JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Graphic Designรับสมัครด่วน !
1.ออกแบบพิมพ์กล่องกระดาษลูกฟูก 2.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ลี เปเปอร์ อินดัสเตรียล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ และความสามารถ
23 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานขายรับสมัครด่วน !
1.ติดต่อประสานงานลูกค้า และ หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายในองค์กร 2. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ลี เปเปอร์ อินดัสเตรียล จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ และความสามารถ
23 ส.ค. 62
3 . หัวหน้าแผนกบุคคล-ธุรการรับสมัครด่วน !
1.ดูแลรับผิดชอบงานด้านบุคคล ธุรการ ทั้งระบบ 2.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ลี เปเปอร์ อินดัสเตรียล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
23 ส.ค. 62
4 . หัวหน้าแผนกบัญชี-การเงินรับสมัครด่วน !
1.ดูแล รับผิดชอบ งานบัญชี-การเงินทั้งระบบ 2.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ลี เปเปอร์ อินดัสเตรียล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
23 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้รับสมัครด่วน !
1. จัดทำงานด้านบัญชีเจ้าหนี้(ด้านจ่าย) 2.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ลี เปเปอร์ อินดัสเตรียล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
23 ส.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ