เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

TTC GARMENT CO., LTD.
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
2 . ดีไซน์เนอร์ออกแบบลายปักชุดเด็ก
ดีไซน์เนอร์ออกแบบลายลายพิมพ์ผ้าเป็นชิ้น และพิมพ์เป็นผืน ลายปักต่างๆ (เฉพาะชุดเด็กเท่านั้น)

TTC GARMENT CO., LTD.
19 ม.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ