JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 40 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างเทคนิคประจำโครงการ SolarRooftop & Floating ** โครงการ PGI ปราจีนบุรี **รับสมัครด่วน !
- ทำการบำรุงรักษาพลังงานแสงอาทิตย์ ( Solar Rooftop / Floating ) ตามโปรแกรมที่ได้รับมอบหมาย ในภายพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย - กรณีที่เกิดปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ (ในส่วนของงานที่ได้รับผิด...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000-13,000
24 ส.ค. 62
2 . นักศึกษาสหกิจรับสมัครด่วน !
จัดทำ/บันทึก/ตรวจสอบเอกสายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายตามมาตรฐานบัญชี ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับงานบัญชี

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
24 ส.ค. 62
3 . พนักงานติดตั้งโซลาร์รับสมัครด่วน !
-ติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท๊อป สำหรับบ้านที่อยู่อาศัย -ดำเนินงานด้านไฟฟ้า ระบบงานประปาและงานสาธารณูปโภค -งานภายใต้งานติดตั้งของโครงการ -งานสำรวจหน้างานและวิเคราะห์หน้างานเพื่อออกแบบระบบ

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
24 ส.ค. 62
4 . Sales & Engineer Supervisorรับสมัครด่วน !
- ออกแบบสำรวจ จัดทำแบบก่อสร้าง และใบเสนอราคา และ นำเสนองานต่อลูกค้า - ควบคุมงานก่อสร้างเพื่อให้งานก่อสร้างสำเร็จตามมาตรฐานของบริษัท - จัดทำงบประมาณและแผนงานต่าง ๆ ในการบริหารโครงการ - ติดตามการทำง...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
24 ส.ค. 62
5 . วิศวกรไฟฟ้า ( Test Engineer )รับสมัครด่วน !
เป็นพนักงานประจำ ปฏิบัติงานภาคสนามระบบไฟฟ้าแรงสูง ด้านงาน Test and Commissioning

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 ส.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่นำเข้าส่งออกรับสมัครด่วน !
-ปฏิบัติงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ และส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ -ตรวจสอบรายละเอียดและความถูกต้องของ PR. ที่ได้รับจากหน่วยงานผู้ขอซื้อ -ออก PO ต่างประเทศ และ Invoice ต่างประเทศหลังจากที่ตรวจสอบข...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
24 ส.ค. 62
7 . พนักงานธุรการจัดส่งรับสมัครด่วน !
-ติดตามเอกสารต่าง ๆ ด้านงานธุรการทั่วไป -จัดทำงานเอกสารเกี่ยวกับงานกิจกรรม -ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ -จัดทำสรุปรายงานประจำเดือน

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
24 ส.ค. 62
8 . หัวหน้าแผนกวิศวกร QA (ประจำโรงงาน)รับสมัครด่วน !
**ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน** 1.รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน 2.ตรวจสอบทบทวนหาข้อผิดพลาดของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น และหาแนวทางป้องกันแก้ไข 3.วางแผนและประสานง...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-25,000 (พิจารณาตามความสามารถ)
24 ส.ค. 62
9 . วิศวกรโยธา (โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการทำงานในโครงการก่อสร้าง ส่วนของงานโยธา ตามที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบคุณภาพของโครงสร้าง เพื่อที่จะสายสื่อสารที่ได้ลงใต้ดิน เพื่อส่งมอบงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป - ทำงาน วันจันทร์ - เสาร์

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 ส.ค. 62
10 . หัวหน้าแผนกวิศวกรไฟฟ้า ( High-Voltage Underground Cable System )รับสมัครด่วน !
-บริหารโครงการก่อสร้างงานระบบไฟฟ้าใต้ดิน และ ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามภาระหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 ส.ค. 62
11 . Electrical Engineering Asst.MGR / MGR (Factory)รับสมัครด่วน !
**THIS JOB WORKING AT FACTORY : MONDAY - SATURDAY : 08.30 -17.30 : ** (STOP 1 SATURDAY PER MONTH) • Development and improvement products and invent new products of the company (High voltage electri...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiate & Company's structure
24 ส.ค. 62
12 . Solar & LED Electrical Engineering Supervisor (Factory)รับสมัครด่วน !
**THIS JOB WORKS AT FACTORY : MONDAY - SATURDAY : 08.30 -17.30 : ** (BREAKS 1 SATURDAY PER MONTH) • Develop products, improve products and invent new products for the company (Products and parts So...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 -30,000 (Based on skills)
24 ส.ค. 62
13 . ผู้จัดการโครงการ ( โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ) รับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการโครงการก่อสร้างตามแผนงานที่วางไว้

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 ส.ค. 62
14 . Site Engineer ( โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ) รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการทำงานในโครงการก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบคุณภาพของสายสื่อสารที่ได้ลงใต้ดิน เพื่อส่งมอบงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป - ทำงาน วันจันทร์ - เสาร์

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 ส.ค. 62
15 . วิศวกรไฟฟ้า ( Underground Cable System ) รับสมัครด่วน !
-ควบคุมการก่อสร้างงานระบบเคเบิลใต้ดิน และ ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามภาระหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 ส.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (ประจำโรงงาน)รับสมัครด่วน !
**ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน** 1.ซ่อมแซม บำรุงอาคารสถานที่ทั่วไป 2.ซ่อมแซม บำรุงเครื่องยนต์ 3.ดำเนินงานตามแผนการบำรุงรักษาประจำปี 4.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย **โรงงานทำงานวันจันทร์...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน 13,500 - 16,000 บาท (ตามประสบการณ์)
24 ส.ค. 62
17 . วิศวกรไฟฟ้า ( Substation 115 kv )รับสมัครด่วน !
-ควบคุมการก่อสร้าง Substation 115 kv ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 ส.ค. 62
18 . หัวหน้าแผนกวิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
คัดเลือก / สรุป Spec วัสดุที่นำมาใช้ในโครงการ ,ออกแบบ,ประมาณราคา,สืบราคาวัสดุและค่าแรงงานโยธา,ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง,จัดเตรียมเอกสารงานด้านการขอขออนุญาตต่างๆ , จัดทำ RFQ และ PR เพื่อสั่งของและจัดจ้างผ...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 ส.ค. 62
19 . Sales Executive Supervisor (Solar PV Rooftop)รับสมัครด่วน !
1. นำเสนอการขาย ในรูปแบบต่าง ๆ แนะนำโครงการและให้คำปรึกษา ให้ตรงความต้องการของลูกค้า 2. ประสานงานติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ ตรวจสอบ และเอกสารสัญญาต่าง ๆ 3. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเ...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง (ยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)
24 ส.ค. 62
20 . วิศวกรสำนักงาน (โยธา) ** ประจำสำนักงาน **รับสมัครด่วน !
ควบคุม/ดูแลการดำเนินการปฏิบัติงานภาคสนามของงานโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย. รวมทั้งคุณภาพของงานให้เป็นไปตาม มาตราฐานสากลและความถูกต้องตามหลักวิชาการ ภายใต้เงื่อนไขและสัญญาระหว่างบริษัทและลูกค้า. ต...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ความโครงสร้าง
24 ส.ค. 62
21 . วิศวกรโครงการ (ไฟฟ้า) (โครงการ Solar Rooftop )รับสมัครด่วน !
- สำรวจและควบคุมการติดตั้ง Solar Rooftop ให้เป็นไปตามที่รับมอบหมาย

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ความโครงสร้าง
24 ส.ค. 62
22 . Mechanical Engineering Supervisor (Factory)รับสมัครด่วน !
**THIS JOB WORKING AT FACTORY : MONDAY - SATURDAY (STOP 1 SATURDAY PER MONTH) : 08.30 -17.30 : ** • Development and improvement products and invent new products of the company (about products and p...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 -30,000 (ตามความสามารถ)
24 ส.ค. 62
23 . วิศวกรสำนักงาน (ไฟฟ้า) ( ประจำสำนักงาน )รับสมัครด่วน !
ควบคุม/ดูแลการดำเนินการปฏิบัติงานภาคสนามของงานโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย. รวมทั้งคุณภาพของงานให้เป็นไปตาม มาตราฐานสากลและความถูกต้องตามหลักวิชาการ ภายใต้เงื่อนไขและสัญญาระหว่างบริษัทและลูกค้า. ต...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ความโครงสร้าง
24 ส.ค. 62
24 . ช่างเทคนิคควบคุมการผลิตและซ่อมบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานลมรับสมัครด่วน !
ควบคุมการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานลมตามแผนที่ได้รับมอบหมาย ,แก้ไขปัญหาเบื้องต้นเมื่อระบบจ่ายไฟฟ้ามีปัญหา , ควบคุมงานซ่อมบำรุงรักษาและตรวจสอบสภาพความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือในโรงไฟฟ้าให้พร้อมใช้งา...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
6 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 13,000
24 ส.ค. 62
25 . โฟร์แมนไฟฟ้า ** Solar Rooftop **รับสมัครด่วน !
-ควบคุมงานและตรวจสอบผลงานการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบและมาตรฐานการก่อสร้าง -ควบคุมผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วงของงานก่อสร้างโครงการ Solar Rooftop -ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง (ส่วนงานไฟฟ้า) ให้สอดคล้องและเป...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 ส.ค. 62
26 . หัวหน้าแผนกวิศวกร(ไฟฟ้า) ( ประจำสำนักงาน )รับสมัครด่วน !
- คัดเลือก / สรุป Spec วัสดุที่นำมาใช้ในโครงการงานสถานีไฟฟ้า 115 KV - ออกแบบ,ประมาณราคา,สืบราคาวัสดุและค่าแรงงานไฟฟ้า,ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างงานสถานีไฟฟ้า 115 KV - จัดเตรียมเอกสารงานด้านการขอขออนุญ...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 ส.ค. 62
27 . หัวหน้าวิศวกรโครงการไฟฟ้า ( Substation 115 kv )รับสมัครด่วน !
- บริหารโครงการก่อสร้าง งานสถานีไฟฟ้า ตามหน้าที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน วันจันทร์ - เสาร์

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 ส.ค. 62
28 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ สัญญาจ้าง 5 เดือน ( ประจำโครงการก่อสร้าง)รับสมัครด่วน !
ดูแลรับผิดรับเกี่ยวกับความปลอดภัยภายในโครงการก่อสร้างทั้งงาน และงานก่อสร้างอื่นๆ ได้ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
29 . วิศวกรออกแบบและประมาณราคารับสมัครด่วน !
- ออกแบบและประมาณราคางาน ( งานด้านวิศวกรรม ) ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 ส.ค. 62
30 . หัวหน้าคลังสินค้าส่วนงานควบคุมเอกสาร (ประจำโรงงาน)รับสมัครด่วน !
ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำโรงงาน 1.ควบคุมดูแลระบบรับเข้า-จ่ายออก และข้อมูลสินค้าคงคลังในระบบให้ถูกต้อง 2.ควบคุมดูแลแก้ไขข้อมูลต่างๆที่ผิดพลาดในระบบให้ถูกต้อง รวมถึงหาวิธีป้องกันข้อผิดพลาดซ้ำซ้อ...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้สงบริษัทฯ+ประสบการณ์+ความสามารถ
24 ส.ค. 62
31 . เจ้าหน้าที่สรรหาฯและฝึกอบรม (ประจำโรงงาน)รับสมัครด่วน !
**ขอให้คุณเป็นบุคคลที่มีความเป็นมืออาชีพในการทำงาน ทราบและรู้หน้าที่ของตนเองรวมถึงปรับปรุงพัฒนางานได้อัตโนมัติปราศจากการควบคุม คอยสนับสนุนและส่งเสริมช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน** **ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติง...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 15,500 - 18,000 (พิจารณาตามประสบการณ์)
24 ส.ค. 62
32 . แม่บ้าน (ชั่วคราว)รับสมัครด่วน !
ดูแลรับผิดชอบทำความสะอาดคลังสินค้าตามมาตรฐานงาน

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 450./วัน
24 ส.ค. 62
33 . Project Coordinator ( โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน )รับสมัครด่วน !
- สามารถวางแผนงานโครงการได้ - สามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการให้แล้วเสร็จตามระยะที่กำหนดตามแผนงานที่วางไว้ - สามารถประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร รวมทั้งชาวบ้านในพื้นที่ท...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 ส.ค. 62
34 . Project Developmentรับสมัครด่วน !
-ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ สามารถคัดเลือกสถานที่ตั้ง จัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม -เจรจาผู้ผลิต ผู้รับเหมาะ และที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งคำนวณต้นทุนเบื้องต้น -กำหนดแผนงานการพัฒนาโครงการตั้งแต่เริ่...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
24 ส.ค. 62
35 . Power Plant Engineerรับสมัครด่วน !
-ตรวจสอบงานตามสัญญา บำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ดำเนินการซ่อมแซมโรงไฟฟ้า และติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง -จัดทำเอกสาร ISO 14001

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
24 ส.ค. 62
36 . หัวหน้าแผนกการเงินรับสมัครด่วน !
-จัดทำตรวจสอบติดตามเอกสารภายใต้สินเชื่อโครงการ หลังจากปิด Project Finance แล้ว -ตรวจสอบเอกสารการจ่ายชำระหนี้ในประเทศ ตามระบบการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ -จัดเก็บข้อมูลระบบลูกหนี้ทั้งในประเทศ และต่างประ...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
37 . หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายในรับสมัครด่วน !
วางแผนตรวจสอบเพื่อดำเนินการปฎิบัติงานตรวจสอบบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งจัดทำกระดาษทำการตรวจสอบ เพื่อประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดทำรายงานผลก...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
24 ส.ค. 62
38 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (ประจำโรงงาน)รับสมัครด่วน !
**ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน** - เขียนแบบเพื่อสนับสนุนการจัดทำ Bom & Routing ของผลิตภัณฑ์ใหม่ - แก้ไขแบบเพื่อสนับสนุนการจัดทำ Bom & Routing ของผลิตภัณฑ์เก่า - นำ portforlio มาให้เป็นตัวอ...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 12,500 15,000 บาท
24 ส.ค. 62
39 . ช่างเทคนิค ( บริการ ) รับสมัครด่วน !
-ทำการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้ง(Rooftop , Farm ) ตามโปรแกรมในแต่ละที่ได้รับมอบหมาย ทั้งเขตกรุงเทพและต่างจังหวัด -กรณีที่เกิดปัญหาที่ไม่สามารถเดินเครื่องได้ ต้องทำการซ่อมแซมและทำให้เดิ...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 12,000 - 13,000
24 ส.ค. 62
40 . วิศวกรขายรับสมัครด่วน !
- มองหาช่องทางในการขยายหรือพัฒนาธุรกิจใหม่ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ - ศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจใหม่ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ - วิเคราะห์และรวบรวมข้อกำหนดของธุรกิจที่คาดหวังเพื่อวางแผน - ประสานงานและสร้างความสั...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
24 ส.ค. 62
 พบ 40 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ