JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างซ่อมบำรุง (ประจำอาคารเทรนดี้ สุขุมวิท 13)
- ตรวจเช็ค / บำรุงรักษาตามแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ - ดูแลรักษา / ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ในสำนักงาน / พลาซ่า

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน 13,000++
21 ก.พ. 62
2 . ช่างซ่อมบำรุง (ประจำที่ เพชรเกษม สัมภาษณ์และทราบผลทันที)
- ดูแลซ่อมแซมงาน PM และระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท / ประสบการณ์การทำงาน
21 ก.พ. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสุขุมวิท 13)
1. จัดทำเอกสาร และส่งมอบเอกสารให้ลูกค้า / เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ - ใบแจ้งหนี้, ใบวางบิล, ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี - เอกสารการรับเงิน เช่น ใบนำฝากเงิน หลักฐานการโอนเงิน ...

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.พ. 62
4 . Internal Audit
- เข้าดำเนินการตรวจสอบและจัดทำสรุปขั้นตอนการปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้อง - จัดทำแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) และดำเนินการตรวจสอบด้านต่าง ๆ ได้แก่ การตรวจสอบระบบการปฏิบัติงาน,การตรวจสอบระบบบัญชีและการเ...

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
20 ก.พ. 62
5 . พนักงานร้านกาแฟ (Barista)
1.ชงกาแฟและเครื่องดื่มทุกอย่างในร้านให้ได้ตามมาตรฐาน 2.เตรียมขนมปัง เบเกอรี่ ต่างๆ 3.รับออเดอร์ 4.ดูแลความสะอาดภายในร้าน 5.ดูแลสต็อก และวัตถุดิบต่างๆ ของเครื่องดื่มและเบเกอรี่ 6.ดูแลความสะอาดของ...

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท / ประสบการณ์การทำงาน
20 ก.พ. 62
6 . ผู้จัดการฝ่ายขายพื้นที่เช่า
หน้าที่และความรับผิดชอบ บทบาท: • บริหารพื้นที่ขายส่วนกลางให้เกิดรายได้สูงสุด และได้ Occupancy ประเภทงานและสินค้าที่เสริมภาพลักษณ์ของบริษัทตามเป้าหมายที่กำหนด หน้าที่รับผิดชอบ: 1. วางแผน วิเคราะห์ ...

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามประสบการณ์
20 ก.พ. 62
7 . Marketing Communication Supervisor
- วางแผน รูปแบบ วิธีการใช้สื่อโฆษณา ให้กับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสื่อสารกับลุกค้ากลุ่มเป้าหมาย - วางแผน และกำหนดวิธีการสื่อสารขององค์กรทั้งภายในและภายนอก รวมถึงเข้าดูแลการผลิตสื่อต่างๆ ...

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์ / ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.พ. 62
8 . PR / Public Relation Executive (ประจำที่เพชรเกษม)รับสมัครด่วน !
- วางแผนการทำ PR และกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด - กำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับการ Support ด้านกิจกรรม - สร้างและรักษาความสัมพันธ์ด้วยสื่อในการเพิ่มการประชาสัมพันธ์เชิงบวก ปฏิบัติงานวันจันทร์ - ศุกร...

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ก.พ. 62
9 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพื้นที่เช่า (ประจำที่เพชรเกษม)รับสมัครด่วน !
1. นำเสนอขายพื้นที่เช่าให้ลูกค้าตกลงเช่าพื้นที่ - จัดทำแผนการขายพื้นที่เช่า - ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดการเสนอราคาพื้นที่เช่า 2. ควบคุมข้อตกลงการจองพื้นที่ให้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจของลูกค้า ...

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.พ. 62
10 . Client Support (ประจำสุขุมวิท 13 )
- ให้บริการ/อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่มาเช่าพื้นที่ - ดูแลให้ข้อมูลแก่ลูกค้า - Booking / จัดทำใบ Quatation

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ก.พ. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ