JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 34 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขาย AIS Fibre
เป็นตัวแทนบริษัทในการนำเสนอขาย AIS Fibre ประจำ AIS Shop

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000 บาท + ค่าทำงานเพิ่ม 2,000 + ค่า com
19 เม.ย. 62
2 . Marketing Officer (สัญญาจ้างพิเศษ)
1.Plan and create all channel sales strategic for fixed broadband service to achieve sales target. 2.Analyze data and trend in term of sales performance, new coverage & network utilization, churn and...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 18,000 บาท
19 เม.ย. 62
3 . Field Activity Staff ประจำ จ.ชลบุรี
• กระจายสื่อประชาสัมพันธ์ของ AIS ให้กับร้านค้า หรือตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ • ติดตั้งสื่อโฆษณา ของ AIS ตกแต่งร้านค้า หรือตัวแทนจำหน่าย • แจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี รวมทั้ง...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,000 บาท
19 เม.ย. 62
4 . Knowledge Management Officer
• บริหารจัดการ CSM Knowledge Management ตรวจสอบหรือแก้ไข องค์ความรู้หรือ knowledge content ให้เป็นไปตามเงื่อนไข / แผนงาน governance กำกับควบคุมดูแล / นโยบายความปลอดภัยของข้อมูล • ริเริ่มแนวคิด วา...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 เม.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ประจำชลบุรี , นครปฐม และ สุราษฎร์ธานี
รับผิดชอบงานด้านบริหารการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และวิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับกฎหมายด้านความปลอดภัย ดังนี้ 1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภ...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
19 เม.ย. 62
6 . พนักงานรายวันประจำคลังสินค้า
จัดหา และจัดเรียงรายการสินค้า ตามรายการสั่งซื้อแต่ละปะเภท เพื่อให้สามารถส่งได้ตามกำหนด

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
เงินเดือน 330 บาท / วัน
19 เม.ย. 62
7 . Sales Staff AIS Buddy ประจำจังหวัดระยอง
• รับผิดชอบงานด้านขายสินค้า SIM Card (Postpaid, Prepaid, บัตรเติมเงิน, ROM และ Handset) • ดูแลและประสานงานให้คำปรึกษาตัวแทนจำหน่าย AIS Buddy • วางแผนและดำเนินกิจกรรมการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับช่อง...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
19 เม.ย. 62
8 . พนักงานฝ่ายผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่
-ทำงานในสายการผลิตและดูแลคลังสินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ -ปฎิบัติงานที่คลังสินค้า ซ.สามัคคี จ.นนทบุรี

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
30 อัตรา
เงินเดือน 330 บาทต่อวัน
19 เม.ย. 62
9 . Sales Promoter (ประจำจังหวัดแพร่) (สัญญาจ้าง)
1.ให้ข้อลูกค้าเกียวกับสินค้า,ผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่นต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการและผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด 2.จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นยอดขายสินค้าให้กับตัวแทนจำหน่ายของบริษัท 3...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
19 เม.ย. 62
10 . Sales Promoter (ประจำจังหวัดเชียงราย) (สัญญาจ้าง)
1. ให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับสินค้า, ผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่นต่าง ๆ ของทางบริษัท เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการ และผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นยอดขายสินค้าให้กับตัวแทนจำหน่าย...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
19 เม.ย. 62
11 . Sales Promoter (ประจำจังหวัดเชียงใหม่) (สัญญาจ้าง)
1. ให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับสินค้า, ผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่นต่าง ๆ ของทางบริษัท เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการ และผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นยอดขายสินค้าให้กับตัวแทนจำหน่าย...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
19 เม.ย. 62
12 . Event Support Staff จ.เชียงใหม่ (สัญญาจ้าง)
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี เพื่อกระตุ้นยอดขายสินค้าและบริการให้กับร้านค้า 2. วิเคราะห์และประเมินผลการจัดกิจกรรม รวมถึงรายงานข้อมูลและสถานการณ์ด้านการตลาด เพื...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
19 เม.ย. 62
13 . พนักงานขับรถส่วนกลาง ประจำ จ.ชลบุรี
• ขับรถพาพนักงาน ไปตามสถานที่ต่างๆในภาคตะวันออก • ดูแลรักษาสภาพรถให้พร้อมใช้อยู่เสมอ • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
19 เม.ย. 62
14 . Marketing Officer (ประจำ จ. ชลบุรี)
• วางแผนกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับ End user • วางแผนการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์ • วางแผนการใช้สื่อประชาสัมพันธ์และการเลือกซื้อสื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้า...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
19 เม.ย. 62
15 . Customer Support Officer (ประจำสำนักงานใหญ่)
1.Key in customer profile according to the target. 2.Appoint customer to install internet. 3.Manage queue for each sub contract. 4.Track the result of installation. 5.Change customer’s status af...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือน 15,000 + OT + สวัสดิการพนักงาน
19 เม.ย. 62
16 . Sales Promoter ประจำเพชรบุรี(โรบินสัน)
เสนอขาย SIM AIS รายเดือนให้กับลูกค้าประจำร้าน Jaymart โรบินสันเพชรบุรี

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000
19 เม.ย. 62
17 . Sales and Service Officer (ประจำ AIS Shop สาขา เซ็นทรัล พลาซ่า ระยอง)
• เสนอขายผลิตภัณฑ์ของ AIS เพื่อประโยชน์ต่อลูกค้า • แนะนำ Package (Promotion) การใช้งานที่เหมาะสมให้กับลูกค้า • รับชำระค่าสินค้า และบริการ • ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาการใช้งาน Smart Phone

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
19 เม.ย. 62
18 . พนักงานเขียนแบบ AutoCad
1.ควบคุมดูแล จัดเก็บแบบอาคารชุมสาย และสถานีฐาน สถานี Repeater (Site Drawing & Facility Drawing) 2.ติดตามแบบ Red Mark กับผู้รับเหมา หรือ Project Owner ของแต่ละโครงการ เพื่อนำมาเขียนให้ถูกต้อง 3.รับ...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 13,000
19 เม.ย. 62
19 . Sales and Service Officer ประจำ AIS Shop เซ็นทรัล พัทยา
• เสนอขายผลิตภัณฑ์ของ AIS เพื่อประโยชน์ต่อลูกค้า • แนะนำ Package (Promotion) การใช้งานที่เหมาะสมให้กับลูกค้า • รับชำระค่าสินค้า และบริการ • ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาการใช้งาน Smart Phone • ปฏิบัติ...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน 15,000-16,500 บาท
19 เม.ย. 62
20 . Direct Sales Staff (ประจำจังหวัด ชลบุรี)
• จำหน่าย SIM Card GSM Advance ให้กับลูกค้าองค์กรและลูกค้าทั่วไป • เดินทางไปจำหน่าย SIM Card กับรถตู้ของบริษัทในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000 (ทำงาน 6วัน/สัปดาห์)
19 เม.ย. 62
21 . Engineer (Fixed Broadband) ประจำภาคกลาง(นครปฐม)
• Coordinate/Support/Control implement project of new node and expansion of Fixed Broadband network (FBB) • Maintain/Support Fixed Broadband network equipment, Corrective and Preventive Maintenance ...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
1 อัตราเท่านั้น
19 เม.ย. 62
22 . Administration Support Officer (สัญญาจ้างพิเศษ)
1.วิเคราห์หาสาเหตุของความเสี่ยงจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตบ้าน (AIS Fibre) 2.จัดทำสรุปรายงานประจำเดือนเสนอผู้บริหารพิจารณา 3.ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีพบความผิดปกติของข้อมูล

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือน 15,000 + Ot + สวัสดิการพนักงาน
19 เม.ย. 62
23 . Direct Sales Staff จังหวัดเชียงใหม่ (สัญญาจ้าง)
• เสนอขายซิมการ์ดแบบรายเดือน (ลักษณะการทำงานแบบลงพื้นที่ตั้ง Booth และ Knock Door) • เสนอขายสินค้าและบริการอื่นๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ • ติดตามและให้บริการลูกค้าหลังการขาย

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
19 เม.ย. 62
24 . Field Engineer (Based on TAK)
Operations & Maintenance Network Equipment. Coordinate Outside Plan Optical fiber Transmission Subcontractor to Corrective Network Fault. Expand Network Equipment Capacity in responsibility area. ...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้งบริษัท
19 เม.ย. 62
25 . พนักงานขับรถส่วนกลาง (สัญญาจ้าง) - ประจำชุมสายบางพลี
• ปฏิบัติงานบริการขับรถประจำชุมสายบางพลี รับ-ส่ง พนักงาน Field Engineer ในงานซ่อมบำรุงสถานี และงาน Service อื่นๆ • จัดส่งอุปกรณ์ Spare Part ให้กับชุมสายและทำหน้าที่ Standby ตามการใช้งานนอกเหนือเวล...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 11,000 ++
19 เม.ย. 62
26 . Billing Application Analyst (สัญญาจ้างรายเดือน)
- จัดทำและรวบรวมข้อมูล Charging Error จาก Reliability Report ของหน่วยงาน บันทึกลง Database ทั้งรายสัปดาห์และรายเดือน (Charging CDR error, Discount & Monthly Fee error and Display error) ให้ครบถ้วน ถ...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
19 เม.ย. 62
27 . Direct Sales Staff (ประจำจังหวัด ระยอง)
• จำหน่าย SIM Card GSM Advance ให้กับลูกค้าองค์กรและลูกค้าทั่วไป • เดินทางไปจำหน่าย SIM Card กับรถตู้ของบริษัทในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000 (ทำงาน 6วัน/สัปดาห์)
19 เม.ย. 62
28 . Sales Promoter (AIS Fibre) ประจำห้างสรรพสินค้า สมัครพร้อมสัมภาษณ์ 23 เม.ย. 62รับสมัครด่วน !
1. แนะนำ Promotion "AIS Fibre" ที่เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า 2. ให้ข้อมูลลูกค้าและนำเสนอขายสินค้า "AIS Fibre" 3. อัพเดทข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการที่ Shop 4. ปฏิบ...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือน 15,000 บาท + คอมมิชชั่น + สวัสดิการพนักงาน
19 เม.ย. 62
29 . Direct Sales Satff ประจำกาญจนบุรี
หากลุ่มลูกค้าใหม่ เพื่อแนะนำและจำหน่าย Sim Card จดทะเบียนรายเดือน,เครื่องและโปรโมชั่นต่างๆ ในพื่นที่ นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
รับ 1 อัตราเท่านั้น
เงินเดือน รายได้รวม 15,000-30,000 บาท
19 เม.ย. 62
30 . Technician (เจ้าหน้าที่วัดคุณภาพสัญญาณ) *กรุงเทพฯ และปริมณฑล*
- วางแผน และดำเนินการวัดคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์ในสถานที่ต่าง ๆ เช่น สถานที่ท่องเที่ยว, อาคาร ฯลฯ - ดูแลอุปกรณ์ที่จะนำไปใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครือข่าย และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 13,000 บาท (+ เบี้ยขยัน 2,000 บาท)
19 เม.ย. 62
31 . AIS SMEs Direct Sales Staff (พนักงานขายกลุ่มลูกค้า SMEs : กรุงเทพฯ และปริมณฑล)
• หาลูกค้าใหม่ที่เป็นกลุ่มลูกค้า SMEs ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย (กรุงเทพฯ และปริมณฑล) • สร้างความสัมพันธ์ แก้ปัญหา และให้บริการหลังการขาย • ตรวจเยี่ยม และให้บริการสำหรับลูกค้าเก่า • รวบรวมข้อมูลทาง...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น + ค่าเดินทาง
19 เม.ย. 62
32 . Direct Sales Staff พนักงานขายซิมนอกสถานที่ (กรุงเทพฯ และปริมณฑล)
- จัดบูธและงานอีเว้นท์ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล - แนะนำสินค้า และจำหน่าย Sim Card แบบจดทะเบียนรายเดือน, เครื่องโทรศัพท์ และโปรโมชั่น ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น
19 เม.ย. 62
33 . พนักงานขายอินเทอร์เน็ต(ออกบูธ) สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทราบผลทันทีวันที่ 23 เม.ย. 62รับสมัครด่วน !
1.ออกบูธนำเสนอขายผลิตภัณฑ์/บริการ และรับสมัครใช้บริการอินเตอร์เน็ตให้กลุ่มลูกค้าในคอนโดมิเนียม,หมู่บ้าน 2.ติดตาม ประสานงานภายในบริษัทเพื่อนำเสนอบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า 3.ติดตามการขายให้บ...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือน 15,000 บาท + คอมมิชชั่น + สวัสดิการพนักงาน
19 เม.ย. 62
34 . Sales&Service Officer (ประจำ AIS Shop สาขาในกรุงเทพฯและปริมณฑล)) รับสมัครด่วน !
- แนะนำการใช้งาน Smart Phone & Application - แนะนำ Promotion ที่เหมาะสม ตรงใจ ให้ลูกค้า - รับชำระค่าบริการ - ทำงานหมุนเวียน 5 วัน (หยุด 2 วัน) ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00 น. ***สมัครพร้อมสัมภาษณ...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000 + (เบี้ยขยัน Incentive ค่า Competency ค่าภาษา และ ค่าครองชีพ)
19 เม.ย. 62
 พบ 34 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ