JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขับรถ 6 ล้อ / พนักงานดูแลสวน / พนักงานขับรถผู้บริหาร
พนักงานขับรถ 6 ล้อ (1 อัตรา) -มีใบขับขี่ ท.2 -รู้เส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑล -ปฏิบัติตามกฎจราจรและดูแลสินค้าได้เป็นอย่างดี -ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย พนักงานดูแลสวน - รดน้ำต้นไม้,ใ...

บริษัท เอส พี อี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 อัตรา / 1 อัตรา / 1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ก.ค. 62
2 . วิศวกร / เจ้าหน้าที่จัดซื้อ / เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยรับสมัครด่วน !
วิศวกร (1 อัตรา) 1.ออกแบบ เขียนแบบติดตามและควบคุมกระบวนการ New Model 2.วิเคาระห์ปัญหาพร้อมหาทางแก้ไขในการทดลองงาน 3.ใช้โปรแกรม 2D,3D,Auto Cad,Mirosoft Office 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับ...

บริษัท เอส พี อี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 อัตรา / 1 อัตรา / 1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/ประสบการณ์
20 ก.ค. 62
3 . หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ/เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ QA /ธุรการฝ่ายวิศวกรรม(หญิง)รับสมัครด่วน !
หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ QC 1.ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบปฏิบัติงาน (Quality Procedure) 2.ตรวจสอบชิ้นงาน ตาม Drawing หรือ WI และใช้เครื่องมือวัดได้ 3.มีความรู้เกี่ยวกับระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001,14001 ...

บริษัท เอส พี อี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 อัตรา / 2 อัตรา / 1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ก.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ