JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ)
1.ดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.ประเมินความเสี่ยงอันตรายในการทำงาน 3.สอบสวนและรายงานอุบัติเหตุ รวมทั้งหาวิธีการป้องกันแก้ไข 4.จัดทำรายงานและปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย ...

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 มิ.ย. 62
2 . ผู้จัดการฝ่ายขาย
- ติดตามข้อมูลคู่แข่งขันในตลาด - วางแผนการขายในแต่ละช่วงเวลาพร้อมกำหนดเป้าหมายในการหาลูกค้ารายใหม่ - รักษาฐานลูกค้าเก่าและขยายพื้นที่ลูกค้ารายใหม่ - ดูแลและรักษายอดขายทั้งของลูกทีมและของตนเอง - จั...

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ค่าสึกหรอ+ค่าน้ำมันรถ
19 มิ.ย. 62
3 . ผู้จัดการส่วนงานธุรการ
1.วางแผนงานและตรวจสอบ สัญญาบริการต่างๆ 2.วางแผนงานและควบคุมการต่อใบอนุญาตและหนังสือรับรองต่างๆ 3.นำส่งรายงานต่างๆทางราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายโรงงาน 4.รับและปฏิบัติ...

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
4 . หัวหน้าแผนกขาย
1.นำเสนอขายสินค้าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้กับลูกค้า 2.จัดหากลุ่มลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม 3.ติดตามการส่งมอบสินค้าเพื่อให้ทันเวลาและมีคุณภาพ 4.ประเมินศักยภาพลูกค้าและจัดทำข้อมูลลูกค้า 5.ติดตามเ...

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ค่าสึกหรอรถ+ค่าโทรศัพท์
19 มิ.ย. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ