JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . CNC Lathe/Turning Machineรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร เพื่อให้ผลิตงานได้ตามแผนการผลิต 2. ควบคุม ตรวจสอบดูแล และจัดเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมสำหรับกระบวนการผลิต 3. ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณท์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและคุณภาพที่กำหนดไว...

บริษัท เอส พี เมตัลเวอร์ค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
1.ทดสอบค่าทางเคมีและกายภาพของโลหะให้ได้ตามมาตรฐาน 2.ตรวจสอบคุณภาพของทรายที่ใช้ในการผลิต 3.ป้องกันแก้ไขชิ้นงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 4.ออกใบรับรองการทดสอบโลหะ 5.ตรวจสอบชิ้นงานทางมิติจากการ กลึง เจ...

บริษัท เอส พี เมตัลเวอร์ค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต
1. ควบคุมดูแลการผลิตประจำวัน 2. ตั้งค่า parameter เครื่องจักรประจำวัน 3. ตรวจสอบยอดการผลิตและบันทึกผล 4. ตรวจเช็คแก้ไขเครื่องจักรเบื้องต้น 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท เอส พี เมตัลเวอร์ค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 มิ.ย. 62
4 . ช่างเครื่องกล
1. ตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องจักรให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด 2. บำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผน PM 3. ซ่อมแซมชิ้นส่วนอะไหล่เพื่อเป็น Spare 4. ทำกิจกรรม 5 ส.เก็บกวาดพื่นที่ในการทำงาน 5. จัดทำเอกสารการปฏิบ...

บริษัท เอส พี เมตัลเวอร์ค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 มิ.ย. 62
5 . คนพิการ
ประเภทของงานตามความเหมาะสมการพิการ

บริษัท เอส พี เมตัลเวอร์ค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 มิ.ย. 62
6 . ผู้จัดการแผนกผลิต
1.วางแผนการผลิตและควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2.ควบคุมดูแลคุณภาพให้เป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ 3.ควบคุมค่าใช้จ่ายในการผลิตทั้งหมด 4.ควบคุมดูแลเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ 5.พัฒนาพนักงาน...

บริษัท เอส พี เมตัลเวอร์ค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 มิ.ย. 62
7 . ช่างไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติงานซ่อมระบบไฟฟ้าให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด พร้อมตรวจเช็คระบบไฟฟ้าก่อนเดินเครื่องทุกครั้ง - ดูแล บำรุงรักษา ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าของบริษัท ตามแผนการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - ปรับปรุง...

บริษัท เอส พี เมตัลเวอร์ค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 มิ.ย. 62
8 . QMR ควบคุมระบบรับสมัครด่วน !
- บริหารควบคุม และอนุมัติการพัฒนาระบบเอกสารที่สนองตอบระบบประกันคุณภาพ และปรับปรุงคุณภาพ - วางแผนการรับการตรวจฯ จากภายในและภายนอกหน่วยงาน - ทบทวน และติดตามความเบี่ยงเบนของระบบงาน และระบ...

บริษัท เอส พี เมตัลเวอร์ค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง หรือ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
21 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพรับสมัครด่วน !
ดูแล และบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในโรงงาน จัดทำรายงาน ส่งหน่วยราชการ

บริษัท เอส พี เมตัลเวอร์ค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 มิ.ย. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ