JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างซ่อมบำรุง
• ดูแล ตรวจสอบ เครื่องจักร เครื่องยนต์ที่ให้เพื่อการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน • สนับสนุนวิศวกรในการซ่อมแซม ดูแลรักษาเครื่องจักรกลหนัก • ปฏิบัติงานตามที่หน้าช่าง หรือวิศวกรมอบหมาย

Karnkanok Property Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
2 . Content Creator/ผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์
- วิเคราะห์และสรุปพฤติกรรมกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นเป้าหมาย - ออกแบบ Content ทั้งข้อความและรูปภาพสำหรับสื่อออนไลน์ และออฟไลน์ - ประสานงานกับทีมกราฟฟิก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการผลิตสื่อ - วิเครา...

Karnkanok Property Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
3 . โปรแกรมเมอร์รับสมัครด่วน !
• พัฒนาระบบงาน Web Application ตามความต้องการของบริษัทฯ • พัฒนาระบบด้วย ASP.NET ด้วย C#.NET • ดูแลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานระบบ ทั้งในส่วนของผู้ใช้งานและทีมพัฒนา • ตรวจสอบหรือทดสอบโปรแกรม ให้เป็นไ...

Karnkanok Property Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่การตลาด
• วางแผนและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด • วางแผนส่งเสริมการขาย • ประสานงานกับบริษัทโฆษณา, Supplier รวมถึงหน่วยงานภายในในการจัดทำสื่อโฆษณา • จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมการตลาดเพื่อสนับสนุนการขาย ...

Karnkanok Property Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
• ติดต่อประสานงานกับร้านค้าต่างๆ • เปรียบเทียบราคาสินค้า ต่อรองราคาสินค้า • ติดต่อประสานงานกับฝ่ายก่อสร้างของบริษัท • เช็คสต๊อกภายในสโตร์โครงการที่ได้รับมอบหมาย • ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

Karnkanok Property Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
6 . โฟร์แมน (ไซต์งาน บางปู จ.สมุทรปราการ)
• ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามมาตรฐานของบริษัทฯ • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ตรวจสอบและรายงานความคืบหน้ากับผู้บังคับบัญชา • ตรวจสอบปริมาณงาน และวัสดุที่จัดซื้อเพื่...

Karnkanok Property Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
7 . วิศวกรโยธา
- รับผิดชอบวางแผนโครงการก่อสร้าง - ควบคุมตรวจสอบการทำงานให้มีคุณภาพ และรูปแบบตามมาตรฐาน ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด - ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภาย...

Karnkanok Property Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย
- ต้อนรับ ดูแล บริการ และให้คำปรึกษาลูกค้า เกี่ยวกับโครงการของบริษัทฯ - นำเสนอ และโน้มน้าวให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อโครงการของบริษัทฯ - จัดเตรียมสัญญาซื้อขาย และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานขาย - ประ...

Karnkanok Property Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
9 . โฟร์แมนสวน/โฟร์แมนภูมิทัศน์
• ดูแลสวน และพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้าน และความเรียบร้อยภายในโครงการ • ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมงานภูมิทัศน์ให้ถูกต้องตามมาตรฐานของบริษัทฯ • ควบคุมดูแล และบริหารงานคนสวนให้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหม...

Karnkanok Property Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ