ 2) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอก 3) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอส.เอ็ม.เจ. อินเตอร์ โพรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 เม.ย. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ