JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Draftsman ( ด้านงานกระจก อลูมิเนียม )
หน้าที่รับผิดชอบ •เขียนแบบ Shop Drawing, Detailed Drawing, Fabrication Drawing ตามที่ได้รับมอบหมายแต่ละโครงการ เป็นงาน External Facade, Curtain Wall, Stick Wall ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานแต่ละโครงการ ...

บริษัท แคสแคล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
21 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมรับสมัครด่วน !
- วิเคราะห์ตำแหน่งงานต่างๆ แต่ละตำแหน่งกำหนดความต้องการคนที่มีคุณสมบัติอย่างไงบ้าง - ประเมินพนักงานในตำแหน่งนั้นๆ จากการทดสอบ ใบรับรองต่างๆ ที่มี - หาโปรแกรมฝึกอบรม ทั้งส่งไปฝึกในสถาบันภายนอก จัดฝึ...

บริษัท แคสแคล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
21 พ.ค. 62
3 . QA/QC ตรวจสอบชิ้นงานกระจกอลูมิเนียมสำหรับกระบวนการผลิตรับสมัครด่วน !
- ทำหน้าที่ตรวจสอบวัสดุที่นำเข้ามาว่าถูกต้องตรงตาม spec หรือไม่ โดยอ้างอิงตามแบบและ ITP ของแต่ละโครงการ โดยจะเป็นกระจก และอลูมิเนียม และรวมถึงส่วนประกอบย่อยของการทำแผงกระจกและอลูมิเนียมด้วย โดยเป็นการ...

บริษัท แคสแคล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง และประสบการณ์
21 พ.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ