เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยครูห้องเรียนเตรียมความพร้อม
- ทำงานวันอังคารถึงศุกร์ 8.30 น.-18.00 น. - ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ครูผู้ช่วยในห้องเรียนเด็กพิเศษ ดูแลเด็กเล็กอายุ 1-3 ปี และ 4-7 ปี - มีการอบรมอย่างเข้มข้นระหว่างการทำงาน - ทำงานตามที่ได้รับมอบหม...

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์
เงินเดือน 14,000
18 ม.ค. 62
2 . นักจิตวิทยา - วิเคราะห์พฤติกรรมแบบประยุกต์
สอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษในทักษะและพฤติกรรมย่อยต่างๆ รวมถึงพฤติกรรมทางวาจา ตามแผนการสอนและการบำบัด พนักงานปฏิบัติงานภายใต้การดูแลและวางแผนจากหัวหน้าสายงาน จะได้รับการอบรมก่อนปฏิบัติงาน

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับวุฒิและประสบการณ์
18 ม.ค. 62
3 . Customer Care Representative
- มอบบริการ ต้อนรับและบริการดูแลลูกค้าที่เข้ามารับบริการ - รับโทรศัพท์ตอบข้อซักถามต่างๆจากลูกค้า - ให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำกับลูกค้า - ทำรายงานประจำวัน - รับออเดอร์สินค้าและจัดเตรียมส่งพัสดุ ...

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์
เงินเดือน 20,000+
16 ม.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ