เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . General Manager
- Defining policy, drawing out plan and following up marketing and customers matters - Defining policy, and auditing accountancy and finance - Monitoring and controlling light system following the d...

บริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัด
ต่างประเทศ - Myanmar
1 อัตรา
19 ม.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
- ควบคุมการหมุนเวียนของ Stock สินค้า - ตรวจรับสินค้า เข้าออก จากซัพพลายเออร์ - จัดเตรียมอุปกรณ์ตามใบเบิกของโฟร์แมน - เก็บอุปกรณ์สภาพพร้อมใช้งานเข้าพื้นที่ อุปกรณ์ชำรุดส่งซ่อมแผนกผลิตและซ่อมบำรุง ...

บริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัด
19 ม.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ขับรถ รับ-ส่ง พนักงาน
• ขับรถรับ-ส่ง พนักงานงานไปสถานที่ต่างๆ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย • ดูแลและตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

บริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัด
เงินเดือน ตามเจรจาตกลง
19 ม.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ