JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกบรรจุ
1.ควบคุมการบรรจุให้ได้ตามแผนที่วางไว้ ทั้งปริมาณและคุณภาพสินค้า 2.ตรวจสอบสินค้าเบื้องต้น(ด้านคุณภาพ,ปริมาณ) ทุกขั้นตอนก่อนดำเนินการกระบวนการถัดไป 3.ควบคุม Stock สินค้าคงคบังไม่เกินเป้าหมายที่กำหนด ...

บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
2 . ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชีทั่วไป
• รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารการตั้งหนี้ และบันทึกลงในระบบบัญชี • สามารถจัดการให้การจ่ายเงินเป็นไปตามกำหนดเวลา • สามารถติดต่อและให้คำตอบเบื้องต้นเกี่ยวกับการจ่ายเงินแก่เจ้าหนี้ • ควบคุมดูแลและจัดทำรา...

บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 มิ.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ