JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ล่ามภาษาพม่า
1.ล่ามประสานงานระหว่างหัวหน้างานกับพนักงานในฝ่ายผลิต 2.แปลเอกสารที่เกี่ยวข้อง 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คิบุน (ไทยแลนด์) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่จัดทำ Sticker ติดบรรจุภัณฑ์
1. ออกแบบและจัดทำ Sticker ติดถุงและกล่องบรรจุภัณฑ์ 2. พิมพ์ Sticker สูตรส่วนผสมติดที่ถุงเพื่อนำไปชั่งสูตรและ Sticker อื่นๆที่มีการร้องขอจากฝ่ายต่างๆ 3. จัดทำโปรแกรม Computer สำหรับงานด้านคุณภาพของฝ่...

บริษัท คิบุน (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.ติดต่อผู้จำหน่ายและหน่วยงานภายในองค์กรเกี่ยวกับการจัดซื้อ 2.จัดทำเอกสารด้านระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้อง 3.ตรวจสอบใบสั่งซื้อและสินค้าที่ได้รับให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านคุณภาพ 4.งานอื่นๆที่ด้รับมอบหมาย

บริษัท คิบุน (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 ส.ค. 62
4 . Production Supervisor/ หัวหน้างานฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
1. ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานผู้ใต้บังคับบัญชาในแผนกให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติและคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 2. ดูแลควบคุมให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในแผนกให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตที่กำหนดไว้ 3. รายงานผล...

บริษัท คิบุน (ไทยแลนด์) จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
23 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่เอกสาร (นำเข้า-ส่งออก)
1.จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก 2.ประสานงานระหว่างบริษัทฯกับหน่วยงานที่ยื่นเอกสาร 3.ติดต่อหน่วยงานราชการ เช่น กรมศุลกากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คิบุน (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ