เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ที่ปรึกษาด้านการขายสินเชื่อการเงิน - กลุ่มลูกค้าธนาคาร
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของธนาคารฯ อาทิ เช่น - สินเชื่อบุุคคล ( Speedy Loan) - สินเชื่อหมุนเวียน ( Speedy Cash) - บัตรเครดิต (Credit Card) - สินเชื่อรถยนต์ ( My Car My Cash)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ไม่จำกัด
เงินเดือน Allowance 8,000 - 12,000 + Commission (ขึ้นอยู่กับผลงานและความสามารถของแต่ละบุคคล)
18 ม.ค. 62
2 . หัวหน้าทีม ที่ปรึกษาด้านการขาย สินเชื่อบุคคล
1. ดูแลทีมงานด้านการขายผลิตภัณฑ์ธนาคารฯ 15 - 20 ท่าน 2. บริหารจัดการทีมให้สามารถทำผลงานได้ตามเป้าหมายของธนาคารตามที่กำหนด

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เฉลี่ยรายได้รวม 20,000 - 50,000 บาท / เดือน
18 ม.ค. 62
3 . ที่ปรึกษาด้านการขายสินเชื่อการเงิน ทางโทรศัพท์
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของธนาคารฯ แบบ Multi Selling อาทิ - สินเชื่อบุคคล Speed Loan - สินเชื่อหมุนเวียน Speed Cash - บัตรเครดิต Credit Card

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ไม่จำกัด
เงินเดือน Allowance + Commission
18 ม.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ