JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Controllerรับสมัครด่วน !
1.Updateตารางควบคุมรถเข้า-ออกทุกวัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทำงานและเช็คสถานะรถซ่อม 2.แจ้งพนักงานรับรถ(SA)ให้โทรเรียกลูกค้าเข้ามารับรถ หรือเลืื่อนนัดหากรถไม่เสร็จตามกำหนด 3.จ่ายJOBรถซ่อม เข้าLINEการซ...

บริษัท วี. กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
1 อัตรา (ประจำสาขาบางกอกน้อย)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 เม.ย. 62
2 . สื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
1.ดูแลรับผิดชอบการสื่อสารด้านการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมด ทั้งภายในและภายนอกในรูปแบบของป้ายต่างๆ/ใบปลิว/แผ่นผับ เป็นต้น 2.ดูแลและประสานงานด้านลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 3...

บริษัท วี. กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
1 อัตรา (ประจำสำนักงานใหญ่)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 เม.ย. 62
3 . พนักงานรับรถ (Advisor)รับสมัครด่วน !
1.ให้คำปรึกษาด้านบริการแก่ลูกค้าที่เข้ามารับบริการงานซ่อมของศูนย์บริการ 2.แนะนำการบำรุงรักษามาตรฐานประสานงานศูนย์บริการ 3.รับแจ้งซ่อม ให้คำแนะนำและชี้แจงลูกค้า 4.ติดตามประสานงานซ่อมส่งมอบให้แก่ลูกค...

บริษัท วี. กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
1 อัตรา (ด่วน! ทุกสาขา)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
24 เม.ย. 62
4 . ช่างเทคนิคทั่วไปรับสมัครด่วน !
1.บริการงานซ่อมต่างๆ ตามใบแจ้งซ่อม 2.ดูแล ควบคุม ตรวจซ่อม และบำรุงรักษา เครื่องจักร เครื่องยนต์ และวัสดุอื่นๆ ในความรับผิดชอบ 3.งานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วี. กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 เม.ย. 62
5 . ช่างซ่อมตัวถังและสี (ช่างพ่น ช่างโป๊ว ช่างขัด ช่างเคาะ ช่างประกอบ) รับสมัครด่วน !
- ซ่อมตัวถังและสี - งานขัดพื้น เคลือบสี - งานพ่น - งานเตรียมพื้นผิว - งานเคาะตัวถัง - เรียนรู้งาน ฝึกอบรม กับครูฝึกประจำศูนย์บริการ

บริษัท วี. กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
20 อัตรา (สาขาแจ้งวัฒนะ ,สาขาปากเกร็ด-เมืองทอง , สาขาหนองแขม ,สาขาบางกอกน้อย)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
24 เม.ย. 62
6 . พนักงานตรวจสอบรถใหม่ PDI
1.ดูแลสต๊อกรถใหม่และดูแลตรวจสอบรถใหม่ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า 2.ดูแลประสานงานด้านการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่ง 3.ประสานกับฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท วี. กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
1 อัตรา (ด่วน! สาขาหนองแขม)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 เม.ย. 62
7 . ธุรการประกันภัย-TELESALE (รับสมัครด่วน)
1.ทำรายงานสรุปข้อมูลประกันภัย 2.ออกกรมธรรม์ประกันภัย 3.ประสานงานระหว่างสาขา 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วี. กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
3 อัตรา (ประจำสักนักงานใหญ่)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท ฯ
24 เม.ย. 62
8 . พนักงานประเมินราคาตัวถังและสีรับสมัครด่วน !
1. จัดทำใบเสนอราคาค่าซ่อมตามรายการความเสียหาย 2. เปิดเอกสารการสั่งซ่อมและสั่งอะไหล่ ส่งใบสั่งซ่อมและส่งรถเข้าใน LINE 3. โทรแจ้งความคืบหน้าให้ลูกค้าเพื่อนัดหมายเข้าซ่อมและบันทึก BOOKING 4. โทรสอบถา...

บริษัท วี. กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
1 อัตรา ( แจ้งวัฒนะ)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท ฯ
24 เม.ย. 62
9 . วิศวกรโยธา/ก่อสร้างรับสมัครด่วน !
-บริหารโครงการ วางแผนงานก่อสร้าง ควบคุมให้โครงการแล้วเสร็จตามเวลา -ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทในการติดตามและแก้ไขปัญหา เร่งรัดงานเพื่อให้โครงการแล้วเสร็จตามแผน -จัดทำแผนงานก่อส...

บริษัท วี. กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 62
10 . ที่ปรึกษาการขาย (พนักงานขายรถยนต์อยู่ในโชว์รูม)รับสมัครด่วน !
- พนักงานงานขายรถยนต์ - แนะนำให้คำปรึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดรถยนต์ให้กับลูกค้า - ดูแลให้บริการลูกค้าก่อนและหลังการขาย - ขับเคลื่อนยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหม...

บริษัท วี. กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
20 อัตรา (4 สาขา)
เงินเดือน 9,750บาท+ค่าคอมมิชชั่นฯ+เงินช่วยเหลือพิเศษ
24 เม.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ