JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่การตลาด
รับผิดชอบวางแผน ประสานงาน และดำเนินกิจกรรมทางการตลาดและสื่อโฆษณาทั้ง Online และ offline และการประเมินผลกิจกรรมของบริษัททั้งหมด

บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด
เงินเดือน 25,000 +- ตามประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
2 . หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด
- รับผิดชอบวางแผลกลยุทธ์ด้านการตลาด - ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการของการตลาดเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า - สร้างความได้เปรียบทางการเเข่งขันและความเป็นเลิศด้านคุณภาพ โดยรวมทุ...

บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด
เงินเดือน 35,000 บาท (ตามประสบการณ์)
25 มิ.ย. 62
3 . Software design Engineer
-พัฒนาระบบ Vision Technology Design about camera sensor Software Micro Processing Design Source code สวัสดิการ ตำแหน่งงานนี้ -ค่าเบี้ยเลี้ยง 2,000-4,000 บาท -ค่าอาหาร 1,400 บาท -...

บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000-55,000
25 มิ.ย. 62
4 . PR Girl เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โรงงาน รับสมัครด่วน !
-ติดต่อประสานงานระหว่างผู้เข้าเยี่ยมชมโรงงานและหน่วยงานภายในบริษัท - ให้ข้อมูลแก่นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจในขอบเขตที่กำหนด - สนับสนุนงานด้านการประชาสัมพันธ์อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ต้องขับรถไปยังโร...

บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด
เงินเดือน 23,000-28,000 บาท+
25 มิ.ย. 62
5 . Sparepart Sales Engineer**Ayutthayaรับสมัครด่วน !
-Promote and sell spare parts to existing and potential customers. -Prepare quotation to customer as required. -Maintain and enhance customer's satisfaction. -Provide the proposal or solution for c...

บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ