เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานตรวจสอบรถใหม่ PDI
1.ดูแลสต๊อกรถใหม่และดูแลตรวจสอบรถใหม่ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า 2.ดูแลประสานงานด้านการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่ง 3.ประสานกับฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท วี. กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ม.ค. 62
2 . พนักงานอะไหล่
- รับ-จ่ายอะไหล่ของ ฮอนด้า - ขายอะไหล่ประจำศูนย์บริการ - สรุปรายงานการเบิกจ่ายอะไหล่

บริษัท วี. กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
2 อัตรา (ด่วน) ประจำสาขาหนองแขม
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท ฯ
18 ม.ค. 62
3 . พนักงานรับรถ (Advisor)รับสมัครด่วน !
1.ให้คำปรึกษาด้านบริการแก่ลูกค้าที่เข้ามารับบริการงานซ่อมของศูนย์บริการ 2.แนะนำการบำรุงรักษามาตรฐานประสานงานศูนย์บริการ 3.รับแจ้งซ่อม ให้คำแนะนำและชี้แจงลูกค้า 4.ติดตามประสานงานซ่อมส่งมอบให้แก่ลูกค...

บริษัท วี. กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
1 อัตรา (ด่วน! แจ้งวัฒนะและหนองแขม)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
18 ม.ค. 62
4 . พนักงานขาย(Online Sale)รับสมัครด่วน !
1.ติดต่อและดูแลลูกค้าที่ติดต่อมาช่องทางออนไลน์ทุกช่องทาง 2.ทำรายงานสรุปประจำสัปดาห์ 3.สามารถพูดคุยและแก้ปัญหาเบื้องต้นให้กับลูกค้าได้ 4.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบ...

บริษัท วี. กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
2 อัตรา ประจำสำนักงานใหญ่
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ม.ค. 62
5 . ช่างเทคนิคทั่วไป
1.บริการงานซ่อมต่างๆ ตามใบแจ้งซ่อม 2.ดูแล ควบคุม ตรวจซ่อม และบำรุงรักษา เครื่องจักร เครื่องยนต์ และวัสดุอื่นๆ ในความรับผิดชอบ 3.งานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วี. กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
5 อัตรา (สาขาแจ้งวัฒนะ ,สาขาหนองแขม , สาขาบางกอกน้อย)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ม.ค. 62
6 . ช่างซ่อมตัวถังและสี (ช่างพ่น ช่างโป๊ว ช่างขัด ช่างเคาะ ช่างประกอบ) รับสมัครด่วน !
- ซ่อมตัวถังและสี - งานขัดพื้น เคลือบสี - งานพ่น - งานเตรียมพื้นผิว - งานเคาะตัวถัง - เรียนรู้งาน ฝึกอบรม กับครูฝึกประจำศูนย์บริการ

บริษัท วี. กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
20 อัตรา (สาขาแจ้งวัฒนะ ,สาขาปากเกร็ด-เมืองทอง , สาขาหนองแขม ,สาขาบางกอกน้อย)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
18 ม.ค. 62
7 . ธุรการประกันภัย-ประจำสำนักงานใหญ่
1.ทำรายงานสรุปข้อมูลประกันภัย 2.ออกกรมธรรม์ประกันภัย 3.ประสานงานระหว่างสาขา 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วี. กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท ฯ
18 ม.ค. 62
8 . ธุรการบุคคล รับสมัครด่วน !
1.ดูแลเรื่องการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 2.จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี 3.ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก 4.จัดเตรียมอุปกรณ์การฝึกอบรมและเอกสารต่างๆและบันทึกประวัติการฝึกอบรม 5.ดูแลเกี่ยวกับสวัสดิการต...

บริษัท วี. กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
18 ม.ค. 62
9 . วิศวกรโยธา/ก่อสร้างรับสมัครด่วน !
- บริหารโครงการ วางแผนงานก่อสร้าง ควบคุมให้โครงการแล้วเสร็จตามเวลา - ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทในการติดตามและแก้ไขปัญหา เร่งรัดงานเพื่อให้โครงการแล้วเสร็จตามแผน -จัดทำแผนง...

บริษัท วี. กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
1 อัตรา (ประจำโครงการ คู้บอน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ม.ค. 62
10 . ที่ปรึกษาการขาย (พนักงานขายรถยนต์อยู่ในโชว์รูม)รับสมัครด่วน !
- พนักงานงานขายรถยนต์ - แนะนำให้คำปรึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดรถยนต์ให้กับลูกค้า - ดูแลให้บริการลูกค้าก่อนและหลังการขาย - ขับเคลื่อนยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหม...

บริษัท วี. กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
20 อัตรา (4 สาขา)
เงินเดือน 9,750บาท+ค่าคอมมิชชั่นฯ+เงินช่วยเหลือพิเศษ
18 ม.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ