เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 36 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ประจำชลบุรี และนครราชสีมา
ควบคุม และดูแลจัดการงานด้านบริหารการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และวิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับกฎหมายด้านความปลอดภัย ที่ประกาศใช้ในราชอาณาจักรไทย โดยมีการวิเคราะห์ / ให้คำแนะนำ / ข้...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
18 ม.ค. 62
2 . พนักงานรายวันประจำคลังสินค้า
จัดหา และจัดเรียงรายการสินค้า ตามรายการสั่งซื้อแต่ละปะเภท เพื่อให้สามารถส่งได้ตามกำหนด

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
เงินเดือน 330 บาท / วัน
18 ม.ค. 62
3 . Engineer (Maintenance) ประจำจังหวัด ร้อยเอ็ด
1. Operation & Maintenance network equipment. 2. Coordinator outside plan optical fiber transmission subcontractor to corrective network fault. 3. Expand network equipment capacity in responsibility...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
18 ม.ค. 62
4 . Engineer (Workforce Management) ประจำจังหวัด ชลบุรี
• Network Monitoring • Fault Management • Workforce Management

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
18 ม.ค. 62
5 . Provisioning Management Officer (สัญญาจ้าง)
-ตรวจสอบกระบวนการทำงานของ Service Order ต่างๆ ทั้งระบบ Postpaid และ Prepaid -แก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่พบจากการตรวจสอบและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อพบปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ -รวบรวมและวิเคร...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 17,000
18 ม.ค. 62
6 . Accounting Officer (จ.สุราษฎร์ธานี)
- ตรวจสอบ / จัดทำบัญชีด้านรายจ่าย กำกับดูแลการชำระเงินให้พนักงาน, Supplier , ติดตามและเคลียร์เงินทดรองจ่าย - ควบคุมการเบิกจ่ายเงินสดย่อย, ควบคุมงบประมาณ และรายงานด้าน SG&A ของแต่ละหน่วยงานให้เป็น...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ Fitness Trainer
1. ดูแล รับผิดชอบ ห้องออกกำลังกายของบริษัท 2. ให้คำแนะนำกับพนักงานเรื่องการออกกำลังกาย และการใช้อุปกรณ์ในการออกกำลังกายได้อย่างถูกต้อง 3. สามารถออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายให้กับพนักงาน 4. ร่วมทำกิจ...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 16,000 - 20,000 บาท
18 ม.ค. 62
8 . พนักงานฝ่ายผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่
-ทำงานในสายการผลิตและดูแลคลังสินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ -ปฎิบัติงานที่คลังสินค้า ซ.สามัคคี จ.นนทบุรี

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
30 อัตรา
เงินเดือน 330 บาทต่อวัน
18 ม.ค. 62
9 . Sales Promoter (ประจำจังหวัดแพร่) (สัญญาจ้าง)
1.ให้ข้อลูกค้าเกียวกับสินค้า,ผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่นต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการและผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด 2.จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นยอดขายสินค้าให้กับตัวแทนจำหน่ายของบริษัท 3...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
18 ม.ค. 62
10 . Sales Promoter (ประจำจังหวัดเชียงราย) (สัญญาจ้าง)
1. ให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับสินค้า, ผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่นต่าง ๆ ของทางบริษัท เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการ และผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นยอดขายสินค้าให้กับตัวแทนจำหน่าย...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
18 ม.ค. 62
11 . Sales Promoter (ประจำจังหวัดเชียงใหม่) (สัญญาจ้าง)
1. ให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับสินค้า, ผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่นต่าง ๆ ของทางบริษัท เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการ และผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นยอดขายสินค้าให้กับตัวแทนจำหน่าย...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
18 ม.ค. 62
12 . Tele Collector (เร่งรัดหนี้สิน)
-ติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งยอดค้างชำระค่าใช้บริการ พร้อมโน้มน้าวให้ลูกค้าชำระเงินให้ได้ตามเป้าหมาย -ให้คำแนะนำ พร้อมช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าในด้านต่างๆ เช่น อธิบายโปรโมชั่น วิธีการคำนวณค่าใช้บริกา...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 12,000+คอมมิชชั่น
18 ม.ค. 62
13 . Event Support Staff จ.เชียงใหม่ (สัญญาจ้าง)
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี เพื่อกระตุ้นยอดขายสินค้าและบริการให้กับร้านค้า 2. วิเคราะห์และประเมินผลการจัดกิจกรรม รวมถึงรายงานข้อมูลและสถานการณ์ด้านการตลาด เพื...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
18 ม.ค. 62
14 . พนักงานส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด (Event Support Staff) ประจำจังหวัดระยอง
-จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี เพื่อกระตุ้นยอดขายสินค้าและบริการให้กับร้านค้า หรือตัวแทนจำหน่าย -วิเคราะห์และประเมินผลการจัดกิจกรรม รวมถึงรายงานข้อมูลและสถานการณ์ด...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000-16,000
18 ม.ค. 62
15 . Customer Support Officer (ประจำสำนักงานใหญ่)
1.Key in customer profile according to the target 2.Track the result of installation 3.Change customer’s status after installation 4.Make daily installation report 5.Appoint customer to install i...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือน 15,000 + OT + สวัสดิการพนักงาน
18 ม.ค. 62
16 . พนักงานส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด (Event Support Staff) ประจำจังหวัดชลบุรี
-จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี เพื่อกระตุ้นยอดขายสินค้าและบริการให้กับร้านค้า หรือตัวแทนจำหน่าย -วิเคราะห์และประเมินผลการจัดกิจกรรม รวมถึงรายงานข้อมูลและสถานการณ์ด...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 13,000-16,000
18 ม.ค. 62
17 . Sales and Service Officer (ประจำ AIS Shop สาขา เซ็นทรัล พลาซ่า ระยอง)
• เสนอขายผลิตภัณฑ์ของ AIS เพื่อประโยชน์ต่อลูกค้า • แนะนำ Package (Promotion) การใช้งานที่เหมาะสมให้กับลูกค้า • รับชำระค่าสินค้า และบริการ • ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาการใช้งาน Smart Phone

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
18 ม.ค. 62
18 . พนักงานเขียนแบบ AutoCad
1.ควบคุมดูแล จัดเก็บแบบอาคารชุมสาย และสถานีฐาน สถานี Repeater (Site Drawing & Facility Drawing) 2.ติดตามแบบ Red Mark กับผู้รับเหมา หรือ Project Owner ของแต่ละโครงการ เพื่อนำมาเขียนให้ถูกต้อง 3.รับ...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 13,000
18 ม.ค. 62
19 . Sales and Service Officer ประจำ AIS Shop เซ็นทรัล พัทยา
• เสนอขายผลิตภัณฑ์ของ AIS เพื่อประโยชน์ต่อลูกค้า • แนะนำ Package (Promotion) การใช้งานที่เหมาะสมให้กับลูกค้า • รับชำระค่าสินค้า และบริการ • ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาการใช้งาน Smart Phone • ปฏิบัติ...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน 15,000-16,500 บาท
18 ม.ค. 62
20 . Administration Support Officer (สัญญาจ้างพิเศษ)
1.To manage CPE inventory and logistics. 2.To manage subcontract take care of rules, regulation, process and relationships related to subcontractors. 3.To manage installation & MA payment.

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือน 15,000 + Ot + สวัสดิการพนักงาน
18 ม.ค. 62
21 . Event Support(พนักงานกิจกรรมการตลาด) ประจำอยุธยา
-แจก SIM เติมเงิน One 2 Call -จัดการกิจกรรมการตลาดในพิื้นที่ภาคกลางตอนบน เช่น งาน Event ต่างๆ รับผิดชอบพื้นที่จังหวัด อยุธยา สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี และสระบุรี

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2 อัตราเท่านั้น
เงินเดือน รายได้รวม 15,000-17,000 บาท
18 ม.ค. 62
22 . Direct Sales Staff จังหวัดเชียงใหม่ (สัญญาจ้าง)
• เสนอขายซิมการ์ดแบบรายเดือน (ลักษณะการทำงานแบบลงพื้นที่ตั้ง Booth และ Knock Door) • เสนอขายสินค้าและบริการอื่นๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ • ติดตามและให้บริการลูกค้าหลังการขาย

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
18 ม.ค. 62
23 . Field Engineer (Based on TAK)
Operations & Maintenance Network Equipment. Coordinate Outside Plan Optical fiber Transmission Subcontractor to Corrective Network Fault. Expand Network Equipment Capacity in responsibility area. ...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้งบริษัท
18 ม.ค. 62
24 . พนักงานขับรถส่วนกลาง (สัญญาจ้าง) - ประจำชุมสายบางพลี
• ปฏิบัติงานบริการขับรถประจำชุมสายบางพลี รับ-ส่ง พนักงาน Field Engineer ในงานซ่อมบำรุงสถานี และงาน Service อื่นๆ • จัดส่งอุปกรณ์ Spare Part ให้กับชุมสายและทำหน้าที่ Standby ตามการใช้งานนอกเหนือเวล...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 11,000 ++
18 ม.ค. 62
25 . Billing Application Analyst (สัญญาจ้างรายเดือน)
- จัดทำและรวบรวมข้อมูล Charging Error จาก Reliability Report ของหน่วยงาน บันทึกลง Database ทั้งรายสัปดาห์และรายเดือน (Charging CDR error, Discount & Monthly Fee error and Display error) ให้ครบถ้วน ถ...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
18 ม.ค. 62
26 . Direct Sales Staff (ประจำจังหวัด ระยอง)
• จำหน่าย SIM Card GSM Advance ให้กับลูกค้าองค์กรและลูกค้าทั่วไป • เดินทางไปจำหน่าย SIM Card กับรถตู้ของบริษัทในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000 (ทำงาน 6วัน/สัปดาห์)
18 ม.ค. 62
27 . Sales Promoter (AIS Fibre) ประจำห้างสรรพสินค้า สมัครพร้อมสัมภาษณ์ 15-18 ม.ค. 62รับสมัครด่วน !
1. แนะนำ Promotion "AIS Fibre" ที่เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า 2. ให้ข้อมูลลูกค้าและนำเสนอขายสินค้า "AIS Fibre" 3. อัพเดทข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการที่ Shop 4. ปฏิบ...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือน 15,000 บาท + คอมมิชชั่น + สวัสดิการพนักงาน
18 ม.ค. 62
28 . AIS Event Support Staff (พนักงานส่งเสริมกิจกรรมการตลาด : กรุงเทพฯ และปริมณฑล)
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี เพื่อกระตุ้นยอดขายสินค้าและบริการให้กับร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่าย - วิเคราะห์และประเมินผลการจัดกิจกรรม รวมถึงรายงานข้อมูลและสถานการณ์...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000 + ค่าเบี้ยขยัน + Incentive
18 ม.ค. 62
29 . Engineer (Enterprise Technical Service) ประจำภาคกลาง(นครปฐม)
•Coordinate for implementing all Enterprise service / AIS WIFI. •Coordinate for solve technical problems for customer. •Provides guidance and assistance in configuring services on customer sites....

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 22,000+ค่าประสบการณ์
18 ม.ค. 62
30 . Direct Sales Satff ประจำนครปฐม
หากลุ่มลูกค้าใหม่ เพื่อแนะนำและจำหน่าย Sim Card จดทะเบียนรายเดือน,เครื่องและโปรโมชั่นต่างๆ ในพื่นที่ นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
รับ 1 อัตราเท่านั้น
เงินเดือน รายได้รวม 15,000-30,000 บาท
18 ม.ค. 62
31 . Sales Promoter (พนักงานส่งเสริมการขายประจำห้างสรรพสินค้า : กรุงเทพฯ และปริมณฑล)
- ให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับสินค้า, ผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่นต่าง ๆ ของทางบริษัท เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการ และผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด - ประจำร้านตัวแทนจำหน่ายของบริษัทในห้างสรรพสินค้า เช่น Telewiz, TG Fone,...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000 + ค่าคอมมิชชั่น + ค่าเบี้ยขยัน
18 ม.ค. 62
32 . Technician (เจ้าหน้าที่วัดคุณภาพสัญญาณ) *กรุงเทพฯ และปริมณฑล*
- วางแผน และดำเนินการวัดคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์ในสถานที่ต่าง ๆ เช่น สถานที่ท่องเที่ยว, อาคาร ฯลฯ - ดูแลอุปกรณ์ที่จะนำไปใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครือข่าย และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 13,000 บาท (+ เบี้ยขยัน 2,000 บาท)
18 ม.ค. 62
33 . AIS SMEs Direct Sales Staff (พนักงานขายกลุ่มลูกค้า SMEs : กรุงเทพฯ และปริมณฑล)
• หาลูกค้าใหม่ที่เป็นกลุ่มลูกค้า SMEs ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย (กรุงเทพฯ และปริมณฑล) • สร้างความสัมพันธ์ แก้ปัญหา และให้บริการหลังการขาย • ตรวจเยี่ยม และให้บริการสำหรับลูกค้าเก่า • รวบรวมข้อมูลทาง...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น + ค่าเดินทาง
18 ม.ค. 62
34 . พนักงานขายซิมนอกสถานที่ (กรุงเทพ)
- จัดบูธและงานอีเว้นท์ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล - แนะนำสินค้า และจำหน่าย Sim Card แบบจดทะเบียนรายเดือน, เครื่องโทรศัพท์ และ โปรโมชั่น ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น
18 ม.ค. 62
35 . พนักงานขายอินเทอร์เน็ต (ออกบูธ) สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทราบผลทันทีวันที่ 15-18 ม.ค 62รับสมัครด่วน !
1.ออกบูธนำเสนอขายผลิตภัณฑ์/บริการ และรับสมัครใช้บริการอินเตอร์เน็ตให้กลุ่มลูกค้าในคอนโดมิเนียม,หมู่บ้าน 2.ติดตาม ประสานงานภายในบริษัทเพื่อนำเสนอบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า 3.ติดตามการขายให้บ...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือน 15,000 บาท + คอมมิชชั่น + สวัสดิการพนักงาน
18 ม.ค. 62
36 . Sales&Service Officer ( AIS Shopในกรุงเทพและปริมณฑล)รับสมัครด่วน !
- แนะนำการใช้งาน Smart Phone & Application - แนะนำ Promotion ที่เหมาะสม ตรงใจ ให้ลูกค้า - รับชำระค่าบริการ - ทำงานหมุนเวียน 5 วัน (หยุด 2 วัน) ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00 น. ***สมัครพร้อมสัมภาษณ...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000 + (เบี้ยขยัน Incentive ค่า Competency ค่าภาษา และ ค่าครองชีพ)
18 ม.ค. 62
 พบ 36 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ