เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานร้านกาแฟ (Barista)
1.ชงกาแฟและเครื่องดื่มทุกอย่างในร้านให้ได้ตามมาตรฐาน 2.เตรียมขนมปัง เบเกอรี่ ต่างๆ 3.รับออเดอร์ 4.ดูแลความสะอาดภายในร้าน 5.ดูแลสต็อก และวัตถุดิบต่างๆ ของเครื่องดื่มและเบเกอรี่ 6.ดูแลความสะอาดของ...

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท / ประสบการณ์การทำงาน
17 ธ.ค. 61
2 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกียวข้องกับผู้บังคับบัญชา - งานด้านเอกสารและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ - จัดตารางการประชุม , นัดหมายการประชุมตามคำสั่งของผู้บริหาร - งานธุรการเอกสารอื่น ๆ

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ธ.ค. 61
3 . ผู้จัดการฝ่ายขายพื้นที่เช่า
หน้าที่และความรับผิดชอบ บทบาท: • บริหารพื้นที่ขายส่วนกลางให้เกิดรายได้สูงสุด และได้ Occupancy ประเภทงานและสินค้าที่เสริมภาพลักษณ์ของบริษัทตามเป้าหมายที่กำหนด หน้าที่รับผิดชอบ: 1. วางแผน วิเคราะห์ ...

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามประสบการณ์
17 ธ.ค. 61
4 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
-วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานด้านบัญชี,การเงินและจัดซื้อ ให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กร -ตรวจสอบ วางแผนการรายงานทางบัญชี การเงินลภาษีอากร ฯลฯ ตามระเบียบข้อกำหนดตามกฏหมาย ภายในเวลาที่กำหนด -วางแผนและควบค...

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามประสบการณ์
17 ธ.ค. 61
5 . พนักงานขับรถผู้บริหารรับสมัครด่วน !
- ขับรถยนต์ให้กับผู้บริหาร - ดูแลรักษาสภาพของรถยนต์ให้พร้อมใช้อยู่เสมอ - วิ่งงานอื่น ๆ กรณีว่างจากการขับรถให้ผู้บริหาร

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน 9,000 บาทขึ้นไป
17 ธ.ค. 61
6 . เจ้าหน้าที่กิจกรรมการตลาด
- วางแผนและดำเนินงานกิจกรรม - ดูแล และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับ หน่วยงาน / ร้านค้า / ลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม - นำเสนอกิจกรรมใหม่ - ประสานงานการจัดกิจกรรมกับหน่วยงานที่ ...

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ธ.ค. 61
7 . ช่างซ่อมบำรุง (ประจำอาคารเทรนดี้ สุขุมวิท 13)
- ตรวจเช็ค / บำรุงรักษาตามแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ - ดูแลรักษา / ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ในสำนักงาน / พลาซ่า

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน 13,000++
17 ธ.ค. 61
8 . เจ้าหน้าที่กราฟฟิค
-ออกแบบ สร้างสรรค์สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ -ผลิต และ ติดตั้งสื่อ / ป้ายต่างๆ -มีความรู้เกี่ยวกับงานพิมพ์, การออกแบบโทนสี -ใช้โปรแกรม illustrator photoshop 3D

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
17 ธ.ค. 61
9 . ช่างซ่อมบำรุง (ประจำที่ เพชรเกษม สัมภาษณ์และทราบผลทันที)
- ดูแลซ่อมแซมงาน PM และระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
17 ธ.ค. 61
10 . Client Support (ประจำสุขุมวิท 13 )
- ให้บริการ/อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่มาเช่าพื้นที่ - ดูแลให้ข้อมูลแก่ลูกค้า - Booking / จัดทำใบ Quatation

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 ธ.ค. 61
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ