เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานฝ่ายผลิต
1.ปฏิบัติงานตามกระบวนการทำงาน 2.ปฏิบัติงานตามคำสั่งหัวหน้างาน

Niran (Thailand) Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 62
2 . HR & GA Managerรับสมัครด่วน !
งานทรัพยากรมนุษย์ -กำกับดูแลการพัฒนางานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้งระบบ -บริหารและควบคุมงบประมาณของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ -บริหารจัดการ ดูแลรับผิดชอบ งานสรรหา-คัดเลือกบุคลากร -บริ...

Niran (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง (บ้านค่าย) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 62
3 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาดรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบงานการตลาดทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ 2.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Niran (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ