JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . โฟร์แมน
- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา - ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้อยู่ในปริมาณที่กำหนด - ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให...

บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
16 พ.ค. 62
2 . พนักงานวิศวกรโยธา
- วิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างให้เป็นไปตามหลักมาตรฐาน - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา - ควบคุมการปฎิบัติงานและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงสร้าง

บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
13 พ.ค. 62
3 . พนักงานเขียนแบบ
- เขียนแบบตามที่ได้รับมอบหมาย - อ่านแบบ เขียนแบบ และถอดแบบ

บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
13 พ.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ