JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 42 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยพนักงานขาย(รายวัน) ประจำโครงการภูเก็ต
- ต้อนรับ เเละดูเเลลูกค้าที่มาติดต่อในสำนักงานขาย - ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เเละดูเเลงานด้านเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
เงินเดือน 400 บาท / วัน
17 พ.ค. 62
2 . วิศวกรสำนักงาน (อุตสาหการ-อาคารสูง)
- จัดเตรียมข้อมูลในการเริ่มต้นโครงการ และประสานงานการออกแบบโครงการ - จัดทำแผนก่อสร้าง ,งบประมาณ และแผนการเงิน - ตรวจสอบแบบเบื้องต้น ,แบบสำหรับประมูล ,แบบเพื่อทำสัญญา ,แบบเพื่อก่อสร้าง - จัดประมูลงา...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
17 พ.ค. 62
3 . วิศวกรสำนักงาน (Mechanical-อาคารสูง)
- จัดเตรียมข้อมูลในการเริ่มต้นโครงการ และประสานงานการออกแบบโครงการ - จัดทำแผนก่อสร้าง ,งบประมาณ และแผนการเงิน - ตรวจสอบแบบเบื้องต้น ,แบบสำหรับประมูล ,แบบเพื่อทำสัญญา ,แบบเพื่อก่อสร้าง - จัดประมูลงา...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
17 พ.ค. 62
4 . วิศวกรสำนักงาน (ประมาณราคาและออกแบบโครงสร้าง)
- งานออกแบบโครงสร้าง อาคาร, สาธารณูปโภค, ป้อม, ป้าย, Hardscape ภายในโครงการบ้านจัดสรร - งานประมาณการ อาคาร, สาธารณูปโภค, ป้อม, ป้าย, Hardscape ภายในโครงการบ้านจัดสรร - งานทำต้นทุนของโครงการบ้านจัดสร...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
17 พ.ค. 62
5 . ผู้ช่วยพนักงานขาย(รายวัน) - ประจำ จ.สุราษฎร์ธานี
-รับผิดชอบงานด้านการติดต่อประสานงาน เเละต้อนรับ ลูกค้าที่มาติดต่อโครงการ -จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 400 บาท / วัน
17 พ.ค. 62
6 . พนักงานขาย (แนวราบ)
-บริหารงานให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย -จัดเตรียมเอกสารการขาย ความสมบูรณ์ความถูกต้องตรงเวลาของเอกสารการขาย เช่น การออกใบจอง สัญญาใบเสร็จรับเงิน -รายงานการขาย รายงานการติดตามลูกค้า และรายงานอื่นๆ ที่ต...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
17 พ.ค. 62
7 . Sales Staff (โครงการคอนโดโซนรถไฟฟ้า)
บริการงานขายในระดับปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย บริหารงานบริการลูกค้าในระดับปฏิบัติการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในส่วนของยอดขาย **ปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน+ค่าไซด์+ค่าโทรศัพท์+ค่าคอมมิชชั่น
17 พ.ค. 62
8 . วิศวกรสำนักงาน (โยธา-อาคารสูง)
1.จัดเตรียมข้อมูลในการเริ่มต้นโครงการ 2. จัดทำแผนก่อสร้าง งบประมาณ และแผนการเงิน 3. ตรวจสอบแบบเบื้องต้น แบบสำหรับประมูล แบบเพื่อทำสัญญา แบบเพื่อก่อสร้าง 4. จัดประมูลงานและคัดเล...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
17 พ.ค. 62
9 . Marketing Officer
• วางแผนจัดหาข้อมูล กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด สนับสนุนกิจกรรมการตลาดและขายโครงการ • ดูแลเพื่อส่งเสริมทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด • วิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่งทั้งภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประเมิ...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
17 พ.ค. 62
10 . ผู้ควบคุมงานซ่อมบำรุง (ระบบไฟฟ้า-สาธารณูปโภค) บางแสน-จ.ชลบุรี
1. รับเรื่องแจ้งซ่อมจากลูกค้า 2. วางแผนเข้าซ่อมงาน 3. ประสานงานกับผู้รับเหมาเพื่อจัดช่างเข้าซ่อมงาน 4. ควบคุมงานซ่อมให้ได้คุณภาพ 5. ประสานงานลูกค้าและผูรับเหมา จนซ่อมงานเสร็จ และส่งมอบงานให้ลู...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
17 พ.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน/Internal Audit Officer
-ปฏิบัติงานตรวจสอบ และสนับสนุนให้งานตรวจสอบสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด โดยให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบข้อมูลประเภทต่างๆ -ปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมให้สอดคล้องตามแนวทางการตรวจสอบที...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 พ.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง/Risk Management Officer
-รวบรวม วิเคราะห์และติดตาม การบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน -ติดตามความคืบหน้าของแผนปฏิบัติการเพื่อลด/จัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ -จัดทำรายงานข้อมูลความเสี่ยงด้านปฏิบัติการต่อคณะกรรมการบริ...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 พ.ค. 62
13 . วิศวกรสำนักงาน (Electrical-อาคารสูง)
- จัดเตรียมข้อมูลในการเริ่มต้นโครงการ และประสานงานการออกแบบโครงการ - จัดทำแผนก่อสร้าง ,งบประมาณ และแผนการเงิน - ตรวจสอบแบบเบื้องต้น ,แบบสำหรับประมูล ,แบบเพื่อทำสัญญา ,แบบเพื่อก่อสร้าง - จัดประมูลงา...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
17 พ.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ (บางใหญ่-จ.นนทบุรี)
- ทำงานทางด้านธุรการ เอกสารต่างๆ ภายในหน่วยงานก่อสร้าง รวมถึงติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท - จัดทำรายงานต่างๆ เช่น รายงานการประชุม, รายงานประจำเดือน - งานด้านเอกสาร เช่นพิมพ์จดหม...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
17 พ.ค. 62
15 . วิศวกรสนาม (โครงการบ้านจัดสรร-กทม.และปริมณฑล)
• วางแผนการก่อสร้าง, จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา • ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด • ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย • ตรวจสอบ และรับมอบบ้านจากท...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
17 พ.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโครงการ (สุราษฏร์ธานี)
บริหารงานขายในระดับปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย, บริหารงานบริการลูกค้าในระดับปฏิบัติการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในส่วนของยอดขาย, ทำงาน 6 วัน ประจำสำนักงานขาย

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
17 พ.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่บริการชุมชน/ผู้จัดการหมู่บ้าน (ประจำสำนักงานใหญ่)
- การจัดระเบียบการอยู่อาศัยร่วมกันของลูกบ้าน และกำกับดูแลความเรียบร้อย ปลอดภัยและการอยู่ร่วมกันในโครงการ - ประสานงาน และติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน - จัดกิจกรรม ,จัดทำวารสาร เอกสารประชาสัมพันธ์ เพื่...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 พ.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่บริการชุมชนโครงการ /โฟร์เเมนภูมิทัศน์ (กทม-ปริมณฑล)
1. รับผิดชอบงานดูแลงานส่วนกลางในหมู่บ้าน ได้เเก่ - ประสานงาน เเละ ดูเเลความเรียบร้อยของงานสวน,ภูมิทัศน์ภายในโครงการเเละความสะอาดภายในโครงการ - ประสานงาน เเละ ดูเเลการทำงานของ รปภ.ให้ได้ต...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
17 พ.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่บริการชุมชนโครงการ/โฟร์เเมนภูมิทัศน์(ปทุมธานี/รังสิต)รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบงานดูแลงานส่วนกลางในหมู่บ้าน ได้เเก่ - ประสานงาน เเละ ดูเเลความเรียบร้อยของงานสวนภูมิทัศน์ภายในโครงการเเละความสะอาดภายในโครงการ - ประสานงาน เเละ ดูเเลการทำงานของ รปภ.ให้ได้ตามมาตราฐานที่...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 พ.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่บริการชุมชนโครงการ/โฟร์เเมนภูมิทัศน์ (สมุทรปราการ/ศรีนครินทร์/บางนา)รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบงานดูแลงานส่วนกลางในหมู่บ้าน ได้เเก่ - ประสานงาน เเละ ดูเเลความเรียบร้อยของงานสวน,ภูมิทัศน์ภายในโครงการเเละความสะอาดภายในโครงการ - ประสานงาน เเละ ดูเเลการทำงานของ รปภ.ให้ได้ต...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 พ.ค. 62
21 . เจ้าหน้าที่บริการชุมชนโครงการ/โฟร์เเมนภูมิทัศน์(สมุทรสาคร/พระราม2/เพชรเกษม)รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบงานดูแลงานส่วนกลางในหมู่บ้าน ได้เเก่ - ประสานงาน เเละ ดูเเลความเรียบร้อยของงานสวน,ภูมิทัศน์ภายในโครงการเเละความสะอาดภายในโครงการ - ประสานงาน เเละ ดูเเลการทำงานของ รปภ.ให้ได้ต...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 พ.ค. 62
22 . พนักงานธุรการ(รายวัน) ประจำพระราม 3 ด่วน !!รับสมัครด่วน !
- Support งานต่งๆภายในทีม เช่น งานติดต่อประสานงาน งานเอกสาร คีย์ข้อมูล รับโทรศัพท์ เป็นต้น - ติดต่อประสานงานด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์)

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 400 บาท/วัน
17 พ.ค. 62
23 . ผู้ควบคุมงานซ่อมบำรุง (Home Care Service) โครงการบ้านจัดสรร - พุทธมณฑลสาย 3
1. รับเรื่องแจ้งซ่อมจากลูกค้า 2. วางแผนเข้าซ่อมงาน 3. ประสานงานกับผู้รับเหมาเพื่อจัดช่างเข้าซ่อมงาน 4. ควบคุมงานซ่อมให้ได้คุณภาพ 5. ประสานงานลูกค้าและผูรับเหมา จนซ่อมงานเสร็จ และส่งมอบงานให้ลู...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
17 พ.ค. 62
24 . เจ้าหน้าที่บริการชุมชนโครงการ /โฟร์เเมนภูมิทัศน์ (นนทบุรี/บางใหญ่/บางบัวทอง)
1. รับผิดชอบงานดูแลงานส่วนกลางในหมู่บ้าน ได้เเก่ - ประสานงาน เเละ ดูเเลความเรียบร้อยของงานสวน,ภูมิทัศน์ภายในโครงการเเละความสะอาดภายในโครงการ - ประสานงาน เเละ ดูเเลการทำงานของ รปภ.ให้ได้ตามมาตราฐานที...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 พ.ค. 62
25 . วิศวกรสนาม (โครงการบ้านจัดสรร - พุทธมณฑลสาย 3 / บางขุนเทียน)
• วางแผนการก่อสร้าง, จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา • ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด • ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย • ตรวจสอบ และติดตามการทำงาน...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
17 พ.ค. 62
26 . ผู้ควบคุมงานซ่อมบำรุง (Home Care Service) - โครงการบ้านจัดสรร บางขุนเทียน
1. รับเรื่องแจ้งซ่อมจากลูกค้า 2. วางแผนเข้าซ่อมงาน 3. ประสานงานกับผู้รับเหมาเพื่อจัดช่างเข้าซ่อมงาน 4. ควบคุมงานซ่อมให้ได้คุณภาพ 5. ประสานงานลูกค้าและผูรับเหมา จนซ่อมงานเสร็จ และส่งมอบงานให้ลู...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
17 พ.ค. 62
27 . ผู้ควบคุมงานซ่อมบำรุง (โครงการบ้านจัดสรร - Home Care Service) ลาดพร้าว-กทม.
1. รับเรื่องแจ้งซ่อมจากลูกค้า 2. วางแผนเข้าซ่อมงาน 3. ประสานงานกับผู้รับเหมาเพื่อจัดช่างเข้าซ่อมงาน 4. ควบคุมงานซ่อมให้ได้คุณภาพ 5. ประสานงานลูกค้าและผูรับเหมา จนซ่อมงานเสร็จ และส่งมอบงานให้ลู...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
17 พ.ค. 62
28 . วิศวกรสนาม(อาคารสูง - กรุงเทพฯ)รับสมัครด่วน !
• วางแผนการก่อสร้าง, จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา • ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด • ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย • ตรวจสอบ และติดตามการทำงาน...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 พ.ค. 62
29 . วิศวกรสนาม (โครงการบ้านจัดสรร - ชลบุรี-บ้านบึง)รับสมัครด่วน !
• วางแผนการก่อสร้าง, จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา • ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด • ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย • ตรวจสอบ และรับมอบบ้านจากท...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 พ.ค. 62
30 . วิศวกรสนาม (โครงการบ้านจัดสรร ประชาอุทิศ / อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ) รับสมัครด่วน !
• วางแผนการก่อสร้าง, จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา • ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด • ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย • ตรวจสอบ และรับมอบบ้านจากท...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 พ.ค. 62
31 . วิศวกรสนาม (โครงการบ้านจัดสรร - อ.เมืองนครราชสีมา)
• วางแผนการก่อสร้าง, จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา • ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด • ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย • ตรวจสอบ และรับมอบบ้านจากท...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 พ.ค. 62
32 . วิศวกรสนาม (โครงการบ้านจัดสรร - site อุบลราชธานี)รับสมัครด่วน !
• วางแผนการก่อสร้าง, จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา และการตรวจรับมอบบ้านจากทางลูกค้า • ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด • ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอ...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
17 พ.ค. 62
33 . วิศวกรสนาม (โครงการบ้านจัดสรร - จ.เชียงใหม่)
- ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง และความถูกต้องให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - รับผิดชอบงาน survey ของโครงการ - วางแผนการก่อสร้างให้กับทีมงานและผู้รับเหมา รวมทั้งตรวจสอบ และติดตามการทำงานของให้ได้มาตรฐาน ตามขั้น...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
17 พ.ค. 62
34 . เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง(Risk Management Officer)
- รวบรวม วิเคราะห์และติดตาม การบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน เเละองค์กร - ติดตามความคืบหน้าของแผนปฏิบัติการเพื่อลด/จัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ - จัดทำรายงานข้อมูลความเสี่ยงด้านปฏิบัติการต่อคณะ...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 พ.ค. 62
35 . พนักงานขายคอนโด
- รับผิดชอบด้านการขายโครงการให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - ติอต่อประสานงานระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ ด้านจัดเตรียมเอกสารการขาย เช่น การออกใบจอง สัญญา เป็นต้น - ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการต...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 พ.ค. 62
36 . วิศวกรตรวจสอบคุณภาพ (QC โครงการบ้านจัดสรร)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณของงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบและตามมาตรฐานงานก่อสร้างของบริษัท - ดูแลมาตรฐานงานก่อสร้างกับผู้ควบคุมงาน - ตรวจแบบก่อสร้าง - จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจ และวิเครา...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 พ.ค. 62
37 . Landscape Architect
- ออกแบบงานภูมิทัศน์ และรายละเอียดประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตามโปรเจคที่ได้รับมอบหมาย - รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับงานผังโครงการ ภูมิสถาปัตย์โครงการ และงานประมาณราคาเบื้องต้น

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 พ.ค. 62
38 . เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพISO:9001
- ดูแล ควบคุม เอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบมาตรฐาน ISO (Document Control) - ประสานงานในการเข้าตรวจประเมินระบบ ISO 9001 - ประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบมาตรฐาน ISO 9001...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 พ.ค. 62
39 . สถาปนิก(สเปควัสดุ)
- ดูแลงานด้านวางสเปค และแนะนำวัสดุที่ใช้ในโครงการร่วมกับทีมออกเเบบของโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย - เเนะนำ เเละกำหนดวัสดุสำหรับการวางสเปคกับทางทีมออกแบบ - ประสานงานVendor และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อ...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
17 พ.ค. 62
40 . เจ้าหน้าที่จัดหาที่ดินและพัฒนาโครงการ(Real Estate Developer)
Supalai Walk-in Interview สมัครและสัมภาษณ์ทันที!! วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น. -16.00 น. ณ อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 ชั้น 33 สอบถามข้อมูล โทร. 02-725-8888 ต่อ 609,605,60...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
17 พ.ค. 62
41 . วิศวกรสนาม (โครงการบ้านจัดสรร- ถ.พุทธสาคร - สมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง และความถูกต้องให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - วางแผนการก่อสร้างให้กับทีมงานและผู้รับเหมา รวมทั้งตรวจสอบ และติดตามการทำงานของให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง - ตรวจรับมอบบ้านจา...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 พ.ค. 62
42 . วิศวกรสนาม (โครงการบ้านจัดสรร - เพชรเกษม 69 เขตหนองแขม)
- วางแผนการก่อสร้าง, จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา และการตรวจรับมอบบ้านจากทางลูกค้า - ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอ...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กรและประสบการณ์
17 พ.ค. 62
 พบ 42 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ