JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Call Center (รับสมัครผู้พิการ)
- ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับงาน Smart Living การดูแลผู้ป่วย - รับแจ้งเรื่องจากลูกค้า - ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

บริษัท พอยท์ ไอที คอนซัลทิ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
14 มิ.ย. 62
2 . IT Support (Onsite) (ประจำโรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย, ราชบุรี และอุดรธานี)รับสมัครด่วน !
-ซ่อม แก้ไขปัญหาด้าน IT, Hardware, Software, Network ให้กับ User ** ประจำโรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ (ซอยศูนย์วิจัย) ** ประจำโรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จ.ราชบุรี ** ประจำโรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จ.อุ...

บริษัท พอยท์ ไอที คอนซัลทิ่ง จำกัด
หลายอัตรา
14 มิ.ย. 62
3 . Helpdesk Engineer
- รับงาน เปิดงานในระบบ Service Desk, Remote Control พร้อมให้คำปรึกษา - รับแจ้งและดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของลูกค้าที่เกิดจากการใช้บริการต่างๆ - บริการตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำกับลูกค้าทางโทรศัพท...

บริษัท พอยท์ ไอที คอนซัลทิ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
14 มิ.ย. 62
4 . CCTV Project Engineer
- สำรวจหน้างานของระบบกล้อง CCTV - ออกแบบพร้อมทั้งนำเสนอ Solution ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบกล้อง CCTV - ตรวจสอบ วิเคราะห์ราคางานติดตั้ง

บริษัท พอยท์ ไอที คอนซัลทิ่ง จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
14 มิ.ย. 62
5 . Service Engineer Onsite (ทั่วประเทศ)
- มีความรู้ในการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบต่างๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้ง Windows , Android และ IOS 2.สามารถวิเคราะห์แก้ไขปัญหาการใช้งาน Application มาตรฐานบนเครื่อง PC ได้ 3.สามารถแก้ไขปัญหาการใช้งาน...

บริษัท พอยท์ ไอที คอนซัลทิ่ง จำกัด
30 - 60 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
14 มิ.ย. 62
6 . IT SERVICE HELPDESK
- รับงาน เปิดงานในระบบ Service Desk, Remote Control พร้อมให้คำปรึกษา - รับแจ้งและดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของลูกค้าที่เกิดจากการใช้บริการต่างๆ - บริการตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำกับลูกค้าทางโทรศัพท...

บริษัท พอยท์ ไอที คอนซัลทิ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
14 มิ.ย. 62
7 . Network Engineer (วิศวกรเครือข่าย)รับสมัครด่วน !
• Design, implement, configure software network/system management. • Deliver right solution to meet customer satisfaction. • Troubleshoot customer’s problem with service mind. • Project management ...

บริษัท พอยท์ ไอที คอนซัลทิ่ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน N/A
14 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ลูกหนี้ / เจ้าหนี้ / ต้นทุน / สต๊อค) รับสมัครด่วน !
เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ - บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี - ทำบัญชีรายรับ ของบริษัทฯและในเครือฯ เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ - ทำบัญชีรายจ่าย ของบริษัทนและในเครือฯ เจ้าหน้าที่บ...

บริษัท พอยท์ ไอที คอนซัลทิ่ง จำกัด
4 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
14 มิ.ย. 62
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ