JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Building Manager
- Overseas all operations of the estate. - Respond to clients’ needs, ensuring that administrative and building technical staff resolve problem promptly. Ensure that services are provided in complia...

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน (ประจำสุขุมวิท 13 )
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกียวข้องกับผู้บังคับบัญชา - งานด้านเอกสารและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ - จัดตารางการประชุม , นัดหมายการประชุมตามคำสั่งของผู้บริหาร - งานธุรการเอกสารอื่น ๆ

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
3 . Internal Audit
- เข้าดำเนินการตรวจสอบและจัดทำสรุปขั้นตอนการปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้อง - จัดทำแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) และดำเนินการตรวจสอบด้านต่าง ๆ ได้แก่ การตรวจสอบระบบการปฏิบัติงาน,การตรวจสอบระบบบัญชีและการเ...

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
4 . หัวหน้าซ่อมบำรุง (ประจำเพชรเกษม)
- ควบคุมดูแลระบบงานอาคารสถานที่ ในทุกๆด้าน - มีความรู้และชำนาญการในด้าน ไฟฟ้า,ประปา (งานสาธารณูปโภค) - ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมาและช่างติดตั้งได้ดี - เข้าใจระบบโครงสร้างอาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ ...

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
5 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
-วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานด้านบัญชี,การเงินและจัดซื้อ ให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กร -ตรวจสอบ วางแผนการรายงานทางบัญชี การเงินลภาษีอากร ฯลฯ ตามระเบียบข้อกำหนดตามกฏหมาย ภายในเวลาที่กำหนด -วางแผนและควบค...

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามประสบการณ์
22 พ.ค. 62
6 . ช่างซ่อมบำรุง (ประจำที่ เพชรเกษม สัมภาษณ์และทราบผลทันที)
- ดูแลซ่อมแซมงาน PM และระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท / ประสบการณ์การทำงาน
22 พ.ค. 62
7 . Client Support (ประจำสุขุมวิท 13 )รับสมัครด่วน !
- ให้บริการ/อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่มาเช่าพื้นที่ - ดูแลให้ข้อมูลแก่ลูกค้า - Booking / จัดทำใบ Quatation

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 พ.ค. 62
8 . ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ ประจำ สุขุมวิท 13
- ซื้อ-ขาย-เช่าทรัพย์สิน - ซื้อ-ขาย-เช่าทรัพย์สินเพื่อการลงทุน - หาทรัพย์สินเข้าระบบ / หาลูกค้าใหม่ - ขายโครงการที่ได้รับมอบหมาย และสรุปรายงาน

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท(ไม่รวมcommission)
22 พ.ค. 62
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ