JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี, ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี, ตรวจสอบบัญชี
รับผิดชอบงานด้านตรวจสอบบัญชี และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงานสอบบัญชี ยูเนี่ยนคอนซัลแทนต์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.พ. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ