เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . HR Supervisor (ภาษาจีน)รับสมัครด่วน !
1.จัดสรร สรรหาและวางแผนอัตรากำลังพล 2.ควบคุมดูแลบริหารค่าจ้างเงินเดือน 3.ประสานงานการฝึกอบรมและติดตามผลอบรมทั้งภายใน-ภายนอก 4.ดูแลและแก้ไขเรื่องกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท 5.แก้ไขปรับปรุงแบบฟอร์มต...

Niran (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 พ.ย. 61
2 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ภาษาจีน)Urgently Required !
1.รับผิดชอบแผนการจัดซื้อของแผนกต่างๆ 2.รับผิดชอบการสื่อสาร ประสานงาน และติดตามความคืบหน้ากระบวนการจัดซื้อทั้งในประเทศไทยและประเทศจีน 3.จัดซื้อวัสดุจำเป็น 4.ดำเนินการ การนำเข้าวัตถุดิบและวัสดุต่างๆ ...

Niran (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง ระยอง
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 พ.ย. 61
3 . International Marketing Supervisor(Bangkok)รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบงานการตลาดทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ 2.เดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศ 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Niran (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 พ.ย. 61
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ