JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เขียนแบบ ( ด้านงานกระจก อลูมิเนียม )
1. ทำแบบ Shop Drawings 2. ทำแบบ Fabrication Drawings 3. งานทั่วไปในแผนกตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แคสแคล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
20 มี.ค. 62
2 . จัดซื้อต่างประเทศ (พูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี) รับสมัครด่วน !
1.รับใบขอซื้อจากผู้จัดการแผนกและตรวจเช็คข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการจัดซื้อ-จัดจ้าง 2.ประสานงานกับผู้ขอซื้อ 3.สรรหาและคัดเลือกผู้ขาย เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไข 4.ติดตามการส่งมอบสินค้าและบริการให้ครบถ้วน...

บริษัท แคสแคล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
20 มี.ค. 62
3 . QA/QC ตรวจสอบชิ้นงานกระจกอลูมิเนียมสำหรับกระบวนการผลิตรับสมัครด่วน !
- ทำหน้าที่ตรวจสอบวัสดุที่นำเข้ามาว่าถูกต้องตรงตาม spec หรือไม่ โดยอ้างอิงตามแบบและ ITP ของแต่ละโครงการ โดยจะเป็นกระจก และอลูมิเนียม และรวมถึงส่วนประกอบย่อยของการทำแผงกระจกและอลูมิเนียมด้วย โดยเป็นการ...

บริษัท แคสแคล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง และประสบการณ์
20 มี.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ