JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ จป. วิชาชีพ
1.จัดทำเอกสารรายงานเกี่ยวกับงานด้านความปลอดภัย 2.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.ควบคุมดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบด้านความปลอดภัย ตามที่บริษัทฯ กำหนด 4.จัดประชุมด้านความปลอดภัย 5.จัดอบร...

บริษัท ไลเน็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน+ค่าตำแหน่ง+OT.
14 มิ.ย. 62
2 . หัวหน้าแผนกบุคคล
- ดูแลรับผิดชอบงานด้าน อัตรากำลังคน ผลตอบแทน สวัสดิการ สรรหาว่าจ้าง - วางแผน และควบคุมแผนการทำงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย - วิเคราะห์ ตรวจสอบ ปรับปรุงพัฒนา งานภายในหน่วยงาน - ควบคุมดูแล Pa...

บริษัท ไลเน็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน NA.
14 มิ.ย. 62
3 . ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้จัดการโลจิสติกส์ -คลังสินค้า
- ดูแลบริหารการจัดเก็บ การรับ การจัดส่ง สินค้า ดูแลสินค้าคงคลัง - ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - วางแผนการปฏิบัติงานด้านคลังสินค้า - สรุปปัญหา และรายงานให้ผู้บริหารทราบ - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดั...

บริษัท ไลเน็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
ุ6 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 มิ.ย. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ