JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ขาย (เสาเข็ม)
มีหน้าที่ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เช่น ปูนซีแมนต์สำเร็จรูป เสาเข็ม เป็นต้น

บริษัท ไฟว์ เค.ที.คอน จำกัด
เงินเดือน 17,000 บาทขึ้นไป
26 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.จัดหาวัตถุดิบเข้าตามหน่วยงาน 2.งานจัดซื้อ 3.สรุปยอดสต๊อกคงเหลือ 4.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไฟว์ เค.ที.คอน จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาท
26 มิ.ย. 62
3 . โฟร์แมน/จนท.ควบคุมคุณภาพคอนกรีต(QC)รับสมัครด่วน !
เดินทางเพื่อตรวจสอบคุณภาพของคอนกรีตผสมเสร็จตามหน้างานที่ลูกค้าสั่งซื้อ ว่าได้คุณภาพตามที่บริษัทกำหนดหรือไม่

บริษัท ไฟว์ เค.ที.คอน จำกัด
เงินเดือน 15,000
26 มิ.ย. 62
4 . พนักงานขายรับสมัครด่วน !
ขายคอนกรีตผสมเสร็จ

บริษัท ไฟว์ เค.ที.คอน จำกัด
เงินเดือน 18,000 บาท
26 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การตลาดรับสมัครด่วน !
1.วิเคราะห์การตลาด 2.ส่งเสริมการตลาดและขาย 3.วางแผนกลยุทธ์การตลาดและขาย 4.วางแผน และเขียนแผนการตลาด เพื่อโปรโมทสินค้า และบริการ 5.วิเคราะห์ วิจัยกลุ่มเป้าหมาย เพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับการผลิตสินค้า ง...

บริษัท ไฟว์ เค.ที.คอน จำกัด
เงินเดือน 18,000-20,000 บาท
26 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ