JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์(R&D)รับสมัครด่วน !
- คิดค้น,ออกแบบและพัฒนางานที่ได้รับมอบหมาย เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์การพัฒนาเครื่องจักร&อุปกรณ์ พัฒนาระบบหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นต้น - สรรหาแนวคิด วิชาการ หรือเทคโนโลยีใหม่มาช่วยในงานพัฒนาต่างๆคิดค...

บริษัท เจ แอล โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมรับสมัครด่วน !
- รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ จัดแผนและงบประมาณการฝึกอบรม - ออกแบบจัดทำหลักสูตรอบรม - จัดแผนพัฒนารายบุคคล - ติดตามการฝึกบรมตามแผน - วิเคราะห์ปัญหาและปรับปรุงมาตราฐานการฝึกอบรม - สรุปการฝึกอบรมและจัดทำ...

บริษัท เจ แอล โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ - จัดหาSupplierใหม่ๆเข้ามาให้บริษัทเพื่อเปรียบเทียบราคาการสั่งซื้อ - เจรจาต่อรองเกี่ยวกับการสั่งซื้อของบริษัท - เปิด P/O สั่งซื้อของและอุปกรณ์ต่างๆ - วางแผนการจัดซื้...

บริษัท เจ แอล โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ก.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ