JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Social Media Specialist
- วางแผนการตลาดออนไลน์ และวิเคราะห์การทำการตลาดของคู่แข่ง - ดูแลแคมเปญโฆษณา Facebook ads , Facebook Pixel - ดูแลแคมเปญโฆษณา Google Ads , Google Display Network - มีความรู้ด้าน Google Analytic , Goo...

บริษัท ลีซัน วิชั่น จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
12 ก.ย. 62
2 . Trade Marketing ฝ่ายกิจกรรมการตลาด
- ดูแลกิจกรรมทางการตลาด ณ จุดขายร่วมกับฝ่ายขาย - วางแผน ปฏิบัติ และประเมินผลงานกิจกรรมทางการตลาด เพื่อส่งเสริมยอดขาย - ศึกษากิจกรรมของคู่แข่ง วิเคราะห์และนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับแบรนด์ - สนับสนุนฝ่...

บริษัท ลีซัน วิชั่น จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
12 ก.ย. 62
3 . หัวหน้าฝ่ายขาย (Sales Supervisor) เขตต่างจังหวัด ร้านขายยา และต่างประเทศ
• วางกลยุทธ์การบริหารยอดขายในส่วนที่รับผิดชอบ • สนับสนุน วางแผน ควบคุมดูแลและหาวิธีการให้สามารถทำยอดขายได้ตามเป้าหมาย • บริหารงานและตรวจสอบลูกค้าในส่วนควบคุมดูแล ประสานงานกับตัวแทนขายและลูกค้าให้เป็...

บริษัท ลีซัน วิชั่น จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
12 ก.ย. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ